Stjepan RAZUM (priredio) :
Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši.

lovrec

Niz: Župne spomenice, knj. 1.

Sastavili župnici Josip Menjak, Josip Haudić, Josip Kovačić, Janko Rogoz, Karlo Zvonarić, Ivan Žnidarec, Zvonimir Martinez, Vladimir Mikoč i Ivan Grudiček.
Priredio Stjepan RAZUM.
Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši.
Zagreb 2006., 272 stranice.
ISBN 953-6729-13-X.
Cijena: 200,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Predgovor (Ivan Grudiček). Str. 5-6.

Uvod (Prireditelj). Str. 7-23.

Opis Spomenice župe Lovrečka Varoš (7), Popis župnika župe Lovrečina, danas Lovrečka Varoš (7), Duhovnici Milosrdnih sestara u Lovrečini-gradu (9), Početak pisanja Spomenice (1855.) (10), Pisci i ne-pisci Spomenice (10), Sadržaj Spomenice (11), Umetnuti prilozi u Spomenici (18), Službeni pohodi i podjela sakramenta sv. Osnaženja (Potvrde) (19), Razlog i svrha objavljivanja Spomenice (20), Način objavljivanja Spomenice (21), Dodatak Spomenici (23)

Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši, nekada Lovre­čini. Str. 25-174.

Zapisi župnika Josipa Menjaka. Str. 27-39.

Popis župnika župe Lovrečina ili Lovrečka Varoš (27), Nabava crkvenoga ruha i orgulja (29), Gradnja školske zgrade (1845.-1846.) (30), Nabava velikog zvona za župnu crkvu (1846.) (31), Pustošenje tuče (1847. i 1848.) (31), Izbor bana Josipa Jelačića i rat protiv Mađarske (1848.-1849.) (31), Pustošenje tuče (1849.) (33), Gradnja novoga krova na župnoj crkvi i tornju (1851.) (33), Raspad staroga župnog dvora (1852.), stanovanje u školskoj zgradi (1853.-1856.) i gradnja novoga župnog dvora (1855.-1856.) (34), Nabava triju svilenih barjaka (1855.) (35), Biskup Ivan Kralj podjeljuje sakrament sv. Osnaženja (28. VIII. 1855.) (35), Useljenje u novi župni dvor (8. VI. 1856.) i njegov svečani blagoslov (10. VIII. 1856.) (36), Nove slike na trima žrtvenicima (1858.) (36), Sažetak župnika Josipa Menjaka o njegovom zauzetom radu (37), Blagoslov novih oltarnih slika, koje su darovali Ljudevit Vukotinović Farkaš i župnik Josip Menjak, te unutrašnjosti župne crkve (31. X. 1858.) (38), Blagoslov novoga dijela župnoga groblja (3. VI. 1860.) (39).

Zapisi župnika Josipa Haudića. Str. 39-41.

Žiga Farkaš daruje barjak pučkoj učionici (9. X. 1870.) (39), Nadbiskup Josip Mihalović dopušta blagoslov darovanoga barjaka (28. X. 1870.) (40), Blagoslov barjaka Sv. Alojzija (13. XI. 1870.) (40), Pismo Ljudevita Vukotinovića Farkaša (9. XI. 1870.) (40), Župnikova šuma (1866.) (41), Spor župnika Josipa Haudića s gospoštijom Lovrečina oko prava vinotočja (1875.) (41).

 Zapisi župnika Josipa Kovačića. Str. 41-54.

Popis darovatelja za svijećnjake na glavnom žrtveniku, sastavljen u vrijeme župnika Josipa Kovačića (1890.) (41), Popis spisa u župnom arhivu koji je sastavio župnik Josip Kovačić (49), Odluka Zemaljske vlade o luknarskom podavanju župljana (51).

 Zapisi župnika Janka Rogoza. Str. 54-66.

 Sažetak o župniku Josipu Kovačiću (1877.-1916.) (54), Sažetak o župniku Rikardu Koritniku (1916.-1919.) (55), Zalijepljena sličica biskupa dr. Josipa Langa (1857.-1924.) (56), Nabava crkvene opreme, žrtvenik Sv. Antuna i manji predmeti (1921.-1924.) (57), Župnikovo gospodarstveno stanje (58), Gradnja i blagoslov kapelice u Đivanu (1927.) (59), Zapis o obavljenom pregledu knjige, 12. lipnja 1927. (60), Popravak i gradnja gospodarskih zgrada (1927.) (60), Podjela sakramenta sv. Osnaženja (Potvrde), 12. lipnja 1927. (60), Podignuće i blagoslov žrtvenika Presv. Trojstva (1929.) (61), Blagoslov novih zvona (19. IV. 1931.) (61), Nužnost popravka gospodarskih zgrada (1935.) (62), Nevrijeme raskriva crkvu (1936.) (63), Ubojstvo kralja Aleksandra (1934.) (63), Zapis u jabuci na tornju (1936.) (63), Uređenje okoliša (1936.) (63), Zapis o obavljenom pregledu knjige, 14. lipnja 1936. (64), Nesloga s vlastitim župljanima (1936.) (64), Nesretni pad zidara s crkve (1936.) (65), Gradnja i blagoslov špilje Majke Božje Lurdske (1936.) (65), Sv. Misije od 4. IV. – 11. IV. 1937. (65).

 Zapisi župnika Karla Zvonarića. Str. 66-101.

 Godine 1937.-1940. (67-70), Bolest i smrt župnika Janka Rogoza (67), Upravitelj Karlo Zvonarić o sebi (68), Potreba novih popravaka crkve i dvora (1940.) (68), Zapažanja o starosti crkve na temelju strukture zida (1940.) (69), Gospodarstveno stanje (ograda, šume) (69), Novi crkveni predmeti (70), Župni i misnozakladni vinograd i drugo zemljište (70); — Godina 1941. (72-74), Proslava jubileja 1300. godišnjice prvih veza Hrvata sa Sv. Stolicom. (72), Krstionica (72), Uskrsnuće Nezavisne Države Hrvatske (73), Odraz ratnih događaja u župi (73), Osnutak Bratovštine presv. krunice (74), Katolička štampa u župi (74); — Godina 1942. (75-76), Školske prilike (75), Slika Sv. Josipa i druge stvari nabavljene za crkvu (75), Pobožnosti. Djevojačko društvo Srca Isusova (75), Bratovština presv. krunice (75), Župna i misnozakladna šuma (76), Duhovni pomoćnik Alojzije Potrč (76), Ratne prilike (76); — Godina 1943. (76-81), Molitve za mir (76), Ivan Ilijić i Stjepan Lesny, duhovnici u Lovrečini-gradu (77), Opće prilike (77), Umjetnine u Dijecezanskom muzeju u Zagreb (1943.) (79), Naš Diecezanski muzej – Lovrečina (Kamilo Dočkal) (79-81); — Godina 1944. (82-85), Dječji dom u Lovrečini-gradu (82), Pogibija partizana (82), Partizanski pljačkaši na župnom dvoru (82), Partizani u selu (83), Pogibija župljana (84), Kozaci u selu Varoš (84), Dobra ljetina i nestašica trgovačkih predmeta (85); — Godina 1945. (85-92), Svršetak rata (85), Razne vojske u Vrbovcu i okolici (85), Vojska u Varoši te ubojstva župljana i vojnika (85), Slom Nezavisne Države Hrvatske (86), Poginuli i nestali župljani u ratu 1941.-1945. (87), Zahvalne Mise (87), Podignuće i blagoslov raspela u Ceriku i Mareniću (87), Mijenjanje novca (87), Crkva i gospodarske zgrade na svjetlo­pisima iz 1945. (87); — Godina 1946. (93-94), Oduzimanje imovine agrarnom reformom (93), Obustava crkvene djelatnosti (93), Osuda nadbiskupa Alojzija Stepinca (94), Prilike u župi (raspelo u Hruškovici, Lovrečina-grad) (94), Oskudica (94), Gospodarske prilike (94); — Godina 1947. (95-96), Zapis o obavljenom pregledu knjige, 20. VIII. 1947. (95), Svečanost dijeljena sv. Osnaženja, 20. VIII. 1947. (95), Novo rješenje Okružne komisije za agrarnu reformu (96); — Godina 1948. (97-98), Prestanak misnozakladnih obveza (97), Vjerske prilike – tisak, kapela u Đivanu, crkveni predmeti (97), Gospodarske prilike (97); — Godina 1949. (98-101), Oduzimanje matičnih knjiga (98), Otuđenje župnog zemljišta (98), Kršćanski nauk (101); — Godina 1950. (101), Crkveno ruho (101), Odlazak sa župe (101).
Godina 1959. (102), Žig i zapis o obavljenom pregledu knjige, 2. VII. 1959. (102).

Bilješke svećenika Franje Jakupčića. Str. 102-120.

 1950.-1957. godina – upravitelj župe Ivan Prlić (rođ. 1914. u Sovićima) (102), Zapis nepoznatog sastavljača (102), Sadržaj svjetlopisa tumači Franjo Jakupčić (102), Žig i zapis o obavljenom pregledu knjige, 10. VIII. 1955. (103).
Od 1957. do 1968. godine: Ivan Čapek, upravitelj župe (105), Vlastoručna bilješka Franje Kuharića i zapis o obavljenom pregle­du knjige, 10. VIII. 1964. (105), Autobiografski podatci Ivana Čapeka (105), Svjetlopisi s kratkim tumačenjima Franje Jakupčića (106), 1965. godina (106), 1964. godina (107), Résumé gradnji i popravaka (119).

 Zapisi upravitelja župe Ivana Žnidareca. Str. 121-132.

 Zapis o obavljenom pregledu knjige, 20. VIII. 1969. (121); — 1968. godina (121-122); — 1969. godina (122-128), Devet svjetlopisa od 10. VIII. 1968. i 10. VIII. 1969., s tumačenjem Ivana Žnidareca (123), Proštenje 1969. godine. (123), Sušenje zidova župne crkve (128); — Godina 1970. (128-129), Gradnja župnog doma (128), Popravak orgulja (128), Križevi u Topolovcu i Lovrečkoj Velikoj (128); — 1971. godina (129-130), Nastavak gradnje župnog doma (129), Križevi u Velikoj (129), Zdravstveno stanje upravitelja župe (129); — 1972. godina (130-131), Skupljanje novca i radovi na župnom domu (130), Križevi u Lukovu i Podolcu (130), Kapela Majke Božje u Hruškovici (130), Žbukanje župnog doma (131); — 1973. godina (131-132), Obnova tornja župne crkve (131), Zaključne riječi upravitelja Ivana Žnidareca (132) .

 Zapisi upravitelja župe Zvonimira Martineza. Str. 132-138.

 Dva zapisa o obavljenom pregledu knjige, 25. VI. 1974. i 10. VIII. 1979. (132), Godina 1973. (134), Dolazak novog upravitelja i upoznavanje sa župom (134); — Godina 1974. (134), Žbukanje župne crkve izvana i sveto vjeroposlanstvo (134); — Godina 1975. (134), Stolarija na župnom domu, križ u Banovu i zvono u Hruškovici (134); — Godina 1976. (135), Žbukanje župne crkve iznutra, novi vodovi, nove klupe (135); — Godina 1977. (135), Nastavak obnove unutrašnjosti župne crkve i uređenje unutrašnjosti župnog doma (135); — Godina 1978. (135), Nova oprema u župnoj crkvi i radovi oko župnog doma (135); — Godina 1979. (136); — Godina 1980. (136), Zaključne riječi upravitelja Zvonimira Martineza (136), Tri svjetlopisa u boji s tumačenjem upravitelja Z. Martineza (137).
Potvrda dekana Franje Žnidareca o pregledu Spomenice, 30. X. 1981. (139).

 Zapisi upravitelja župe Vladimira Mikoča. Str. 139-145.

 Životopis Vladimira Mikoča (139); — 1981. godina. (139), Obnova lima na tornju i nabava predmeta (139); — 1982. godina. (140-141), Duhovna obnova i župni euharistijski zbor (140), Zamjena prozora na tornju i nabava predmeta (140), Dekanatski euharistijski zbor (140); — 1983. godina. (141), Krov na spremnici (141), Pozlata kaleža (141), Zapis o kanonskom pohodu, 23. VI. 1984. (141); — 1984. godina. (141-142), Veliko nevrijeme i popravak crkve (141), Sv. Osnaženje i kanonski pohod (142); — 1985. godina. (142), Hladna zima (142); — 1987. godina. (142), Žljebovi na župnom domu (142); — 1988. godina. (142), Ograda oko crkve (142), Pripreme za telefonski priključak (142); — 1989. godina. (143), Oblaganje klupa u crkvi (143), Zapis o kanonskom pohodu, 18. VI. 1989. (143), Sv. Osnaženje (143), Telefonski priključak (143), Dah slobode (143); — 1990. godina. (143-144), Slobodni izbori i pobuna u Hrvatskoj (143); — 1991. godina. (144), Đakonat Ivana Šaška i put u Rim (144), Rat u Hrvatskoj (144); — 1992. godina. (145), Neovisnost Hrvatske (145), Svećeničko ređenje i Mlada misa Ivana Šaška (145); — 1993. godina. (145), Zlatna misa župnika Mikoča (145), Umirovljenje župnika Mikoča (145).
Potvrda dekana Franje Žnidareca o pregledu Spomenice, 19. X. 1993. (145).

 Zapisi župnika Ivana Grudičeka. Str. 146-174.

 Godine 1994.-1998. (146), Sažetak o upravljanju Stjepana Halužana (146); — Godina 1998. (146-148), Župnikove okolnosti prije dolaska u župu (146), Kratak ‘curriculum vitae’ (147), Prekrivanje krova župne kuće (148), Crkveni odbor (148), Župni zbor (148), Statistika (148); — Godina 1999. (148-154), Mladež (148), Trodnevnica (149), Ispovijedi bolesnika i staraca (149), Obredi Velikog tjedna (149), Hodočašća. (149), Časne sestre iz Lovrečina-grada (149), Potporni zid (150), Radovi na crkvi u 1999. godini. (150), Krizma u 1999. godini (151), Župni stan (151), Septičke jame (151), Posađeno je 75 sadnica (151), Doprinos župljana (151), Pregled zvona (151), Statistika za 1999. godinu (151), Nove jaslice (151), 330. obljetnica kipa Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu (151), Prigodna omotnica (153), Tumačenje prigodne omotnice (154); — Godina 2000. (154-173), Zimsko Antunovo (154), Župna vijeća (155), Uplatnice za doprinos župi (155), Grafoskop i 3 sveska pjesama (155), Mladež (155), Ekektrifikacija zvona (155), Gospa Lurdska. (155), Uskrsne i božićne ispovijedi (155), Uređaj “Rondom” (155), Obnova križeva u selima (156), ‘Corpus’ za Božji grob (156), Župni stan (156), Lovrečko proštenje (156), Barokni križ (156), Nove klupe (156), Svete misije (156), Brojidba župljana (157), Statistički podaci župe za 2000. godinu. (157), Zahvala za samostalnu Hrvatsku (157), 18 svjetlopisa (158), Zaključak Spomenice (173), Utisnuti župni žigovi (173), Potvrda dekana Josipa Dokuša o pregledu Spomenice, 10. XII. 2002. (173), Zapis o kanonskom pohodu, 8. IV. 2003. (173).

 DODATCI. Str. 175-229.

 Doris Baričević, Propovjedaonica u obliku ribe u Lovrečkoj Varoši. Str. 177-204.

Uvod (177), Opis propovjedaonice (177), Arhivska vrela o propovjedaonici (181), Jedinstvenost lovrečkovaroške propovjeda­onice u Hrvatskoj (185), Slični biblijski motivi (185), “Prirodne propovjedaonice” u europskom okružju (188), Pridjevanje nepo­znatom majstoru i umjetničko vrednovanje propovjedaonice (193), Nove predpostavke o autorstvu (197), Zaključak (202)

Zusammenfassung:

In der Kirche des hl. Laurentius in Lovrečka Varoš im nord westlichen Kroatien befindet sich eine interessante Walfischkanzel. Diese Kanzel in der Form eines großen Fisches über dessen weitgeöffnetem Rachen der Prophet Jonas schwebt, stellt auf sehr eindringliche Weise die bekannte biblische Legende von der Rettung des Propheten aus dem Leibe des Walfisches dar. Der Kopf des Walfisches mit seinen menschenähnlichen großen Augen hat ausgesprochen anthropomorphen Charakter. Der mit regelmäßigen Schup­pen bedeckte Körper des Fisches erstreckt sich auf die Brüstungswand der Treppe. Statt der sonst üblichen Ornamente sind Kopf und Körper des Walfisches mit der Natur nachgebildeten Steinen und langen schmalen Blät­tern umgeben. Über der einfachen Rückwand erhebt sich der wolkenum­säumte Schalldeckel, über welchem auf einem von tellerartigen Wolken verdeckten Postament der Prophet Jonas kniet.

Nach den spärlichen archivalischen Quellen wurde die Kanzel im Jahre 1780 aufgestellt. Durch ihr außergewöhnliches ikonographisches Programm und realistische Darstellung unterscheidet sich diese Kanzel wesentlich von allen anderen Kanzel des 18. Jahrhunderts in Nordwest-Kroatien, für welche ihr architektonisch-plastischer Charakter kennzeichnend ist, während in ikonographischer Hinsicht die allegorischen Motive überwiegen. Bei der Walfischkanzel in Lovrečka Varoš wird die Tektonik der Konstruktion fast ganz durch die realistische Darstellung des Fisches verdrängt. Ebenso verdecken am Schalldeckel die aufgeschichteten Wolken dessen konstruk­tive Teile und auch das Postament, auf welchem der Prophet kniet. Statt der sonst üblichen vergoldeten Ornamente finden wir hier Steine und Pflanzengebilde, die an Meergras erinnern.

 In ikonographischer Hinsicht ist die Kanzel in Kroatien eine Seltenheit, da man Jonasdarstellungen hier nur äusserst selten findet (Trema, Selnik). Charakteristisch ist, auf welche Weise hier eine einzelne Stelle aus der Bibel isoliert und monumentalisiert und mit die Natur nachahmendem Gestein und pflanzlichen Motiven umgeben wird. Diesen Merkmalen nach gehört die Walfischkanzel in Lovrečka Varoš einem besonderen Kanzeltypus an, welcher sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa entwickelt hat.

 Der neue Kanzeltypus entsteht um 1700 in den katholischen Provinzen der Niederlande. Zum Unterschied von den bis dahin vertretenen s. g. “allegorischen Kanzeln” entsteht ein neuer Typus bei welchem Szenen aus der Bibel vollplastisch dargestellt und von einer realistischen landschaft­lich­en Szenerie umgeben werden. Diesen Merkmalen verdankt dieser Kanzel­typus in der Literatur die Bezeichnung “Naturkanzel”. Es muss jedoch betont werden, dass die Elemente aus denen die Sonderform der Naturkan­zeln zu Beginn des 18. Jahrhunderts gebildet wurden schon im Manierismus vorgebildet waren, wo sie hauptsächlich in der profanen Kunst ihre Verwendung fanden.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts dringen die Naturkanzeln nach Mittel­europa vor, wo sie jedoch nur selten vorkommen. Es entwickeln sich hier zwei neue Varianten dieses Kanzeltypus, die s. g. Schiffskanzel, welche ha­uptsächlich in Süddeutschland und Österreich vertreten ist, aber in einzelnen Beispielen auch in Schlesien, Polen und Ungarn vorkommt, und die s. g. Walfischkanzel, welche nur in Schlesien und Böhmen in wenigen Beispielen anzutreffen ist. Zum Unterschied von den flämischen Natur­kan­zeln bei de­nen sich die biblischen Szenen am Kanzelfuß befinden, ist bei den Natur­kanzeln Mitteleuropas der Kanzelkorpus selbst als Schiff, bezieh­ungsweise als Walfischrachen gebildet, in welchem der Prediger steht. Außerdem sind die Naturkanzeln Mitteleuropas gefasst und teilweise vergoldet, während die flämischen Kanzeln in natürlichen Holzton belassen sind.

 Die Walfischkanzel in Lovrečka Varoš schließt sich an die böhmischen Naturkanzeln dieses Typus an (Bošilec, Kratonohy, Mnichovice). Ihr anony­mer, wahrscheinlich einheimischer Meister war jedoch eugenschein­lich dieser schwierigen Aufgabe nicht gewachsen. Statt der vollplastischen Darstellung des Walfisches wie man sie bei den böhmischen Kanzeln findet, ist bei der Kanzel in Lovrečka Varoš der flächig behandelte Fisch auf die übliche Kanzelkonstruktion appliziert. Auch das Gestein und die Vegetation sind nicht getreu der Natur nachgebildet, sondern stilisiert. Während man ähnliche Anhäufungen von Steinen auch sonst an einigen Kanzeln dieses Gebietes antrifft, scheinen die langen, schmalen Blätter welche bei der Walfischkanzel das Gestein und den Fisch umspielen, eine Erfindung des anonymen Meisters zu sein. Das Motiv findet sich im nordwestlichen Kroatien sonst nur noch einmal – an der Kanzel und dem Taufbecken der Pfarrkirche in Zabok aus dem Jahre 1786. Anscheinend handelt es sich hier um Werke derselben Werkstatt, vielleicht sogar desselben Meisters wie bei der Walfischkanzel in Lovrečka Varoš.

Die Walfiskanzel in Lovrečka Varoš ist im Südosten Europas das einzige Beispiel einer Naturkanzel. An sich eine Seltenheit, ist sie auch deshalb interessant, weil sie darauf hinweist, dass man im nordwestlichen Kroatien auch mit künstlerischen Einflüssen aus Böhmen rechnen muss. Übersetzung: Doris Baričević.

 Josip Buturac, Lovrečina – grad i varoš, 1223.-1983. Str. 205-229.

 Uvod (205), Područje gospoštije Lovrečina ili Gostović (207), Vlasnici gospoštije Gostović-Lovrečina u srednjem vijeku (208), Belovarci u Gostoviću od 1460. do 1600. (210), Bočkaj u Lovrečini od 1424. do 1520. (212), Gezthy u Lovrečini od 1543. do 1582. (212), Ambrozije Gregorijanec od 1507. do 1570. (213), Posjedi pod imenom Velika (213), Orehoci u Lovrečini od 1582. do 1726. (214), Draškovići u Lovrečini od 1726. do 1755. (215), Kiševi u Lovrečini od 1754. do 1791. (215), Fodroczy u Lovrečini od 1791. do 1800. (217), Patačić u Lovrečini od 1800. do 1834. (217), Fišer u dijelu Lovrečine od 1820. do 1827. (217), Farkaš-Vukotinović u Lovrečini od 1840. do 1870. (218), Tomasini u Lovrečini od 1879. do 1897. (220), Wannieck u Lovrečini od 1897. do 1908. (221), Samostan milosrdnica u Lovrečini-gradu od 1909. [do 1999.] (223), Župna crkva u Lovrečkoj Varoši (225), Stanovništvo (226); Dodatak: Iz povijesti Vrbovca (228).

 SAŽETCI. Str. 231-234.

Sažetak:

Župa Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši, nekada Lovrečina, posjeduje Spomenicu koju je započeo pisati župnik Josip Menjak 1855. godine, a koji je župničku službu preuzeo 1844. godine. Nastavili su je pisati njegovi nasljednici: Josip Haudić, Josip Kovačić, Janko Rogoz, Karlo Zvonarić, Ivan Žnidarec, Zvonimir Martinez, Vladimir Mikoč i Ivan Grudiček. Ova je Spomenica važan izvor za upoznavanje života župe Lovrečka Varoš. Posebno je vrijedan tekst Karla Zvonarića (župnik 1940.-1950.), koji je opisao župne događaje od 1937. do 1950.

Nakon predgovora župnika Ivana Grudičeka i Uvoda prireditelja Stjepana Razuma, objavljen je cjelokupni tekst Spomenice, t.j. opis događaja od 1844. do 2000. Objavljeni su i svi svjetlopisni prilozi iz izvorne Spomenice. U dodatku su također objavljene dvije rasprave koje obrađuju župu Lovrečka Varoš. To su rasprave dr. Doris Baričević o propovjedaonici i dr. Josipa Buturca o povijesti Lovrečine-grada i župe Lovrečka Varoš.

Sommario:

La parrocchia di San Lorenzo a Lovrečka Varoš, già Lovrečina, nell’arcidiocesi di Zagreb, possiede il Libro della memoria. Il suo primo autore è stato il sacerdote Josip (Giuseppe) Menjak, il quale, parroco dall’anno 1844, ha iniziato a scrivere tale libro dall’anno 1855. La sua opera è stata continuata dai suoi successori: Josip Haudić, Josip Kovačić, Janko (Giovanni Evangelista) Rogoz, Karlo (Carolo) Zvonarić, Ivan (Giovanni) Žnidarec, Zvonimir Martinez, Vladimir Mikoč e Ivan Grudiček. Questo libro è una fonte preziosa per la conoscenza della vita della parrocchia di Lovrečka Varoš. Soprattutto è importante il testo del parroco Karlo Zvonarić (parroco 1940-1950), che descrive gli eventi dal 1937 al 1950.

 Nel presente libro, dopo la prefazione del parroco Ivan Grudiček e l’introduzione del curatore Stjepan Razum, qui viene pubblicato il testo integrale del Libro della memoria, cioè la descrizione delle vicende avvenute dal 1844 al 2000. Sono pubblicate anche tutte le fotografie del libro originale. Nell’appendice sono riportati due saggi, che trattano della parrocchia di Lovrečka Varoš. Il primo saggio è della dott.ssa Doris Baričević e ha per oggetto il pulpito; il secondo saggio è del dott. Josip Buturac e riguarda la storia della fortezza di Lovrečina e della parrocchia di Lovrečka Varoš. Traduzione di Stjepan Razum e Ružica Razum.

Zusammenfassung:

Die Pfarre St. Lovro in Lovrečka Varoš, einst Lovrenčina, im Zagreber Erzbistum, besitzt das Gedenkbuch, das der Pfarrer Josip Menjak, der sein Pfarramt 1844 angetreten hatte, im Jahr 1855 zu schreiben bagann. Seine Nachfolger haben das Schreiben des Gedenkbuches fortgesetzt: Josip Haudić, Josip Kovačić, Janko Rogoz, Karlo Zvonarić, Ivan Žnidarec, Zvonimir Martinez, Vladimir Mikoč und Ivan Grudiček. Dieses Gedenkbuch ist eine wichtige Quelle zum Kennenlernen des Lebens in der Pfarre Lovrečka Varoš. Einen besonderen Wert hat der Text von Karlo Zvonarić (Pfarrer seit 1940 bis 1950), der die Pfarrereignisse zwischen 1937 und 1950 beschrieb.

Nach dem Vorwort des Pfarrers Ivan Grudiček und der Einleitung des Editors Stjepan Razum, wurden der ganze Text, d.h. die Beschreibung der Ereignisse seit 1844 bis 2000, sowie auch alle Photographien des ursprünglichen Gedenkbuches veröffentlicht. In der Beilage findet man auch zwei Abhandlungen über die Pfarre Lovrečka Varoš: die Abhandlung von Dr. Doris Baričević über die Kanzel und jene von Dr. Josip Buturac über die Geschichte der Lovrečina-Burg und Pfarre Lovrečka Varoš. Übersetzung: Danijela Marjanić.

Popis svjetlopisa. Str. 235-238.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova. Str. 239-266.

Pregled sadržaja. Str. 267-272.

 

Naručbenica

lovrec

Sastavili župnici Josip Menjak, Josip Haudić, Josip Kovačić, Janko Rogoz, Karlo Zvonarić, Ivan Žnidarec, Zvonimir Martinez, Vladimir Mikoč i Ivan Grudiček.
Priredio Stjepan RAZUM.
Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši.

Zagreb 2006.
272 stranice.

Cijena: 200,00 kuna.(+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!