Opera scriptorum ecclesiae Zagrebiensis

Velimir Deželić
Kakvi smo bili? – Zapisi mojoj unučadi. Život zagrebačke obitelji od 1827. do 1953.

Iz tiska je 2. lipnja 2011. izišla knjiga Velimira DEŽELIĆA, sina, Kakvi smo bili?, s podnaslovima: Zapisi mojoj unučadi. Život zagrebačke obitelji od 1827. do 1953. I.-II. knjiga. Knjigu u dva sveska objavila je Družba “Braća Hrvatskoga zmaja” iz Zagreba, u sunakladništvu Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” iz Zagreba, a izvršni nakladnik je Izdavačka kuća Meridijani iz Samobora. Zagreb, 2011.: I. knjiga, str. 1-782; II. knjiga, str. 783-1452. To je druga knjiga u knjižnom nizu “Djela pisaca Zagrebačke crkve / Opera scriptorum ecclesiae Zagrebiensis”. Cijena obaju sveska je 279,00 kuna. Knjiga se može nabaviti u sjedištu glavnoga nakladnika.

Vjekoslav NORŠIĆ:
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru. (rukopisno izdanje)

Vjekoslav NORŠIĆ.
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru.
Rukopisno izdanje.
Priredio, te uvodom i dodatnim bilješkama opremio Stjepan Razum.
Zagreb 2005., 414 stranica. ISBN 953-6729-05-9
Cijena: 200,00 kuna.