Anđelko Košćak
Župa Sv. Martina, Dugo Selo.

knjiga_dugo_selo1Niz: Posebna izdanja, knj. 1. Zagreb – Dugo Selo 2009.

Anđelko KOŠĆAK. Župa Sv. Martina, Dugo Selo.
Izd. Župa Sv. Martina, Dugo Selo; Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb.
Zagreb-Dugo Selo, 2009., 472 stranice.
ISBN 978-953-6729-27-2
Cijena: 200,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Prigodno slovo (Slavko Kresonja, župnik), str. 3.

Uvod, str. 4-5.

Smještaj i kratki povijesni pregled od antike do prvoga spomena župe Dugo Selo, str. 7-13.

Kratki povijesni pregled, str. 8-10.
Pojava i razvoj kršcanstva na hrvatskim prostorima, str. 10-12.
Organizacija crkvenoga života u Zagrebačkoj biskupiji, str. 12-13.

Župa Sv. Martina tijekom povijesti, str. 15-26.

Župa Prozorje odnosno Dugo Selo, str. 16.
Sv. Martin biskup – zaštitnik župe , str. 16-18.
“Stopa sv. Martina”, str. 18.
Od prvoga spomena župe Prozorje do osnutka župe Ježevo, str. 18-21.
Osnutak župe Ježevo i njeno brzo gašenje (1790.-1795.), str. 21.
Odcjepljenje pojedinih sela od župe Prozorje, str. 21-22.
Odcjepljenje sela Trebovec od župe Prozorje i pripojenje župi Posavski Bregi, str. 23-24.
Župa Prozorje 1802. godine, str. 24-25.
Današnje stanje župe Dugo Selo, str. 25-26.

Župa Uzvišenja Sv. Križa, Dugo Selo, str. 27-32.

Župa Uzvišenja Sv. Križa – Dugo Selo, str. 28-29.
Događanja iz života mlade župe, str. 29-30.
Pomoćni biskup zagrebački mons. dr. Vlado Košić pohodio župu, str. 30.
Obje dugoselske župe bogate obiteljima s brojnom djecom, str. 30-31.
Župnik, str. 31.
Tumačenje idejnog rješenja crkve Uzvišenja Sv. Križa, str. 31-32.

U ime Svetoga Trojstva… Povelja kralja Andrije II. iz 1209. godine, str. 33-39.

“U ime Svetoga Trojstva i Nedjeljivog Jedinstva”, str. 34-39.

Templari i ivanovci na zemlji Sv. Martina (dr. Juraj Belaj), str. 41-51.

Viteški redovi – templari i ivanovci na “zemlji Sv. Martina”, str. 42-51.
Drugo pokrštavanje – je li Sveti Martin preslojio Peruna? str. 42-43.
Vrijeme viteških redova, templara i ivanovaca, str. 43-51.
Odabrana literatura, str. 51.

Župna crkva Sv. Martina, Dugo Selo, str. 53-109.

Župna crkva Sv. Martina, str. 52-109.
Planovi i dogovori oko gradnje nove župne crkve u Dugome Selu, str. 54-60.
Izvješće mjernika i tehničkoga izvjestitelja o crkvi u Prozorju, 1894. godine, str. 54-57.
Posjet dr. Ise Kršnjavoga i odgoda gradnje nove župne crkve, 1895. godine, str. 57-58.
Početak gradnje nove župne crkve na pomolu, str. 58-60.
Blagoslov temeljnog kamena nove župne crkve, Martinje 1899. godine, str. 60-62.
“Gradjevni upisnik novogradnje župne crkve u Dugomselu, 1899.-1900.”, str. 62-64.
Završetak i blagoslov nove župne crkve Sv. Martina u Dugome Selu, str. 64-67.
Opis župne crkve Sv. Martina u Dugome Selu, str. 68-78.
Pojedini radovi na župnoj crkvi, str. 78-80.
Postavljanje vitraja (1979.-1988.), str. 78-79.
Obnova glavnoga oltara, 1984. godine, str. 79.
Nabava mramornih ploča za popločivanje župne crkve, 1989. godine, str. 79.
Vanjski križni put, 1998. godine, str. 80.
Zvona, str. 80-86.
Od prvoga spomena zvona do nabave novih nakon Prvoga svjetskoga rata, str. 80-82.
Zvono Sv. Martina i Sv. Triju kraljeva, 1924. godine, str. 82-83.
Zvona Sv. Josipa (veliko) i Sv. Vida (malo), 1929. godine, str. 83-85.
Zapljena zvona u ratne svrhe, Prvi svjetski rat, str. 85-86.
Elektrifikacija zvona, str. 86
Orgulje, str. 86-89.
U staroj župnoj crkvi na Prozorju, str. 86-87.
Nove, u današnjoj župnoj crkvi u Dugome Selu, str. 87-88.
Popis orguljaša (ludimagister, organista, magister loci, školnik, učitelj), str. 88-89.
Predmeti za liturgijsku upotrebu, str. 89-91.
Slika Sv. Triju kraljeva, str. 91-92.
Križni put, str. 92-93.
Popis inventara župne crkve Sv. Martina biskupa – nakon smrti župnika Josipa Zorića, 30. travnja 1906. godine, str. 93-94.
Župna knjižnica, str. 94-95.
Liturgijske knjige, str. 94.
Teološke i knjige drugih područja znanosti, str. 94-95.
Razni radovi na župnoj crkvi, župnome stanu i župnim gospodarskim zgradama od 1908. do 2000. godine, str. 96-104.
Godine 1908.-1916. – popravak krova nove župne crkve, str. 96.
Radovi – 1914. godine, str. 97.
Radovi od 1920. do 1921. godine, str. 97-98.
Radovi 1925. godine, str. 98-99.
Radovi tijekom 1930-ih godina, str. 99-101.
Radovi na tornju crkve, 1964. i kasnije, str. 101-102.
Pokrivanje krovišta, 1963. i kasnije, str. 102.
Razni radovi oko crkve i na samoj crkvi, str. 102-103.
Grijanje u crkvi, 1977.-1978., str. 103-104.
Električna instalacija, 1984. godine, str. 104.
Provale i krađa crkvene imovine, str. 104-106.
Krađa dvaju kaleža – 1928. godine, str. 104-105.
Provala u župnu crkvu, 1959. godine, str. 105.
Krađa liturgijskoga posuđa, 12. lipnja 1970. godine, str. 106.
Provala u župnu crkvu, 17./18. ožujka 2006. godine, str. 106.
Stradanje župne crkve tijekom Drugoga svjetskoga rata, str. 106-107.
Crkveni odbornici (aeditui, šikutori), str. 107-108.
Pojedini članovi Župnoga vijeća, str. 108.
Članovi Pastoralnoga vijeća, početkom devedesetih godina 20. stoljeća, str. 108-109.
Zvonari (campanatores), str. 109.

Crkva Sv. Martina, Prozorje, str. 111-137.

Crkva Sv. Martina na Prozorju, str. 112-137.
Radovi na staroj župnoj crkvi (1800.-1898.), str. 115-118.
Blagoslov obnovljene crkve u Prozorju, 3. rujna 1871. godine, str. 118-119.
Popravak krova župne crkve i zvonika stare župne crkve u Prozorju, str. 119.Zagrebački potres, 9. studenoga 1880. godine, str. 120-122.
Stanje i pothvati na svetomartinskoj crkvi u Prozorju nakon potresa, str. 122-123.
“Zvjezdarnica na svetomartinskom brijegu!”, str. 123-124.
Prof. Gjuro Szabo o staroj župnoj crkvi, 1911., str. 125-126.
Djelatnost “Odbora za restauraciju ruševne crkve Sv. Martina u Prozorju” od 1925. do 1939., str.126-132.
“Izkaz dobrovoljnih darova za restauraciju ruševne crkve Sv. Martina u Prozorju, koje darovaše mjesto Dugoselo”, str. 132.
Radovi na crkvi Sv. Martina u Prozorju nakon Drugoga svjetskoga rata, str. 133-135.
Stanje crkve Sv. Martina u kakovom ju je zatekao dr. Zorislav Horvat, str. 135-137.

Kapele, poklonci, raspela…, str. 139-168.

Kapele, poklonci, raspela i križevi, str. 140-168.
Vlastelinska kapelica Sv. Ivana Nepomuka u Božjakovini (Capella S. Ioannis Nepomuceni prope castellum Bosiakovina, ad fluvium Zelina, penes pontem), str. 140-143.
Kapela Sv. Antuna Padovanskoga u Ježevu (Nekada je bila posvećena Duhu Svetomu – Capella Sti. Spiritus in Jesevo), str. 143-153.
Pripremni radovi i dogovori za gradnju nove kapele Sv. Duha u Ježevu, str. 145-147.
Gradnja i blagoslov kapele, str. 147-148.
Radovi na kapeli prije Drugoga svjetskog rata i nakon njega, str. 149-150.
Današnji izgled kapele Sv. Antuna, nekoć Duha Svetoga, str. 150-151.
Kapelski starješine (aeditui, šikutori), str. 152.
Zvona, str. 151-152.
Nemili događaj u kapeli s ‘raspopom Antom Donkovićem’, str. 152-153.
Kapela Blažene Djevice Marije u Lukarišču (Capella B. M. V. Dolorosae in Lukarische), str. 153-155.
Kapelski starješine (aeditui, šikutori), str. 155.
Kapela Sv. Benedikta (Benka) u Trebovcu (Capella St. Benedicti abbatis in Trebovecz), str. 155-158.
Kapelski odbornici (aeditui, šekutori), str. 157.
“Trebovački hrast” kod kapele Sv. Benedikta, str. 157-158.
Kapela Sv. Fabijana i Sebastijana u Kopčevcu (Capella SS. Fabiani et Sebastiani in Kopchevecz), str. 158-159.
Kapelski starješine (aeditui, šikutori), str. 159.
Kapela Sv. Duha, potom Uzašašća Gospodnjega, a potom Sv. Andrije apostola u Banjim Selima (Capella S. Spiritus in Banya Szella, capella Ascensionis Domini in Banya Szela, capella S. Andreae apostoli in Banya Szella), str. 159-160.
Kapelski starješine (aeditui, šikutori), str. 160.
Kapela Sv. Rozalije u Kozinščaku (Capella S. Rosaliae in Hrusztek, supra Szela intra vineas), str. 160-161.
Kapelski starješine (aeditui, šikutori), str. 161.
Kapela Sv. Križa u Glavnici (Capella S. Crucis in Glaunicza), str. 161-162.
Kapelski starješine (aeditui, šikutori), str. 162.
Kapela Sv. Jurja u Dugoj Lazini (Capella S. Georgii in Duga Lazina), str. 162.
Privatne gospodske kapele, str. 162.
Kapela Sv. Antuna Padovanskoga u Dugom Selu u staroj školskoj zgradi, str. 162-163.
Kapela Sv. Florijana u Ostrni, 1933. godine, str. 163-164.
Kapelica Ranjenoga Isusa, str. 165.
Raspela, križevi i pilovi, str. 165-168.
Raspelo u Kozinščaku, str. 166.
Križ u Dugome Selu, 1918. godine, str. 167.
Raspelo u Ostrni Maloj, 1936. godine, str. 167-168.
Raspelo u Prozorju, str. 168.
Raspelo u Andrilovcu, str. 168.

Župna nadarbina, str. 169-187.

Župna nadarbina, str. 170-187.
Stari župni dvor na Prozorju – sredina 17. stoljeća, str. 170-171.
Novi župni dvor na Prozorju, oko 1780. godine, str. 171.
“Opis župničkoga stana i gospodarskih sgradah spadajućih na župnika prozorskoga”, iz pera župnika Josipa Zorića, 14. prosinca 1868. godine, str. 171-173.
Župni dvor u Dugome Selu, od 1900. godine, str. 173.
Novi župni stan u Dugom Selu, 1971. godine, str. 173-176.
Gospodarske i ostale župne zgrade uz novi župni dvor, str. 176.
Stara gospodarska zgrada – dvorana za vjeronauk, str. 176.
Pomoćna zgrada, str. 176.
Župni posjed, 1820. godine, str. 176.
Popis župne nadarbine u vrijeme župnika Josipa Zorica, oko 1870. godine, str. 177.
Župna nadarbina, 20. prosinca 1917. godine, str. 177-178.
Dohodak od crkvenog vina, str. 178-180.
Kupnja novoga župnoga stana u Dugom Selu i stvaranje nove župne nadarbine, str. 180-182.
Agrarna reforma, nakon 1945. godine, str. 182-184.
Misne zaklade (altarije), str. 184-187.

Groblja župe Dugo Selo, str. 189-194.

Groblja, str. 190-194.
Staro groblje na Prozorju, str. 190-193.
Blagoslov proširenoga groblja u Prozorju, 1860. godine, str. 191-193.
Novo groblje, str. 193.
Groblje u Ježevu, str. 193-194.
Kripte u staroj župnoj crkvi Sv. Martina u Prozorju, str. 194.

Župnici i kapelani, str. 195-229.

Župnici i kapelani, str. 196-229.
Petar, str. 196; Ivan, str. 196; Petar, str. 196; Grgur, str. 196.; Ivan Gojšić, str. 197; Petar Marčelić, str. 197; Ivan Hrg, str. 197; Mihael Sinković, str. 197; Marko Mišić, str. 197-198; Kapelan, str. 198; Petar Stanislav Črnković, str. 198-199; Franjo Bogati, str. 199-200; Kapelan, str. 200; Juraj Obojković, str. 200-201; Kapelan, str. 201; Jakob Šoštarko, str. 201; Kapelani, str. 201; Tomo Botički, str. 201-203; Kapelani, str. 202-203; Dr. Maksimilijan Čiolić, str. 203-204; Kapelani, str. 203-204; Josip Bukovec, str. 204-205; Kapelani, str. 205; Josip Štefanić, str. 205-206; Kapelani, str. 206; Josip pl. Terbić, str. 206-210; Kapelani, str. 207-210; Ivan Skerpec, str. 210-211; Kapelani, str. 211; Vid Mateković, str. 211-212; Kapelani, str. 211-212; Mihael Gabaj, str. 212-213; Josip Zorić, str. 213-215; Kapelani, str. 213-215; Stjepan Horvath, ml., str. 215-218; Kapelani, str. 217-218; Dr. Maksimilijan Lah, str. 218-219; Kapelani, str. 219; Stjepan pl. Jelovečki, str. 219-221; Kapelani, str. 220; Prognani slovenski svećenici – dugoselski kapelani tijekom Drugog svj. rata, str. 220-221; Hrvatski, ‘ratni i poratni’, svećenici, kapelani dugoselski, str. 221; Stanko Rajtar, str. 221; Ivica Lovretić, str. 222-227; Kapelani i đakoni, str. 226-227; Vladimir Bogdan, str. 227; Kapelani i đakon, str. 227; Slavko Kresonja, str. 228.
Župne suradnice, str. 228-229: Službenice svećeništva, str. 228-229; Sestre Družbe kćeri Božje ljubavi, str. 229.

Josip Zorić (1835.-1904.), str. 231-265.

Josip Zorić, str. 232-265.
Djetinjstvo, školovanje i svećeničko ređenje, str. 232-234.
Pastoralno djelovanje (kapelan, kateheta, župnik), str. 234-236.
Proslava 25. obljetnice svećeništva u Brdovcu, str. 236-237.
Smrt i sprovod župnika Josipa Zorića, str. 237-240.
Spomen-ploča u čast župniku Josipu Zoriću, str. 240-242.
Nova spomen-ploča župniku Josipu Zoriću, str. 243.
Književni rad Josipa Zorića, str. 244-250.
Zagrebački katolički list (kasnije samo Katolički list), str. 244-245.
Gospodarski list, str. 245.
Zatočnik, str. 245.
Obzor, str. 245-246.
Napredak, str. 246.
Hrvatski učitelj, str. 246-247.
Prijatelj naroda, str. 247.
Romani, pripovijesti, str. 247-249.
Neobjavljena djela, str. 250.
Političko djelovanje rodoljuba i narodnoga zastupnika Josipa Zorića, str. 251-263.
Govori narodnoga zastupnika Josipa Zorića u Saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, str. 252-255.
Četiri mandata župnika Josipa Zorića – narodnoga zastupnika u Saboru, str. 255-256.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Sesvetski kotar, 27. VIII. 1878. god., str. 256-257.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Sesvetski kotar, 17. IX. 1881. god., str. 257.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Sesvetski kotar, 1884. god., str. 257.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Sesvetski kotar, 13. VI. 1887. god., str. 258.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Dugoselski kotar, 30. V. 1892. god., str. 258-259.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Dugoselski kotar, 21. V. 1897. god., str. 259-261.
Izbori za narodne zastupnike u Saboru – Dugoselski kotar, 1901. god., str. 261-263.
Zorićev doprinos školstvu, str. 263-265.

Svećenička i redovnička zvanja iz župe Dugo Selo (Prozorje, Božjakovina), str. 267-272.

Svećenička i redovnička zvanja, str. 268-272.

Znameniti župljani Dugoselske župe, str. 273-311.

Znameniti župljani Dugoselske župe, str. 274-311.
Pojedini članovi grofovske obitelji Drašković, posjednici vlastelinstva Božjakovina, str. 275-283: Ivan IV. Drašković (oko 1630.-1692.), str. 275-276; Ivan V. Drašković (oko 1660.-1733.), str. 277; Josip Kazimir Drašković (1716.-1756.), str. 277-278; Ivan VIII. Drašković (1740.-1788.), str. 278-279; Juraj V. Drašković (1773.-1849.), str. 279-280; Stjepan (Ivan Nepomuk, Valentin) Drašković (1804.-1879.), str. 280-281; Aleksandar Drašković (1804.-1845.), str. 281; Ivan Nepomuk Drašković (1805.-1856.), svećenik i dobrotvor, str. 281; Kazimir Drašković (1807.-1837.), str. 281; Božidar (Teodor I.) Drašković (1818.-1850.), str. 281; Ana Drašković (1845.-1907.), str. 282; božidar (Teodor II.) Drašković (1850.-1906.), str. 282; Aleksandar Drašković (1876.-1913.), str. 282; Alfred Marijan Drašković (1878.), str. 282; Margareta Marija Ljubica Drašković (1881.-1976.), str. 283; Adela Diana Klementina Marija Drašković (1886.-1907.), str. 283; Ivan (Janko) Drašković (1876.-1971.), str. 283.
“Iz Rafajeve kurije u Kopčevcu”, str. 284-288: Franjo Ks. Rafaj (1751.-1820.), kanonik Kaptola zagrebačkoga, str. 284-285; Mirko Karlo Adam Rafaj (1753.-1830.), biskup bosanski ili đakovački i srijemski, str. 285-288; Pisana i tiskana djela Mirka Rafaja, str. 287-288.
Istaknuti javni djelatnici iz obitelji Bužan, str. 288-290: Alojzije Bužan (Busan) (1775.-1845.), carski kraljevski dvorski savjetnik, političar, str. 288; Herman Bužan (Busan, Hermanus) (1800.-1862.), političar, str. 288-290; Ivan Nepomuk Bužan (oko 1743.-1823.), pisac, str. 290.
Stara plemićka loza obitelji Despotović, str. 290-291: Ladislav Despotović (1654.-1700.), svećenik isusovac, profesor filozofije i govornik, str. 290-291; Tiskana djela Ladislava Despotovića, str. 291.
Iz roda Isačićevih (po ženskoj strani), str. 291-293: Baltazar Melkior Petković (de Fabianovacz) (1715.-1774.), kanonik Kaptola zagrebačkoga, str. 291-292; Ivan Pavao Petković (1724.-?), svećenički kandidat, rimski student, str. 293.
Pojedini značajni učitelji, str. 293-302: Jakov Černe (Cherne, Črne) (1841.-1892.), ravnajući učitelj dugoselski, str. 293-297; Franjo Horvat Kiš (1876.-1924.), učitelj, pripovjedač, putopisac, str. 297-298; Ivan Benković (1873.-1951.), ravnajući učitelj dugoselski, tajnik, arhivar i zborovođa, str. 298-299; Kazimir Sabol (1901.-1975.), ravnajući učitelj ostrnski, str. 300; Sergije Foretić (1909.-2000.), operni pjevač – dugoselski orguljaš, str. 300-302.
Dvorci, kurije, marofi i druge “zidane“ kuće na području župe, od sredine 17. do kraja 19. stoljeća, str. 303-306.
Vlastelinstvo Božjakovina i Draškovići, str. 307-311.
Vlastelinsko dobro Božjakovina u upravi grofova Draškovića, str. 307-308.
Zemaljsko dobro Božjakovina, str. 308-309.
Agrarna reforma veleposjeda grofovske obitelji Drašković, 1936. godine, str. 309-311.

Vjerski život župe Dugo Selo, str. 313-352.

Vjerski život župe Dugo Selo, str. 314-352.
Liturgijska slavlja tijekom godine u župi Sv. Martina, str. 315-317.
Bratovštine i pobožna društva, str. 317-325.
Bratovština kršćanskoga nauka u župi Dugo Selo, str. 317-319.
Bratovština Presvetoga Oltarskoga Sakramenta ili Bratovština trajnoga klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, str. 319.
Bratovština škapulara Blažene Djevice Marije, str. 319-320.
Članovi Trećega reda Sv. Franje, str. 320.
Djevojačko društvo Presvetoga Srca Isusova, str. 320-322.
Članice djevojačkoga društva, str. 322.
Društva Katoličke akcije, str. 322-323.
Katolička akcija žena, str. 323-324.
Popis članica Katoličke akcije žena župe Dugo Selo, str. 324.
Katolička akcija muževa, str. 324.
Članovi društva Katoličke akcije muževa župe Dugo Selo, str. 324.
Mali križari, str. 324.
Marijina kongregacija, str. 324-325.
Slavlje sakramenta Potvrde, 325-334.
Nadbiskup zagrebački Juraj Haulik, 2. listopada 1851. godine, str. 325.
Posvećeni biskup Janko Pavlešić, 7. kolovoza 1872. godine, str. 325-326.
Posvećeni biskup i provikar Franjo Gašparić, 1. svibnja 1890. godine, str. 326.
Pomoćni biskup zagrebački dr. Ivan Krapac, 5. svibnja 1910. godine, str. 326-327.
Nadbiskup zagrebački dr. Antun Bauer, 16. svibnja 1925. godine, str. 327-328.
Pomoćni biskup zagrebački dr. Franjo barun Salis Seewis, 11. svibnja 1936. godine, str. 328.
Pomoćni biskup zagrebački dr. Josip Lach, 31. svibnja 1959. godine, str. 328-329.
Pučke, odnosno svete misije, str. 334-336.
Pučke misije 1733. godine, str. 334.
“Spasi dušu svoju!” i bližnjega svoga, svete misije 1930. godine, str. 335.
“Dani spasenja!”, svete misije 1936. godine, str. 335.
“Samo je u Bogu mir, dušo moja!”, svete misije 1941. godine, str. 335.
“Bog te zove! Želi da budeš sretan! Dođi i vidi!”, svete misije 1962. godine, str. 335-336.
Župni caritas, str. 336-337.
Duhovni pokreti i vjerničke grupe, str. 337-339.
Skupina “Božja djeca”, str. 337-338.
Marijina legija, str. 338.
Zajednica “Molitva i Riječ” (MiR), str. 338-339.
Dječja zajednica “Božji biseri”, str. 339.
Biblijska grupa, str. 339.
Mladi, str. 340-342.
Ostali sadržaji duhovnoga života župe, str. 342-343.
Duhovne obnove i pobožnosti, hodočašća, crkveni godovi, str. 342-343.
Razna vjerska događanja u okolnim župama prije II. svj. rata, str. 344-345.
Katolički dan u Ivanić-Gradu, str. 344.
Proslava Petrova u Ivanić-Gradu 1940. godine prigodom 1300. godišnjice veza hrvatskoga naroda sa Svetom Stolicom, str. 344-345.
Marijanski kongres u Glogovnici, 1940. godine, str. 345.
Iz Knjige oglasa u vrijeme župnika Ivice Lovretića, str. 345-352.
Umro zagrebački nadbiskup i kardinal Alojzije Stepinac, str. 345.
Pripreme za pučke misije 1962. godine, str. 345-346.
Godišnje župno klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom 14. ožujka, str. 346-347.
Poziv na vjeronauk, str. 347.
Poziv na uređenje crkve, str. 347.
Prva sveta Pričest, str. 347.
Hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj, 348-349.
Listopadska i svibanjska pobožnost, str. 349.
Prva nedjelja u mjesecu, str. 349.
Ostale pobožnosti i događanja u crkvi, str. 349.
Božić, str. 350.
Blagoslov obitelji – križec, str. 350-351.
Stara godina – Silvestrovo, str. 351.
Umro Sveti Otac, 3. lipnja 1963. godine, str. 351.
Proslava Mlade mise vlč. Mije Pavlakovića 1963. godine, str. 351.
“Ozdravljenje sina!”, 1661. godine, str. 351-352.
Mrtav oživljuje (ili Opet živi), str. 352.

Društveni život župe Dugo Selo, str. 353-376.

Društveni život župe Dugo Selo, str. 354-376.
Pučke, potom osnovne škole, str. 354-357.
Dugoselska podružnica Hrvatskoga gospodarskoga društva, str. 357-361.
Izložbe gospodarskih podružnica – Sveti Ivan Zelina i Dugo Selo, str. 361-364.
Prva izložba plodina, 24. rujna 1860. godine, Sveti Ivan Zelina, str. 361-362.
Druga izložba plodina, 26. rujna 1861., Božjakovina, str. 362.
“Treća izložba plodina” u organizaciji dugoselske gospodarske podružnice, 30. rujna 1900. godine, str. 362-364.
Štedna i pripomoćna zadruga, str. 364.
Hrvatska seljačka zadruga, str. 364-366.
Društvo Čitaonica, potom Hrvatska čitaonica i danas Pučka knjižnica i čitaonica, str. 367.
Matica hrvatska – podružnica Dugo Selo, str. 367.
Pjevački (crkveni) zbor – 1907., Cecilijino društvo Dugo Selo – 1913., Hrvatsko pjevačko društvo ‘Preporod’ – (1921.) 1923., str. 368-371.
Koncertni nastupi u župnoj crkvi, str. 372-373.
Članovi Hrvatskoga književnoga društva Sv. Jeronima u Zagrebu, str. 373-374.
Pojedinci, str. 374.
Ustanove, str. 374.
Dobrovoljna vatrogasna društva na području župe Dugo Selo, str. 374-375.
Ostale ustanove i društva na području grada, str. 375-376.
Sajmeni dani u Prozorskoj župi, str. 376.
Sajmeni dani u Božjakovini i Brckovljanima, str. 376.

Popis obitelji od početka 19. do sredine 20. stoljeća, str. 377-408.

Popis obitelji, str. 378-385.
Prezimena obitelji grada Dugoga Sela i okolnih mjesta koja pripadaju župi Dugo Selo, str. 386-393.
Stariji popis mještana, župljana dugoselskih, str. 393-394.
Popis župljana (glava obitelji), 1669. godine, str. 394-397.
Popis župljana (glava obitelji), 1695. godine, str. 397-401.
Vjerski prijelazi prije i tijekom Drugoga svjetskoga rata, str. 402.
Dugoselski župljani u Americi, str. 402-403.
Zanimanja župljana u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća, str. 403-407.
Tabelarni pregled broja stanovništva u župi Dugo Selo (1802.-2002.), str. 407-408.

Popis poginulih tijekom I. i II. svjetskog rata i poraća, str. 409-429.

Popis poginulih tijekom I. i II. svjetskog rata i poraća, str. 410-429.
Prvi svjetski rat, str. 411-420.
Drugi svjetski rat, str. 420-429.
Poginuli u Domovinskom ratu, str. 428-429.

Zaključak, Zusammenfassung, Conclusion, str. 431-437.

Zaključak, str. 432-433.

Povijest župe Dugo Selo seže u daleku prošlost, gotovo na same početke osnutka zagrebačke biskupije.

Prije pojave izvješća s kanonskih pohoda župe iz 1622. godine, od kada imamo više konkretnih, pisanih podataka o životu župe, možemo govoriti o njenoj predpovijesti. U tome razdoblju glavnu ulogu preuzimaju viteški redovi, ponajprije templari – božjaci i potom ivanovci. Godina s kojom započinjem pratiti njihovu prisutnost u životu ovoga kraja jest 1209. Te se godine izričito navodi “terra sancti Martini” – zemlja svetoga Martina pod što se podrazumijeva današnje područje dugoselske župe, a osobito Prozorja gdje se još i danas nalazi, istina ruševna, crkva Sv. Martina. Templari su boravili i upravljali posjedom i župom Sv. Martina sve do svoga ukinuća, 1312. godine. Kao nasljednici templarskoga reda bili su postavljeni ivanovci, a u posjedu zemlje Sv. Martina spominju se već od 1320. godine. Osim crkve Svetoga Martina (ecclesia beatissimi Martini in possesione cruciferorum) koja se na njihovome posjedu spominje 1334. godine, prvome popisu župa Zagrebačke biskupije, navodi se 1320. godine također i kuća Sv. Martina (domus), a 1367. godine pod nazivom monasterium. Već se 1429. godine spominje župnik Petar. ivanovci na “zemlji Sv. Martina” ostaju do pred kraj 15. stoljeća, kada sve više jačaju turska osvajanja hrvatskih krajeva. Nakon odlaska ivanovaca, pred kraj 15. stoljeća, 1493. godine spominje se prvi župnik čije i ime znamo; bio je to Ivan, potom 1529. godine Petar te prigodom sinode Zagrebačke biskupije, 1574. godine spominje se Grgur. Kasniji popis župnika oblikovan je prema izvješćima s kanonskih pohoda župe Prozorje, odnosno Dugo Selo.

Župa Prozorje, već od svojih početaka, bila je u sastavu Katedralnoga arhiđakonata, a danas je u sastavu Čazmansko-moslavačkoga dekanata. Vlasnici dobra i dvorca Božjakovina bili su zemaljski pokrovitelji župe, od kojih je najdulje, sve od kraja 17. do sredine 20. stoljeća, bila grofovska obitelj Drašković.

Osim već spomenutih župnika valja istaknuti još poneke, iako se ne bi pogriješilo da se spomene sve, jer su doista bilo vrlo zauzeti i cijenjeni pastiri. Počevši od druge polovice 17. stoljeća posebno važan je bio župnik Petar Stanislav Črnković koji je 1703. godine bio imenovan bosanskim biskupom, potom bečki student filozofije i teologije Tomo Botički koji je u župi prozorskoj služio tijekom četrdeset i tri godine, najdulje od svih župnika, a njega je naslijedio dr. Maksimilijan Čiolić, kasniji kanonik Kaptola zagrebačkoga. Josip Bukovec, Čiolićev nasljednik, zauzeo se oko gradnje novoga župnoga dvora. Godine 1865., profesor vjeronauka na varaždinskoj gimnaziji, Josip Zorić imenovan je župnikom prozorskim. Njegovo vrijeme župničkoga služenja i on sam su jedno vrlo bogato razdoblje kojima bi valjalo posvetiti zasebne monografije. Josip Zorić bio je vrlo zauzet kako za napredak svoje župe, tako isto i na društveno-političkom polju, kao i na književnome planu. U četiri mandata bio je narodni zastupnik u Hrvatskome saboru, potom osim brojnih napisa, osobito u “Obzoru”, objavljeno je sedam njegovih romana i pripovijesti. Vodio je duge i vrlo mučne dopisbe s raznim stranama dok nije ishodio sve potrebno za gradnju nove župne crkve i preseljenje župnoga dvora, a time i središta župe u Dugo Selo, što je ostvareno 1900. godine. Zorićev nasljednik Stjepan Horvat, osim obavljanja tegotnoga posla oko župne nadarbine, a također i rada na duhovnoj izgradnji župljana, bio je utemeljitelj pjevačkoga zbora, kasnije pjevačkoga društva Preporod i njegov prvi predsjednik. Horvata je naslijedio dr. Maksimilijan Lah, kasniji profesor biblijskih predmeta na Katoličkome bogoslovnome fakultetu. Nakon Stjepana Jelovečkog koji je župnikovao u vrlo teškom ratnom i poratnom razdoblju, valja spomenuti župnika Ivicu Lovretića kojega se mnogi i danas još sjećaju s pijetetom i zahvalnošću za mudro pastirsko služenje. Lovretića je naslijedio Vlado Bogdan, a od 2004. godine župnom upravlja Slavko Kresonja.

Stara župna crkva Sv. Martina na Prozorju, prema opširnijem kanonskome izvješću iz 1669. godine, sastojala se od svetišta i lađe, svetište je imalo boltani svod, a lađa je imala tabulat (drveni, ravni svod). Osim glavnoga oltara, posvećenoga Sv. Martinu, tu su bila još dva oltara, jedan posvećen Blaženoj Djevici Mariji, a drugi Sv. Vidu. Župnu crkvu je 3. rujna 1673. godine posvetio revni zagrebački biskup Martin Borković. U vrijeme župnika Črnkovića, oko 1690. godine bio je podignut zidani toranj koji postoji još i danas, a spomenute godine bila je podignuta i kapela Sv. Barbare, prizidana na sjevernoj strani crkve. Tijekom 18. i 19. stoljeća bilo je više većih obnoviteljskih zahvata na crkvi od kojih spominjemo 1812. kada je crkva bila temeljito obnovljena brigom i pomoći pokrovitelja Jurja Draškovića, te 1827. kada je sagrađena nova sakristija. Mladi župnik Josip Zorić također se prihvatio temeljite obnove koja je završena svečanim blagoslovom na dan posvete crkve, 3. rujna 1871. godine. Dana 9. mjeseca studena, godine 1880. dogodilo se nešto što “Ljetopisi naše domovine nisu odavna zabilježili tako strašna, ali znamenita dogadjaja”, a to je potres, tzv. Zagrebački potres, koji je pogodio najviše sam grad Zagreb i veliki dio okolice u koju je spadala i župa Prozorje sa svojom crkvom. Crkva je jako stradala i sve više se počelo razmišljati o gradnji nove župne crkve, što se i za nekih petnaestak godina i dogodilo. Danas još uvijek na svetomartinskome brijegu ponosno stoji, iako ruševna, crkva Sv. Martina. Bilo je tijekom 20. stoljeća provedeno više akcija obnove, međutim, od kada je podignuta crkva u Dugome Selu, nije se više moglo okupiti dovoljan broj ljudi na projekt obnove crkve.

Današnja župna crkva Sv. Martina u Dugome Selu građena je od Martinja 1899. do pred svetkovinu Božica 1900. godine kada je blagoslovljena. Nacrte je izradio poznati zagrebački arhitekt Herman Bollé, a za izvođača radova bio je izabran sisački građevinski poduzetnik Andrija Colussi. U opremanju crkve bili su uključeni broji ondašnji poznati majstori, od slikara prof. Josipa Bauera, kipara prof. Dragutina Moraka, stolarskoga majstora Ivana Budickija, slikara, dekoratera, Ivana Druszanija te orguljarska tvrdka Heferrer. Vitraje je, prema nacrtu prof. Josipa Bifela, izradio umjetnički staklar Marijan Ilić. Uokolo crkve je park, ograđen zidom na koji su postavljene postaje križnoga puta.

Od kapela koje su nekada postojale danas je još ona u Sv. Antuna Padovanskoga u Ježevu i Sv. Florijana u Ostrni, koje pripadaju župi Uzvišenja Sv. Križa, potom Sv. Benedikta u Trebovcu koja pripada župi Posavski Bregi i Ranjenoga Isusa na Martin Bregu. Na području župe, osim spomenutih, bile su sljedeće kapele: Sv. Ivana Nepomuka u Božjakovini, Blažene Djevice Marije Žalosne u Lukarišču, Sv. Fabijana i Sebastijana u Kopčevcu, Sv. Duha u Banjim Selima, Sv. Rozalije u Kozinščaku, Sv. Križa u Glavnici, Sv. Jurja u Dugoj Lazini, Sv. Antuna Padovanskoga u dugoselskoj školi. Od raspela spominjemo ono u Kozinščaku, potom u Maloj Ostrni, u Lukarišču te u Andrilovcu.

Osim naprijed spomenutih župnika, župa Dugo Selo ima i svoje vrijedne i poznate župljane, a to su ponajprije znameniti članovi obitelji Drašković. Od onih koji su se posvetili svećeničkome zvanju su dvojica braće iz plemićke obitelji Rafaj, a to su Franjo, zagrebački kanonik i Mirko, đakovački biskup, potom isusovac Ladislav Despotović i Baltazar Petković, kanonik zagrebački i rektor Hrvatskog zavoda u Bologni. Od onih koji su se posvetili svjetovnim zvanjima su iz obitelji Bužan – Alojzije, Herman i Ivan Nepomuk te vrlo vrijedni učitelji s područja župe, a to su ponajprije učitelji dugoselski, Jakov Černe i Ivan Benković i učitelj ostrnjanski Kazimir Sabol te operni pjevač i orguljaš dugoselski Sergije Foretić.

Na ponos dugoselskome kraju, na osobiti su način, ponajprije oni koji su bili spremni svoje živote dati za mir i slobodu svoje domovine. Tu ponajprije mislimo na one koji su poginuli boreći se za slobodu i samostalnost Republike Hrvatske, a također i one koji su svoje živote dali u Prvome i Drugome svjetskome ratu. Velik broj žrtava svih tih ratova, stavljen je u popis koji je razvrstan prema mjestima, a izrađen je na osnovi pisanih izvora koje posjeduje Župni ured (Status animarum, Matične knjige, pojedinačni spisi).

Još jednom hvala svima koji su na bilo koji način pripomogli u oblikovanju ove monografije, koja jest opsežna, fotografijama bogato, obilato ispunjena, ali je zasigurno preostalo još mnogo toga što treba reći, štoviše staviti na papir da ostane za buduća pokoljenja. Svjestan sam i nedostataka, možebitnih propusta, stoga će mi svaka dobronamjerna kritika i nadopuna dobro doći i na svemu se unaprijed zahvaljujem.

Zusammenfassung, str. 434-435.

Geschichte der Gemeinde Dugo Selo reicht bis in die ferne Vergangenheit, fast bis in die Anfänge der Gründung des Zagreber Bistums. Schon bevor der Berichte der kanonischen Besuch der Pfarrei im Jahr 1622, seit wann wir noch mehr Einzelheiten, schriftliche Informationen über das Leben der Gemeinde haben, können wir über seine Vorgeschichte reden. In diesem Zeitraum, übernehmen die Hauptrolle die Ritterorden, in erster Linie Templar – božjaci und Johanniter. Das Jahr, mit dem ich ihre Präsenz in dem Leben dieser Region zu überwachen beginne, ist das Jahr 1209. Es heißt ausdrücklich, die “terra sancti Martini” – St. Martin das Land, das das Gebiet der heutigen Gemeinde Dugo Selo umfasst, Prozorje vor allem, wo auch heute die gleiche Ruine steht, die Kirche St. Martin. Templer haben sich aufgehalten und haben die Verwaltung der Liegenschaften und der Pfarrei St. Martin gehabt bis zur Abschaffung im Jahr 1312. Als die Erben des Templarordens wurden die Johanniter gestellt und im Besitz des Landes St. Martin wurden sie seit 1320 erwähnt. Neben der Kirche St. Martin (ecclesia beatissimi Martini in possesione cruciferorum), die man in ihrem Eigentum seit 1334 erwähnt, nach dem ersten Verzeichnis der Gemeinden des Zagreber Bistums, wird im Jahr 1320 auch das Haus St. Martin (domus ) erwähnt, und 1367 unter dem Namen monasterium. Auf dem Land St. Martin bleiben die Johanniter bis zum Ende des 15. Jahrhundert, wenn immer mehr die türkischen Eroberungen der kroatischen Länder stärken. Nach dem Abgang der Johanniter im Jahr 1493 wurde der erste Pfarrer erwähnt, dessen Namen wir auch kennen, es war Ivan, dann 1529 Peter und während der Synode des Zagreb Bistum im Jahr 1574 wurde Grgur erwähnt. Die spätere Liste der Pfarrer wurde nach den Berichten der kanonischen Vizitationen der Pfarrei Prozorje, bzw. Dugo Selo geformt.

Die Pfarrei Prozorje, schon von ihren Anfängen, war Teil des Kathedralischen Archidiakonat, und heute ist sie ein Teil des Čazma-Moslavina Dekanats. Die Besitzer des Schlosses und des Gutes Božjakovina wurden die irdischen Gönner der Pfarrei, von denen am längsten, von dem späten 17. bis der Mitte des 20. Jahrhunderts, der Graf Drasković Familie war.

Außer schon erwähnten Pfarrer, soll man noch einige hervorheben, obwohl es kein Fehler gemacht wurde, wenn man sie alle erwähnt, denn sie waren wirklich beschäftigte und geehrte Hirten. Abgefangen mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts besonders wichtig war der Pfarrer Peter Stanislaus Črnković, der 1703 als bosnischer Bischof genannt wurde, dann wiener Student der Philosophie und Theologie Thomas Botički, der in der Pfarrei Prozorje während der dreiundvierzig Jahre diente!, am längsten von allen Priestern, und ihn erbte Dr. Maximilian Čiolić, später Kanoniker von Zagreber Kaptol, und Josef Bukovec, Nachfolger von Čiolić, übernahm den Bau eines neuen Pfarrhauses. Im Jahr 1865 Professor der Religionswissenschaft am Varaždin Gymnasium Josef Zorić wurde als Pfarrer in Prozorje benannt. Seine Zeit, die er als Pfarrer diente und er selbst sind eine sehr reiche Zeit, der man einzelnen Monographien widmen sollte. Josef Zorić war sehr beschäftigt mit dem Fortschritt seiner Pfarrei und auch wurde er auf dem sozi-politischen Bereich und im Bereich der Literatur engagiert. In seinen vier Mandaten war er der nationale Vertreter im kroatischen Parlament, dann außer zahlreichen Artikeln, vor allem in dem “Obzor”, wurden sieben seiner Romane und Erzählungen veröffentlicht. Er führte eine lange und sehr schmerzhafte Korrespondenz mit verschiedenen Parteien, bis er alles erforderlich hatte, um eine neue Pfarrkirche zu bauen und die Verlagerung des Pfarrhauses, damit auch des Zentrums der Gemeinde in Dugo Selo, was im Jahr 1900 erreicht wurde. Der Nachfolger von Zorić, Stephan Horvat, außer dem sehr schwierigen Geschäft um den Pfarrbesitz und auch der Arbeit auf der geistigen Entwicklung der Gemeinde, war er der Gründer des Chores, später des Gesangsvereines Preporod und sein erster Präsident. Horvat erbte Dr. Maximilian Lah, der spätere Professor an der Katholisch-theologischen Fakultät. Nach Stephan Jelovečki, der Pfarrer in einer sehr schwierigen Kriegs-und Nachkriegszeit war, ist es wert, den Pfarrer Johannes Lovretić zu erwähnen, an den man sich noch heute mit Dankbarkeit, Frömmigkeit und Weisheit für die Seelsorge erinnert. Lovretic erbte Vlado Bogdan, und seit 2004 wurde die Gemeinde von Slavko Kresonja geleitet.

Die alte Pfarrkirche St. Martin auf Prozorje nach einem umfangreichen kanonischen Bericht aus dem Jahr 1669 bestand aus dem Heiligtum und Schiff, das Heiligtum hatte ein rundes Gewölbe, und das Schiff war Tabulat (Holz, flache Decke). Neben dem Hauptaltar, geweiht St. Martin, gab es noch zwei Altäre, einer der seligen Jungfrau Maria, der zweite St. Vid Altar. Am 3. September 1673 besuchte die Pfarrkirche der eifrige Bischof von Zagreb Martin Borković. Zum Zeitpunkt Vater Crnkovic rund um das Jahr 1690 Jahr wurde Backsteinturm gebaut, der noch heute existiert, und in diesem Jahr wurde auch die Kapelle der heiligen Barbara errichtet, auf der Nordseite der Kirche gemauert. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhundert gab es weitere große Umbauprojekte auf der Kirche, zu erwähnen ist das Jahr 1812 als die Kirche gründlich renoviert wurde und zwar mit der Vorsicht und Hlfe des Sponsor Juraj Drasković, und 1827 als eine neue Sakristei gebaut wurde. Der junge Pastor nahm auch eine gründliche Renovierung, die auf den Tag der Widmung der Kirche mit dem feierlichen Segen am 3. September 1871 abgeschlossen wurde. Am 9. November 1880 passierte etwas fürchterlich, was die Annalen unseres Landes lange nicht notiert haben, und das war ein Erdbeben, so genannt Zagreber Erdbeben, der am meisten die Stadt Zagreb und einen großen Teil der Umgebung getroffen hat, in die auch die Pfarrei Prozorje mit ihrer Kirche gehörte. Die Kirche war sehr beschädigt und immer mehr begann man über den Bau der neuen Pfarrkirche zu denken, was in folgenden fünfzehn Jahre auch passierte. Heute, noch immer auf dem Hügel St. Martin, obwohl ruiniert, steht die Kirche St. Martin. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche Aktionen des Wiederaufbaues der Kirche durchgeführt, aber seit wann die Kirche in Dugo Selo gebaut wurde, konnte man nicht genug Menschen für die Renovierung der Kirche sammeln.

Die heutige Pfarrkirche von St. Martin in Dugo Selo wurde seit dem Martinstag 1899 bis dem Weihnachtsfests 1900. erbaut, als sie auch gesegnet wurde. Die Zeichnungen hat der bekannte Architekt Hermann Bollé hergestellt, und für den Auftragnehmer wurde Andrew Colussi, der Bauunternehmer aus Sisak ausgewählt . In der Ausstattung der Kirche haben viele berühmte Meister teilgenommen, der Maler, Prof. Josef Bauer; Bildhauer Prof. Dragutin Morak; Ivan Budicki Tischlermeister; Maler, Dekorateur, Ivan Druszanija und Orgelfirma Heferrer. Kirchenfenster, nach dem Entwurf des Prof. Josef Bifel, hat der künstlerische Glaser Marijan Ilić gemacht. Um der Kirche herum ist ein Park, mit der Mauer umgezäunt, an die die Stationen des Kreuzweges gestellt sind.

Von den Kapellen, die früher bestanden, jetzt ist noch diejenige von St. Antonius von Padua in Ježevo und St. Florian in Ostrna erhalten, die zur Gemeinde der Erhöhung des heiligen Kreuzes gehören, dann die Kapelle St. Benedikt in Trebovec, die der Pfarrgemeinde Posavski Bregi gehört, und die Kapelle der Verwundeten Jesus auf dem Martin-Hügel. In der Gemeinde waren noch folgende Kapellen: St. Johannes von Nepomuk in Božjakovina, der seligen Jungfrau Maria die Traurige in Lukarišče, St. Fabian und Sebastian in Kopčevec, Hl. Geist in Banja Selima, St. Rosalia in Kozinščak, St. Kreuz in Glavnica, St. Georg in Duga Lazina, St. Antius von Padua in der Schule von Dugo Selo. Von den Kruzifixen nennen wir dasjenige in Kozinščak, dann in Mala Ostrna, in Likarišče und in Andrilovac.

Außer schon erwähnten Pastoren, hat Pfarrei Dugo Selo ihre wertvolle und berühmte Gemeindemitglieder, und das sind vor allem angesehene Mitglieder der Familie Drasković. Von denjenigen, die sich zum Priesterberuf gewidmet haben, sind zwei Brüder aus einer adligen Familie Rafaj, es sind Franjo, Zagreber Kanoniker, und Mirko, Bischof von Djakovo, dann ein Jesuit Ladislav Despotović und Baltazar Petković, ein Kanoniker und Rektor des kroatischen Kurses in Bologna. Von denjenigen, die sich den weltlichen Berufen gewidmet haben, aus der Familie Bužan sind Aloisius, Herman und Johannes Nepomuk und sehr würdige Lehrer aus der Gemeinde, in erster Linie Lehrer von Dugo Selo Jakov Černe, Ivan Benković, Lehrer von Ostrna Kasimir Sabol und Opernsänger und Organist von Dugo Selo Sergije Foretić. Der Stolz der Umgebung Dugo Selo auf eine besondere Art und Weise sind vor allem diejenigen, die bereit waren, ihr Leben für Frieden und Freiheit ihrer Heimat zu geben. Hier denken wir vor allem an diejenigen, die kämpfend für Freiheit und Unabhängigkeit der kroatischen Republik starben, und auch an diejenigen, die ihre Leben in dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gaben. Eine große Zahl der Opfer dieser Kriege, wurde in eine Liste gestellt, die nach den Orten eingeordnet wurde und die auf Grund von schriftlichen Quellen, die Pfarramt besitzt ausgearbeitet wurde (Status animarum, Register, einzelne Schriften).

Noch einmal danke ich allen, die in irgendeiner Weise an der Gestaltung dieser Monographie geholfen haben, die umfassend ist, reich an Fotos, reichlich erfüllt, aber es gibt sicherlich noch viel mehr zu sagen, und zwar noch viel mehr, was man notieren sollte, um das für künftige Generationen zu halten. Ich bin mir meiner Nachteile und Unterlassungen bewusst, so ist jede gut gemeinte Kritik willkommen und besten Dank im Voraus.

Übersetzung Danijela Ivančan-Bosilj

Conclusion, str. 436-437.

The history of the Dugo Selo parish dates back to the distant past, virtually the very beginnings of the Zagreb archdiocese. Prior to the emergence of reports on canon visits to the parish in 1622 – from whence we have concrete, written data about the life of the parish – we can speak about its ancient history. In that period the main role was taken on by knightly orders, primarily the Templars – božjaci who were later succeded by the Ivanovci. The year that fi rst notes their presence in the life of this parish is late 1209. That year is noted explicitly as «terra sancti Martini» – The land of St. Martin which refers to current day Dugo Selo parish and in particular Prozorje where the ruins of St. Martin’s church can still be found. Templars existed and administered the property of St. Martin’s parish until the parish was abolished in 1312. Successors to the Templars were the Ivanovci, who came into possession of the Land of St. Martin in 1320. Apart from St. Martin’s church (ecclesia beatissimi Martini in possesione cruciferorum) which they owned from 1334 on, it was fi rst noted in the list of parishes of the Zagreb archdiocese in 1320 including the parish house (domus), while in 1367 it is referred to as a monasterium-monastery. The Ivanovci remained in the Land of St. Martin until the late 15th century with the Turkish onslaughts becoming stronger and more Croatian land being occupied. With the departure of the Ivanovci, in 1493 we see the fi rst mention of the parish’ fi rst parish priest and we even know that his name was Ivan. Later in 1529, the parish priest was Petar and on the occasion of the Zagreb diocesan synod in 1574, there is mention of a Grgur. Later the list of parish priests was formed on the basis of reports written following canon visitations to Prozorje parish – i.e. Dugo Selo.

From its very beginning Prozorje parish was part of the Cathedral archdeanery. Today it is part of the Čazma-Moslavina deanery. The owners of its good and the Božjakovina palace were the earthly sponsors of the parish with the longest reigning owners being the Drašković nobility who ruled the land from the late 17th century to the middle of the 20th century.

Apart from the parish priests mentioned earlier it is worth making special mention of a few more even though it would not be too much to mention them all because each and every one was very dedicated and valued pastors of their fl ock. Starting from the mid 17th century, special mention must be made of Fr. Petar Stanislav Črnković who was appointed a Bosnian bishop in 1703. Next worth mention is, Viennese student of philosophy and theology Tomo Botički who served in the Prozorje parish for forty-three years! – the longest serving of all the parish priests. He was succeded by Dr. Maksimilijan Čiolić – who later became a Kaptol canon in the Zagreb diocese. Josip Bukovec, Čiolić’s successor embarked on building a new parish presbytery. In 1865 a Religious Instructions professor at the Varaždin high school, Josip Zorić was installed as the parish priest. His service in the parish was a rich period which deserves its own monography. Josip Zorić was dedicated to progress and helping his parish advance and not just in the religious sense but socially and politically too as well as having a rich literary opus. He was a parliamentarian in the Croatian Sabor (Parliament) for four mandates and published several articles in the “Obzor” periodical as well as seven novels and short stories. He embarked on a diffi cult and long standing fi ght with various parties before he managed to obtain the proper permits to build a new parish church and to move into a beautiful new presbytery which were to become the centre of Dugo Selo which was made offi cial in 1900. Zorić was succeeded by Stjepan Horvat. Apart from taking on the diffi cult task of caring for the parish good he was dedicated to developing the spirituality of his parishioners. He founded the church choir and later the town choir – Preporod – and was nominated as its fi rst president. Horvat was succeeded by Dr. Maksimilijan Lah – who later became a professor of Bible Studies at the Catholic Theological Faculty. He was then succeeded by Stjepan Jelovečki who served during the diffi cult war and post period. It is worth then mentioning Fr. Ivica Lovretić is still remembered by many parishioners today and who are still grateful for his pastoral work in the parish. Lovretić was succeeded by Vlado Bogdan. From 2004 the parish has been administered by Fr. Slavko Kresonja.

The old parish church in Prozorje – St. Martin’s – was described in a canon report dating back to 1669 which noted that the church consisted of a shrine, boat. The shrine had an arched ceiling while the boat had a flat wooden ceiling. Apart from the main altar dedicated to St. Martin, there were two small altars dedicated to the Blessed Virgin Mary and St. Vitus. The parish church was blessed on 3 September 1673 by Zagreb Bishop Martin Borković. During the time of Fr. Črnković’s service – around 1690 – a brick steeple was constructed which exists to this day. That same year St. Barbara’s chapel was built adjoining the northern side of the church. During the 18th and 19th centuries there were several reconstructions conducted to the church. In 1812 the church was extensively reconstructed with the care and assistance and sponsorship of Duke Juraj Drašković. Another major reconstruction was conducted in 1827 when a new sacristy was built. The young parish priest then Josip Zoric was full of enthusiasm and strength and embarked on these extensive reconstruction works which were completed and then given an offi cial blessing on 3 September 1871. On the 9th day of the month of November 1880, something occurred which the “annals of our homeland have not recorded anything so horrifi c but signifi cant” – a major earthquake which is to this day referred to as the Zagreb earthquake. The earthquake mostly affected the city of Zagreb itself but also a large part of its surrounding region including Prozorje parish and its church. The church was seriously damaged which inspired parishioners to consider building a new parish church which in fact did occur some fi fteen years later. The church standing proudly on top of St. Martin’s hill although a ruin was the St. Martin’s church. During the 20th century there were several attempts at reconstructing the church however ever since the new church was built in Dugo Selo there was no longer as much enthusiasm to revive the original, old church.

The current church – St. Martin’s in Dugo Selo was built from St. Martin’s Day 1899 and completed by Christmas 1900 when it was offi cially blessed. The church was designed by renown Zagreb architect Herman Bollé and constructed by a Sisak based construction company owned by Andrija Colussi. Many well known masters and artists of the time were involved in this magnifi cent project to build the church including artist Josip Bauer, sculptor Dragutin Morak, carpenters like Ivan Budicki, artist and decorator Ivan Druszanija and the Heferrer organ company. The stained glass vitrails were painted by Marijan Ilić according to sketches by Josip Bifel. The church is surrounded by a park bounded by a brick wall carrying the Stations of the Cross.

Of the chapels that once existed only the one dedicated to St. Anthony of Padua in Ježevo and St. Florian in Ostrna still exist. They belong to the parish of the Exultation of the Holy Cross. St. Benedict’s chapel in Trebovec belongs to the parish in Posavski Bregi and a chapel dedicated to the Wounded Jesus on Martin’s Hill. Once in addition to the chapels mentioned above, the following chapels existed in the parish: St. John Nepomuk in Božjakovina, Our Lady of Sorrows in Lukarišče, Sts. Fabian and Sebastian in Kopčevec, Holy Spirit in Banja Selo, St. Rosalie in Kozinščak, Holy Cross in Glavnica, St. George in Duga Lazina, St. Anthony of Padua in the Dugo Selo school. Wayside crucifi xes in the region existed in Kozinščak, Mala Ostrna, Lukarišče and Andrilovac.

Apart from the worthy parish priests mentioned the Dugo Selo parish had many a renown parishioner, primarily the Drašković family. Of the parishioners who entered the priesthood were two brothers from the noble Rafaj family – these being Franjo, a Zagreb canon and Mirko who became a bishop of Đakovo. Other parishioners who entered the priesthood included Jesuit Ladislav Despotović and Baltazar Petković a Zagreb canon and the rector of the Croatia collegium in Bologna. Several parishioners dedicated themselves to worldly vocations such as Alojzije, Herman and Ivan Bužan. There were several teachers who emerged from the parish including Jakov Černe and Ivan Benković and Kazimir Sabol from Ostrna. Opera singer and organist Sergije Foretić was a parishioner of this parish.

Many stand proud in honour of Dugo Selo who sacrifi ced themselves selfl essly, primarily those who were prepared to offer their lives to preserve peace and freedom in their homeland. Here we primarily refer to those who were killed in the struggle for freedom and independence of the Republic of Croatia as well as those who were killed in the First and Second World Wars. The number of victims in all these wars are enormous and have been put together in a special list according to their place of residency and based on written sources kept in the parish presbytery (Status animarum, registrars, individual scripts).

Once again, thank you to all those who helped in any way to shape this monography which is expansive, rich with photographs and material but there is certainly a great deal more that could have been mentioned and put to paper for future generations to read. I am aware myself of some defi ciencies, possible errors so any well intended criticism is always welcome to help supplement this material and I am grateful for any positive suggestions.

Translated by s. Anđelita Šokić

Bibliografija, str. 438-452.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 453-468.

Pregled sadržaja, str. 469-471.

Zahvala, str. 472.

Fotografije, str. 472.