Pristupnice

pdficon_large Pristupnice u pdf formatu

Word-icon Pristupnice u doc formatu

Pokrovitelj

Mons. Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački, stožernik rimski

Redoviti članovi

R01        Mr. Mirna Abaffy
R06        Dr. Josip Kolanović
R09        Mons. dr. Stjepan Kožul
R11         Vladimir Magić
R13        Mr. um. Miroslav Martinjak
R16        Dr. Stjepan Razum
R18        Dr. Agneza Szabo
R21        Mr. Anđelko Koščak
R23        Dr. Marija Buzov
R27        Dr. Ivan Mirnik
R29        Mr. Damir Bobovec
R36        Dr. Hrvoje Petrić
R37        Dr. Mirela Altić
R42        Dr. Miroslav Akmadža
R44        Dr. Jure Krišto
R45        Dr. Alojz Jembrih
R46        Dr. med. Pavao Maček
R47        Dr. Krešimir Bušić
R50        Dr. Danko Šourek
R52        Dr. Zvonimir Kurečić
R53        Dr. Dragutin Feletar
R54        Dr. Branimir Bunjac
R55        Mr. Mirjana Jurić
R56        Dr. Slađana Josipović Batorek
R57        Mr. Ivan Armanda
R58        Dr. Milan Vrbanus
R59        Marko Zadravec
R60       Mr. Marica Đureković
R61        Dr. Tomislav Markić
R62        Lucija Razum
R63        Marko Đurakić
R64        Mila s. Veronika Popić
R65        Vlado Razum, mlađi
R66        Alojzije Pakrac
R67        Dr. Siniša Lajnert

Suradnički članovi

S02         Mons. dr. Stjepan Baloban
S03         Lojzo Buturac
S04         Vladimir Trkmić
S06         Matija Vonić
S07         Mr. Dragan Majić
S08         Mons. Dragutin Komorčec
S16         Alojzije Burja
S20        Mons. dr. Vjekoslav Huzjak, biskup
S21         Mons. Nedjeljko Petar Pintarić
S22         Mons. dr. Josip Baloban
S23         Ivo Pomper
S24         Mario Sanić
S26         Ivan Torbar
S27         Norbert Koprivec
S29         Josip Drvoderić
S30         Josip Stipančević
S31         Vlado Razum stariji.
S32         Mijo Razum, otac
S34         Dragutin Novosel
S38         Stjepan Tenšek
S43         Mons. Juraj Jerneić
S44         Ivica Zlodi
S45         Dr. Ružica Razum
S46         Ivan Grudiček
S49         Dr. Robert Holjevac
S50         Dr. Stanko Andrić
S51         Mons. Ivan Špoljar
S53         Robert Ivančan
S54         Mr. Miljenko Pandžić
S55         Dr. Josip Šalković
S56         Hinko Goričanec
S57         Mr. Antun Sente, ml.
S59         Srećko Muštra
S60         Dr. Josip Šimunović
S62         Mr. Dubravko Škrlin Hren
S65         Jasna Požgan
S66         Ljubiša Krmar
S67         Dr. Tanja Baran
S68         Ivan Novosel
S69         Stjepan Novosel
S70         Jelka Pavišić
S71         Stjepan Bakran
S72         Vladimir Kerečeni
S73         Vera Grgac
S74         Dr. Nikola Hohnjec
S75         Ivanka Magić Kanižaj
S76         Pavao Kunštek
S77         Dr. Franjo Emanuel Hoško
S79         Dr. Vladimir Mikšić
S80         Ivan Nađ
S81         Josip Pavetić
S82         Alojzije Slukan
S83         Mons. Stjepan Ptiček
S85        Lidija Pleteš
S86        Antun Slaviček
S87        Mato Mikičić
S88        Anita Pelhe
S89        Marica Radić, rođ. Belovarić
S90       Dr. Alojz Hoblaj
S91        Dr. Marko Jerković
S92        Brankica Jakopović
S93        Mr. Matija Jerković
S94        Filip Razum
S95         Jannette Razum
S96         Dr. Stjepan Sirovec

Podupirajući članovi

P07       Ante Rotim
P09       Milan Osrečki
P15        Marko Dujam
P18        Ivan Topolnjak
P20       Josip Žagar
P21        Ivan Žnidarec
P23        Marijan Golec
P25        Nikola Sanjković
P28        Josip Đurkan
P30        Ivan Košutić st.
P31        Stjepan Matoić
P33        Mons. mr. Antun Perčić
P34        Mons. Franjo Prstec
P36        Mons.  Leonard Logožar
P37        Mons. dr. Jure Bogdan
P38        Papinski hrvatski zavod Sv. Jeronima u Rimu
P41        Darko Pužin
P45        Mr. Marica Đureković
P46        Ogranak Matice hrvatske Zaprešić

Zakladni članovi

Z01        Nadbiskupski duhovni stol
Z02        Mons. Lovro Cindori
Z04        Dr. Matija Berljak
Z06        Franjevci RMB u Bjelovaru
Z07        Ilija Žugaj
Z08        Zlatko Golubić
Z10        Mons. Josip Mrzljak, biskup
Z12        Krešimir Žinić
Z14        Vladimir Bogdan
Z15        Vinko Kanižaj
Z16        Josip Jakovčić
Z17        Mons. Josip Devčić
Z20        Mons. Mijo Gabrić
Z22        Stjepan Mesarić
Z25        Jakov Venijamin Novak
Z26        Mons. Zvonimir Sekelj
Z27        Mons. dr. Želimir Puljić, nadbiskup
Z28        Mons. dr. Ivan Golub
Z29        Zlatko Kidjemet
Z30        Mons. Ivan Hren
Z32        Mladenka Križanović
Z33        Mons. dr. Josip Oslić
Z34        Mons. dr. Tomislav Ivančić
Z35        Mons. dr. Ivan Šaško, biskup
Z36        Župa Nova Kapela
Z37        Dr. Mijo Bergovec
Z38        Mons. Antun Hoblaj
Z40        Župa Lug Samoborski
Z41        Mons. dr. Juraj Batelja
Z43        Župa Kaptol
Z44        Mons. mr. Stjepan Večković
Z45        Mons. dr. Vlado Košić, biskup
Z46       Jozo Rotim
Z47        Dr. Ivan Hrvoić

Darovatelji

D02        Klanjateljice Predrag. Krvi Kristove, Zagreb – Susedgrad
D03        Župa  Jordanovac
D04        Kćeri Božje ljubavi, Zagreb – Nova Ves
D05        Franjevci RMB, Zagreb – Kaptol
D06        Mirko Totović
D08        Mons. Juraj Jezerinac, biskup
D13        Vladimir Hren
D17        Mirko Horvatić
D19        Marija Šah Radović
D23        Ivan Buhin
D24        Antun Prpić
D25        Požeška biskupija  (Mons. dr. Antun Škvorčević)
D27        Branko Gelemanović
D28        Ana Gecić
D30        Dragutin Šarc
D32        Mirjana Anđić
D33        Stjepan Brajković
D34        Josip Klarić ml.
D35        Marijan Culjak
D38        Vjekoslav Meštrić
D39        Tomislav Petranović
D40        Ivica Cik
D41        Mr. Stjepan Rusan
D42        Klanjateljice Predrag. Krvi Kristove, Zagreb – Tuškanac
D43        Mons. dr. Mile Bogović, biskup
D44        Zvonko Vuković
D45        Slavko Sruk
D46        Marinko Didak, RMB
D47        Župa  Dubranec
D48        Mr. Slavko Rajič
D49        Ivica Šestak
D50        Stjepan Markušić
D51        Župa  Nova Gradiška-Središte
D52        Župa  Karlovac-Švarča
D53        Župa  Lipnik
D54        Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
D56        Župa  Vrbova
D57        Župa  Repušnica
D58        Župa  Pušča
D59        Župa  Oriovac
D60        Josip Priselac
D61        Župa  Samobor
D62        Župa  Samoborski Lug
D65        Turistička zajednica grada Zagreba
D66        Ilija Stipić, RMB
D67        Marijan Majdak
D68        Renata Razum
D69        Mirjana Dimnjaković
D71        Mons. Antun Bogetić, biskup
D72        Župa  Sveti Petar Čvrstec
D73        Župa  Velika Erpenja
D74        Župa  Sesvetska Sela
D75        Župa  Mahično
D76        Župa  Klinča Sela – Zdenčina
D77        Župa  Karlovac, Presv. Trojstvo (franjevački samostan)
D78        Župa  Oborovo
D79        Župa  Sesvete kod Zagreba
D80        Župa   Zagreb – Gračani
D81        Župa  Kloštar Ivanić
D82        Župa  Marija Bistrica
D83        Župa  Varaždin, Sv. Vid (kapucinski samostan)
D84        Župa  Čađavica
D85        Župa  Grubišno Polje
D86        Župa  Brdovec
D87        Župa  Čaglin
D88        Župa  Mali Raven
D89        Župa  Gradec
D90        Župa  Staro Petrovo Selo
D91        Župa  Čazma
D92        Župa  Zagreb-Sloboština
D93        Župa  Brodski Stupnik
D94        Župa  Breznički Hum
D95        Župa  Donja Zelina
D96        Župa  Sveta Marija u Međimurju
D97        Župa  Sveti Ivan Žabno
D98        Župa  Čakovec Sv. Antun Padovanski
D99        Župa  Miholec
D100      Župa  Kučan Marof
D101      Župa  Barilovički Cerovac
D102      Župa  Rude
D103      Župa  Sveti Martin pod Okićem
D104      Župa  Štrigova
D105      Župa  Goričan
D106      Župa  Zagreb – Staglišće
D107      Župa  Gornja Stubica
D108      Župa  Zagreb – Nova Ves
D109      Župa  Draškovec
D110      Župa  Plešivica
D111      Župa  Mihovljani
D112      Župa  Moravče
D113      Župa  Resnik
D114      Župa  Jakšić
D115      Župa  Lovrečka Varoš
D116      Župa  Nova Bukovica
D117      Župa  Prelog
D118      Župa  Nadkrižovljan
D119      Župa  Petrijanec
D120      Župa  Orahovica
D121      Župa  Zagreb-Trnovčica
D122      Župa  Prišlin
D123      Župa  Sesvetski Kraljevec
D124      Župa  Zagreb-Savski Gaj
D125      Župa  Brckovljani
D126      Župa  Lobor
D127      Župa  Požeški Brestovac
D128      Župa  Sisak-Zeleni Brijeg
D129      Župa  Zagreb-Knežija
D130      Župa  Peščenica
D131      Župa  Velika
D132      Stjepan Račić
D133      Župa  Koprivnički Bregi
D134      Župa  Vukovina
D135      Župa  Komarevo
D136      Župa  Koprivnica, Sv. Antun Pad.
D137      Župa  Zagreb-Remete
D138      Župa  Zagreb-Špansko
D139      Župa  Visoko
D140      Župa  Zagreb-Trnje, Krist Kralj
D145      Župa  Zagreb-Vrbani
D146      Župa  Buk
D147      Župa  Macinec
D148      Župa  Brestje
D149      Župa  Podravske Sesvete
D150      Župa  Pakrac
D151      Župa  Kerestinec
D152      Župa  Popovača
D153      Župa  Maruševec
D154      Župa  Belica
D155      Župa  Rozga
D156      Župa  Vratišinec
D157      Župa  Ivanja Reka
D158      Župa  Kloštar Podravski
D159      Župa  Gornja Jelenska
D160      Župa  Križovljan
D161      Župa  Nova Rača
D162      Mons. dr. Đuro Hranić, nadbiskup
D163      Mons. dr. Marin Srakić, nadbiskup um.
D164      Župa  Bebrina
D165      Župa  Zagreb-Ksaver
D166      Župa  Topusko
D167      Župa  Desinić
D168      Župa  Luka
D169      Župa  Varaždin, Sv. Nikola
D170      Varaždinska biskupija
D171      Župa  Zaprešić II. Marija Kraljica apostola
D172      Župa  Strahoninec
D173      Župa  Đurđic
D174      Župa  Karlovac – Dubovac
D175      Župa  Daruvar
D176      Župa  Kraljevec na Sutli
D177      Župa  Velika Trnovitica
D178      Župa  Desinec
D180      Župa  Bjelovar, Sv. Terezija
D181      Župa  Požega, Sv. Leopold Mandić
D182      Srećko Marić
D184      Provincijalat Hrvatske kapucinske pokrajine Sv. Leopolda Bogdana Mandića
D185      Župa  Novigrad Podravski
D186      Franjevački samostan Virovitica
D187      Župa Sveta Marija pod Okićem
D188      Župa Požeške Sesvete
D189      Dr. Veronika Ivšić
D190      Župa  Lužani
D191      Dragutin Papić
D192      Juraj Župančić
D193      Franjevački samostan Našice
D194      Župa  Vetovo
D195      Župa  Marija Gorica
D196      Franjevački samostan Hrvatska Kostajnica
D197      Dragutin Toplak
D198      Josip Horvat ml.
D199      Blagomir Prucha
D200      Dragutin Joč
D201      Župa  Kalinovec
D202      Župa Gradina
D203      Župa  Velika Gorica Bl. Alojzije Stepinac
D204      Župa  Lukavec
D205      Župa  Nedelišče
D206      Branko Korbar
D207      Župa  Gornji Bogičevci
D208      Župa  Orehovica
D209      Župa  Mače
D210      Župa  Varaždin Sv. Fabijan i Sebastijan
D211      Mr. Marijan Pavlenić
D212      Župa  Stari Gradac (Slavko Patrle)
D214      Župa  Pregrada
D215      Župa  Hrvatska Kostajnica (Franjevački samostan)
D216      Župa  Požega Duh Sveti
D217      Župa  Donja Lomnica
D218      Ivan Kobeščak
D219      Župa  Virovitica I. Sv. Rok (Franjevački samostan)
D220      Župa  Varaždin-Banfica Sv. Josip
D221      Župa  Bjelovar Sv. Antun Padovanski (Franjevački samostan)
D222      Župa  Zagreb-Dubrava Sv. Mihael
D223      Župa  Donja Obrijež
D224      Marijan Prepeljanić
D225      Župa  Velika Gorica, Navještenje Bl. Dj. Marije
D226      Župa  Križevci, Sv. Ana
D227      Župa  Granešina (Josip Balog)
D228      Župa  Šenkovec
D229      Župa  Zagreb-Retkovec
D230      Župa  Gornji Mihaljevec
D231      Mr. Josip Kuhtić
D232      Župa  Veliki Bukovec
D233      Župa  Zagreb-Stenjevec Sv. Nikola
D234      Župa  Bučje
D235      Župa  Orubica
D236      Župa  Lupoglav
D237      Franjo Mrvčić
D238      Župa  Zagreb – Držićeva Sv. Obitelj
D239      Župa  Zagreb – Rebro
D241      Župa  Martijanec
D242      Župa  Zagreb – Dubrava, Bl. Ivan XXIII.
D243      Župa  Đurmanec
D244      Župa  Mursko Središče
D245      Župa  Rešetari
D247      Ivan Dužaić
D248      Andrija Markač
D249      Božidar Cindori
D250      Župa  Odra
D251      Župa  Zagreb – Gornji Grad, Sv. Marko
D252      Zbor nadarbenika prvostolne crkve zagrebačke
D253      Župa  Vinica
D255      Mato Cvjetković
D256      Župa Budaševo
D257      Župa Ivanska
D258      Župa Zagreb – Dubrava, Sv. Leopold Mandić
D259      Tomislav Pavlović
D260      Župa Ždala
D261      Mladen Gorupić
D262      Đuro Sabolek
D263      Župa Ivanić-Grad
D264      Župa Rovišće
D265      Ivan Mikec
D266      Župa Koprivnički Ivanec
D267      Župa Bjelovar, Sv. Ana
D268      Župa Zagreb – Palomotićeva, Presv. Srce Isusovo
D269      Ivan Žufika
D270      Jakov Golomeić
D271      Mons. Ivica Kecerin
D272      Ogranak Matice hrvatske Jelsa
D273      Dr. Tonči Matulić
D274      Mijo Razum, sin
D275      Mons. Zlatko Koren
D276      Milosrdne sestre Sv. Vinka Paulskoga, Zagreb-Frankopanska
D278      Župa Zagreb-Primorska, Sv. Blaž
D279      Župa Zagreb-Pantovčak, Sv. Kvirin
D280      Dragutin Bubnjar
D281      Župa Zagreb-Čučerje, Pohod Bl. Dj. Marije
D282      Damir Bačun
D283      Josip Karas
D284      Dubravko Lauš
D285      Franjo Razum
D286      Josip Vnučec
D287      Vladimir Škrinjarić
D288      Župa Brezovica
D289      Juraj Oštarjaš
D290      Župa Cvetlin
D291      Župa Kamenica
D292      Ivan Široki
D293      Dominikanke, Zagreb-Trnje
D294      Župa Ozalj, Sv. Vid
D295      Dr. Franjo Velčić
D296      Franjo Pranjić
D297      Mons. Mijo Gorski, biskup
D298      Mr. Mladen Škvorc
D299      Josip Erpačić

Pokojni članovi

Dr. Đuro Kokša, pokrovitelj

†1998.11.26.

Dragutin Žnidaršić

†1998.11.30.

Ivan Novosel st.

†1999.04.09.

Franjo Udovičić

†1999.11.23.

Mons. dr. Josip Ladika

†2001.06.24.

Franjo Žnidarec

†2001.12.21.

 Franjo Dunaj

 †2003.10.20.

Mons. Ivan Došlin

†2004.10.06.

Mons. Ladislav Loina

†2004.10.09.

Miroslav Vuk-Croata

†2005.10.28.

Dr. Lelja Dobronić

†2006.12.19.

Andrija Novosel

†2008.02.01.

Mons. Željko Jurak

†2008.10.18.

Ignacije Fostač

†2008.11.25.

Milan Balenović

†2009.01.30.

Dr. Mario Katić

†2009.07.07.

Mons. dr. Velimir Čapek

†2009.08.24.

Mons. dr. Ivan Tilšer

†2009.12.25.

Dr. Josip Barbarić

†2010.09.10.

Gustav Kuzmić

†2010.11.17.

Mons. Franjo Bosnar

†2010.12.26.

Mons. Matija Stepinac

†2011.02.16.

Mons. Josip Klarić, st.

†2011.09.13.

Srećko Vuzem

†2012.07.12.

Mons. Vinko Gregur

†2012.11.04.

Nikola Puškar

†2013.07.20.

Lovro Hadrović

†2014.02.15.

Dr. Adalbert Rebić

†2014.02.20.

Mons. Mijo Dukić

†2014.07.12.

Mato Repić

†2014.07.21.

Mons. Marijan Radanović

†2014.08.16.

Mons. Vladimir Stanković

†2015.07.11.

Petar Duić

†2015.07.16.

Dr. Milivoj Kovačić

†2015.12.05.

Stjepan Laljak

†2016.02.09.

Dr. Ante Sekulić

†2016.03.18.

Dr. Doris Baričević

†2016.03.31.

Prava i obaveze članova

Članovi i članice društva su: redoviti, suradnici, podupirajući i utemeljitelji. Redovitim članom i članom suradnikom društva postaje se podpisanom pristupnicom koju prihvaća Upravni odbor, a podupirajućim članom i utemeljiteljem postaje se također podpisanom pristupnicom i uplaćenom godišnjom ili jednokratnom članarinom.

Članarina je sljedeća:

  • redoviti članovi: 200,00 kuna godišnje
  • članovi suradnici: 200,00 kuna godišnje
  • podupirajući članovi: 500,00 kuna godišnje
  • članovi utemeljitelji: 3.000,00 kuna jednokratno.

Umirovljenici, studenti i redovničke osobe, kao redoviti članovi ili članovi suradnici, prinose polovicu godišnje članarine, tj. 100,00 kuna godišnje.

Redoviti članovi dužni su sudjelovati na Godišnjim skupštinama društva, na kojima mogu birati i mogu biti birani u pojedina radna tijela društva. U glasilu društva moraju makar jednom u tri godine objaviti članak, raspravu ili izvor za povijest Zagrebačke nadbiskupije. Dužni su također surađivati s Upravnim odborom glede ocjenjivanja radova i izvora koje bi društvo trebalo objaviti. Članovi suradnici, podupirajući članovi i članovi utemeljitelji nisu dužni sudjelovati na Godišnjim skupštinama, ali mogu sudjelovati, i to samo u raspravi, a ne u biranju ili glasovanju. Ne obnašaju pojedine službe u radnim tijelima. Nisu dužni objavljivati radove u glasilu društva, ali mogu ako to žele.

Podupirajući članovi i utemeljitelji mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo prestaje smrću, trogodišnjim uzastopnim neplaćanjem članarine, pisanom izjavom o istupu, koja se može predati Upravnom odboru uvijek, kao i isključenjem. Razlog isključenja je teška povreda Pravila o kojoj težini odlučuje Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Glavnoj skupštini.