Vjekoslav NORŠIĆ:
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru. (rukopisno izdanje)

knjiga_norsic2Niz: Djela pisaca Zagrebačke crkve, knj. 1. Zagreb 2005.

Vjekoslav NORŠIĆ.
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru.
Rukopisno izdanje.
Priredio, te uvodom i dodatnim bilješkama opremio Stjepan Razum.
Zagreb 2005., 414 stranica.
ISBN 953-6729-05-9
Cijena: 200,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Uvod (priređivač), str. 5-18.

O piscu Vjekoslavu Noršiću (5), Sadržaj knjige (6), Što nema u knjizi (7), Korišteni radovi i izvori (8), Vrijeme nastanka rukopisa (9), Sudbina Noršićevog rukopisa (11), Papirna podloga (12), Drugotna upotreba isprava (12), Sadržajne osobitosti rukopisa (13), Osobitosti Noršićeva jezika (14), Noršićev način pisanja pojedinih riječi (15), Način prepisivanja (17), Zaključna riječ (17).

Povijest Samoborske župe Sv. Anastazije, str. 19.

Predgovor, str. 21.

Popis tiskanih i važnijih pisanih vrela rabljenih kod pisanja ove knjige, str. 23.

I. O postanku, zaštitnici i obsegu samoborske župe., str. 25.

Postanak samoborske župe, str. 25.
Zaštitnica samoborske župe, str. 26.
Obseg župe, str. 29.

II. Životopis Svete Anastazije, str. 31.

III. Stara župna crkva, str. 35.

IV. Nova župna crkva, str. 38.

1. Zgrada, str. 38.
2. Toranj, zvonovi i ura, str. 49.

Zvonarski štatut za župu Samobor, str. 60.

3. Žrtvenici, str. 64.
4. Propovijedaonica, krstionica, ispovijedaonice, orgulje, klupe i ostali namještaj u crkvi, str. 80.
5. Crkveno posudje, odijelo i druge stvari, str. 84.

V. Svetohranište i vječno svjetlo, str. 87.

VI. Posjedi župne crkve, str. 89.

VII. Groblje i grobnice, str. 92.

VIII. Samoborski župnici, str. 97.

IX. Dohodci i uzdržavanje samoborskoga župnika, str. 141.

X. Samoborski kapelani, str. 152.

XI. Orguljaš i zvonar, str. 169.

XII. Razne pobožnosti, svečanosti i običaji u župi, str. 175.

XIII. Bratovštine u samoborskoj župi, str. 183.

1. Bratovština presv. Tijela Isusovoga, str. 183.
2. Bratovština Kršćanskog nauka, str. 188.
3. Bratovština Sv. Josipa, str. 188.
4. Bratovština Presvetoga Srdca Isusovoga, str. 189.

XIV. Župni dvor i gospodarske zgrade, str. 190.

XV. Patronatsko pravo na samoborsku župu, str. 194.

XVI. Matice i spomen-knjiga samoborske župe, str. 196.

XVII. Prebenda Blažene Djevice Marije, str. 200.

XVIII. Svećenici rodjeni u samoborskoj župi, str. 203.

XIX. Kapele samoborske župe, str. 274.

1. Kapela Ranjenog Isusa, str. 274.
2. Kapela Sv. Helene, str. 276.

Nova kapelica Sv. Helene, str. 282.

3. Kapela Sv. Mihalja u Taborcu, str. 284.
4. Kapela Sv. Juraja, str. 305.
5. Kapela Sv. Ane, str. 313.
6. Kapela Sv. Vida u Vrhovčaku, str. 318.
7. Kapela Sv. Križa, str. 325.
8. Kapela Sv. Filipa i Jakoba u Gradišću, str. 331.
9. Kapela Sv. Duha u Noršić-Selu, str. 337.
10. Kapela Sv. Barbare u Rudama, str. 349.
11. Kapela Presv. Trojstva u Braslovju, str. 363.

Kapelica Sv. Nikole u Rudarskoj Dragi, str. 365.

Popis svjetlopisa, str. 366.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 369.

Pregled sadržaja, str. 412.

 

Naručbenica

knjiga_norsic2 Vjekoslav NORŠIĆ.
Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru,


Rukopisno izdanje.
Priredio, te uvodom i dodatnim bilješkama opremio Stjepan Razum.

Zagreb 2005.,
414 stranica.

Cijena: 200,00 kuna. (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!