Izdanja

Tkalčić
Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 14./2010.

Iz tiska je 20. listopada 2010. izišao 14. broj godišnjaka “Tkalčić” (za 2010.). Na 767 stranica 13 pisaca objavljuje izvorne znanstvene radove, pregledne radove, stručne članke, izvore i prikaze knjiga iz povijesti Zagrebačke nadbiskupije i hrvatskoga naroda. Cijena godišnjaka je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Miroslav AKMADŽA
Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak II. 1953.-1960.

Iz tiska je 26. svibnja 2010. izišla knjiga Miroslava AKMADŽE: Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak II. 1953.-1960. Knjigu su zajedno objavili Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” iz Zagreba i Hrvatski institut za povijest – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskoga Broda. Zagreb 2010., 864 stranice. To je dvadeset i druga knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan RAZUM
Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis, 1648.-1997.

Iz tiska je 21. svibnja 2010. izišla knjiga Stjepana RAZUMA: Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis, 1648.-1997. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. To je dvadeset i prva knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Pavao MAČEK
Plemeniti rodovi Jelačića.
I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića.

Iz tiska je 5.. ožujka 2010. izišla knjiga Pavla MAČEKA: Plemeniti rodovi Jelačića. I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića. S priloženim rodoslovnim stablima. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. To je dvadeseta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Tkalčić
Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 13./2009.

Iz tiska je 20. studenoga 2009. izišao 13. broj godišnjaka “Tkalčić” (za 2009.). Na 907 stranica 10 pisaca objavljuje izvorne znanstvene radove, pregledne radove, stručne članke, izvore i prikaze knjiga iz povijesti Zagrebačke nadbiskupije i hrvatskoga naroda. Cijena godišnjaka je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Anđelko Košćak
Župa Sv. Martina, Dugo Selo.

Iz tiska je 2. studenoga 2009. izišla knjiga Anđelka KOŠĆAKA: Župa Sv. Martina, Dugo Selo. Knjigu su zajedno objavili Župa Sv. Martina iz Dugog Sela i Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” iz Zagreba. Zagreb-Dugo Selo, 2009., 472 stranice. To je prva knjiga u novootvorenom knjižnom nizu “Posebna izdanja”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti u sjedištu župe Sv. Martina, u Dugom Selu.

Miroslav AKMADŽA
Franjo Šeper. Mudrošću protiv jednoumlja.

Iz tiska je 21. rujna 2009. izišla knjiga Miroslava AKMADŽE: Franjo Šeper. Mudrošću protiv jednoumlja. Knjigu su zajedno objavili Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” iz Zagreba i Otokar Keršovani d. o. o. iz Rijeke. Zagreb 2009., 436 stranica. To je devetnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Tkalčić
Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 12./2008.

Iz tiska je 1. prosinca 2008. izišao 12. broj godišnjaka “Tkalčić” (za 2008.). Na 790 stranica 16 pisaca objavljuje izvorne znanstvene radove, pregledne radove, stručne članke, izvore i prikaze knjiga iz srednjovjekovlja i novovjekovlja Zagrebačke nadbiskupije. Cijena godišnjaka je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan KOŽUL
Deset godina nakon “Martirologija Crkve zagrebačke” (1998. – 2008.).
Daljnji doprinos hrvatskom žrtvoslovlju

Iz tiska je 21. studenoga 2008. izišla knjiga Stjepana KOŽULA: Deset godina nakon ‘Martirologija Crkve zagrebačke’ (1998.-2008.). Daljnji doprinos hrvatskom žrtvoslovlju. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. To je osamnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Pavao MAČEK
Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca
Rodoslovna rasprava.

Iz tiska je 12. studenoga 2008. izišla knjiga Pavla MAČEKA: Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca. Rodoslovna rasprava. S priloženim rodoslovnim stablom. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. To je sedamnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.