Izdanja

Stjepan RAZUM (priredio) :
Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši.

23. kolovoza 2006. iz tiska je izišla knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”: Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši. Sastavili župnici Josip Menjak, Josip Haudić, Josip Kovačić, Janko Rogoz, Karlo Zvonarić, Ivan Žnidarec, Zvonimir Martinez, Vladimir Mikoč i Ivan Grudiček. Priredio Stjepan RAZUM. Zagreb 2006., 272 stranice. To je prva knjiga u knjižnom nizu Župne Spomenice. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića.
Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića “Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića”,
Zagreb, 24. svibnja 2005.
Uredio Stjepan Razum.

Iz tiska je 23. kolovoza 2006. izišla knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupje “Tkalčić”: Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića “Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića”, Zagreb, 24. svibnja 2005. Uredio Stjepan RAZUM. Zagreb 2006., 398 stranica. To je osma knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Patačići od Zajezde i crkva u Remetincu.
Zbornik radova znanstvenoga skupa “Tristota obljetnica Patačićeve kapele Sv. Antuna u Remetincu” i drugih radova, Remetinec, 23. listopada 2004. godine.
Uredio mr. Anđelko Košćak.

Iz tiska je 11. travnja 2006. izišla najnovija knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupje “Tkalčić” i suizdavača, grada Novog Marofa i župe Remetinec: Patačići od Zajezde i crkva u Remetincu. Zbornik radova znanstvenoga skupa ‘Tristota obljetnica Patačićeve kapele Sv. Antuna u Remetincu’ i drugih radova, Remetinec, 23. listopada 2004. godine. Uredio mr. Anđelko Košćak. Zagreb 2006., 236 stranica. To je sedma knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti kod suizdavača

Tkalčić
Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 9./2005.

Iz tiska je 11. travnja 2006. izišao 9. broj godišnjaka “Tkalčić” (za 2005.). Na 944 stranice 16 autora objavljuje izvorne znanstvene radove, pregledne radove, stručne članke i prikaze knjiga iz srednjovjekovlja i novovjekovlja Zagrebačke nadbiskupije. Cijena godišnjaka je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Andrija Lukinović, Antun Dević i Stjepan Razum (priredili)
Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije. I. Gorski arhiđakonat. Svezak 1. 1639.-1726.

Iz tiska je 22. veljače 2006. izišla najnovija knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”: Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije. I. Gorski arhiđakonat. Svezak 1. 1639.-1726. Za tisak priredili Andrija LUKINOVIĆ, Antun DEVIĆ i Stjepan RAZUM. Uredio Andrija LUKINOVIĆ. Zagreb 2005., 592 stranice. To je prva knjiga u knjižnom nizu Fontes ecclesiae Zagrebiensis / Povijesna vrela Zagrebačke nadbiskupije. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan KOŽUL
Kalnički arhiđakonat, danas Bjelovarsko-kalnički arhiđakonat Zagrebačke nadbiskupije.

Zagreb 2005.
396 stranica.
ISBN 953-6729-07-5
Cijena: 200,00 kuna.

Ivan Šaško
Zagrebački pontifikal MR 124 (Metropolitanska knjižnica u Zagrebu, MR 124). Diplomatičko izdanje rukopisa i prikaz liturgijskoga ozračja.

Zagreb 2005.,
604 stranice.
ISBN 953-6729-06-7
Cijena: 300,00 kuna

Vjekoslav NORŠIĆ:
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru. (rukopisno izdanje)

Vjekoslav NORŠIĆ.
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru.
Rukopisno izdanje.
Priredio, te uvodom i dodatnim bilješkama opremio Stjepan Razum.
Zagreb 2005., 414 stranica. ISBN 953-6729-05-9
Cijena: 200,00 kuna.

Tkalčić
Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 8./2004.

Zagreb 2004.
760 stranica.
Cijena: 300,00 kuna.

Zagrebačka crkvena pokrajina.
Zbornik radova znanstvenoga skupa „150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije“, Marija Bistrica, dom „Salve Regina“, 10.-11. prosinca 2003.
Uredio Stjepan Razum.

Zagreb 2004.,
372 stranice.
ISBN 953-6729-04-0
Cijena: 200,00 kuna