Radovi

Miroslav AKMADŽA
Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji.
Svezak I. 1945.-1952.

Iz tiska je 30. rujna 2008. izišla knjiga Miroslava AKMADŽE: Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak I. 1945.-1952. Knjigu su zajedno objavili Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” iz Zagreba i Hrvatski institut za povijest – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskoga Broda. Zagreb 2008., 823 stranice. To je šesnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan RAZUM
Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.)

Iz tiska je 7. studenoga 2007. izišla knjiga Stjepana RAZUMA: Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.). Knjiga je objavljena prije prve godišnjice smrti. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007., 480 stranica. To je petnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 260,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Pavao MAČEK
Dva stara roda Zagrebačke županije: Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca.
(s priloženim rodoslovnim stablima)

Iz tiska je 19. listopada izišla knjiga Pavla MAČEKA: Dva stara roda Zagrebačke županije: Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca. S priloženim rodoslovnim stablima. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007., 392 stranice i 2 priložena lista. To je četrnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 260,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan KOŽUL
Svećenici bjelovarskoga kraja. Dio IV. Garešnički dekanat.

Iz tiska su 20. rujna 2007. izišla četiri sveska knjige Stjepana KOŽULA: Svećenici bjelovarskoga kraja. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007.: Dio I. Bjelovarski dekanat, 870 stranica; Dio II. Cirkvenski dekanat, 568 stranica; Dio III. Čazmanski dekanat, 556 stranica, te Dio IV. Garešnički dekanat, 446 stranica. To su deseta do trinaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjiga je 300,00, 280,00, 280,00 i 240,00 kuna. Mogu se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan KOŽUL
Svećenici bjelovarskoga kraja. Dio III. Čazmanski dekanat.

Iz tiska su 20. rujna 2007. izišla četiri sveska knjige Stjepana KOŽULA: Svećenici bjelovarskoga kraja. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007.: Dio I. Bjelovarski dekanat, 870 stranica; Dio II. Cirkvenski dekanat, 568 stranica; Dio III. Čazmanski dekanat, 556 stranica, te Dio IV. Garešnički dekanat, 446 stranica. To su deseta do trinaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjiga je 300,00, 280,00, 280,00 i 240,00 kuna. Mogu se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan KOŽUL
Svećenici bjelovarskoga kraja. Dio II. Cirkvenski dekanat.

Iz tiska su 20. rujna 2007. izišla četiri sveska knjige Stjepana KOŽULA: Svećenici bjelovarskoga kraja. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007.: Dio I. Bjelovarski dekanat, 870 stranica; Dio II. Cirkvenski dekanat, 568 stranica; Dio III. Čazmanski dekanat, 556 stranica, te Dio IV. Garešnički dekanat, 446 stranica. To su deseta do trinaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjiga je 300,00, 280,00, 280,00 i 240,00 kuna. Mogu se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan KOŽUL
Svećenici bjelovarskoga kraja. Dio I. Bjelovarski dekanat.

Iz tiska su 20. rujna 2007. izišla četiri sveska knjige Stjepana KOŽULA: Svećenici bjelovarskoga kraja. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007.: Dio I. Bjelovarski dekanat, 870 stranica; Dio II. Cirkvenski dekanat, 568 stranica; Dio III. Čazmanski dekanat, 556 stranica, te Dio IV. Garešnički dekanat, 446 stranica. To su deseta do trinaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjiga je 300,00, 280,00, 280,00 i 240,00 kuna. Mogu se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Stjepan RAZUM
Dr. Stjepan Kožul, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i prvi predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”.

z tiska je 23. studenoga 2006. izišla knjiga Stjepana RAZUMA: Dr. Stjepan Kožul, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i prvi predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2006., 424 stranice. To je deveta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića.
Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića “Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića”,
Zagreb, 24. svibnja 2005.
Uredio Stjepan Razum.

Iz tiska je 23. kolovoza 2006. izišla knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupje “Tkalčić”: Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića “Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića”, Zagreb, 24. svibnja 2005. Uredio Stjepan RAZUM. Zagreb 2006., 398 stranica. To je osma knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.

Patačići od Zajezde i crkva u Remetincu.
Zbornik radova znanstvenoga skupa “Tristota obljetnica Patačićeve kapele Sv. Antuna u Remetincu” i drugih radova, Remetinec, 23. listopada 2004. godine.
Uredio mr. Anđelko Košćak.

Iz tiska je 11. travnja 2006. izišla najnovija knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupje “Tkalčić” i suizdavača, grada Novog Marofa i župe Remetinec: Patačići od Zajezde i crkva u Remetincu. Zbornik radova znanstvenoga skupa ‘Tristota obljetnica Patačićeve kapele Sv. Antuna u Remetincu’ i drugih radova, Remetinec, 23. listopada 2004. godine. Uredio mr. Anđelko Košćak. Zagreb 2006., 236 stranica. To je sedma knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti kod suizdavača