Iz tiska je 22. veljače 2006. izišla najnovija knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”: Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije. I. Gorski arhiđakonat. Svezak 1. 1639.-1726. Za tisak priredili Andrija LUKINOVIĆ, Antun DEVIĆ i Stjepan RAZUM. Uredio Andrija LUKINOVIĆ. Zagreb 2005., 592 stranice. To je prva knjiga u knjižnom nizu Fontes ecclesiae Zagrebiensis / Povijesna vrela Zagrebačke nadbiskupije. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.