Stjepan RAZUM
Dr. Stjepan Kožul, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i prvi predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”.

knjiga_razumNiz: Radovi, knj. 9. Zagreb 2006.

Stjepan RAZUM
Dr. Stjepan Kožul, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i prvi predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”

Zagreb 2006., 424 stranice.
ISBN 953-6729-14-8 ili 978-953-6729-14-2
Cijena: 200,00 kuna

Pregled sadržaja:

Prigodno slovo (Juraj Kolarić), str. 5-7.

Ocjena rukopisa (Zlatko Matijević), str. 8.

0. Uvod, str. 11-12.

I. Obitelj, str. 13-33.

Rođenje i krštenje, str. 13.

Obiteljski korijeni, str. 13.

Prezime Kožul, str. 15.

Prezime Spaić (Spajić), str. 17.

Članovi rodbine Kožul, str. 17.

Prezime Vukoja, str. 20.

Članovi rodbine Vukoja i Pralas, str. 21.

Uža obitelj dr. Stjepana Kožula, str. 26.

Djetinjstvo u Dautanu, str. 31.

II. Školovanje, str. 35-61.

Osnovna škola (1954.-1962.), str. 35.

Nadbiskupsko dječačko sjemenište (1962.-1966.), str. 35.

Interdijecezanska srednja škola za spremanje svećenika (1962.-1966.), str. 37.

Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište (1966.-1972.), str. 40.

Katolički bogoslovni fakultet (1966.-1972.), str. 41.

Tečaj arhivistike i paleografije (1968.), str. 50.

Sveti redovi, str. 50.

Ispovjedno pravomoćje i druge bogoslužne ovlasti, str. 53.

Poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (1972.-1974./1977.), str. 54.

Tečaj talijanskoga (1972.-1974.) i njemačkoga jezika (1973.), str. 59.

Prva svećenička iskustva, str. 59.

III. U središnjoj upravi Zagrebačke nadbiskupije, str. 63-164.

Bilježnik i tajnik, str. 63.

Intrige oko imenovanja za predavača na KBF-u, str. 66.

Prvostolni propovjednik, str. 72.

Propovjednik po župama, str. 75.

Briga za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije (1984.-1999.), str. 75.

Član odbora, vijeća i povjerenstva, te druge službe, str. 78.

Stjepan Kožul i nadbiskup Franjo Kuharić, str. 104.

Pomoćnik potrebnima (caritas), str. 107.

Zmaj Nevinački (1990.-), str. 109.

Praćen od strane komunističke vlasti (policijski osobnik ili dosje), str. 109.

Predavač na institutima KBF-a (1993.-1998.), str. 111.

Predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” (1996.-, 2006.), str. 118.

Kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog (1997.-), str. 123.

Arhiđakon Bjelovarsko-kalničkog arhiđakonata (2001.-), str. 125.

U pripremama za Drugu zagrebačko-nadbiskupijsku sinodu, str. 150.

Suradnja s Hrvatskim radijom i televizijom (1993.-2005.), str. 152.

Predstavljač knjiga, str. 153.

Pisana djelatnost, str. 155.

Neki zabilježeni javni nastupi, str. 156.

Proslave, str. 161.

Priznanja, str. 163.

IV. Zaključak, str. 165.

PRILOZI, str. 167-340.

Prilog I. Popis pisanih djela dr. Stjepana Kožula, str. 169-278.

Godina 1973. (169), Godina 1974. (169), Godina 1975. (171), Godina 1976. (171), Godina 1977. (172), Godina 1978. (173), Godina 1979. (173), Godina 1980. (175), Godina 1981. (178), Godina 1982. (182), Godina 1983. (186), Godina 1984. (188), Godina 1985. (192), Godina 1986. (195), Godina 1987. (199), Godina 1988. (204), Godina 1989. (208), Godina 1990. (212), Godina 1991. (216), Godina 1992. (220), Godina 1993. (227), Godina 1994. (230), Godina 1995. (235), Godina 1996. (238), Godina 1997. (243), Godina 1998. (248), Godina 1999. (254), Godina 2000. (256), Godina 2001. (257), Godina 2002. (260), Godina 2003. (263), Godina 2004. (264), Godina 2005. (268), Godina 2006. (273).

Razgovori, str. 276.

Rukopisi, str. 277.

Prilog II. Popis članaka i knjiga o dr. Stjepanu Kožulu, str. 279-340.

Godina 1971. (279), Godina 1972. (279), Godina 1977. (279), Godina 1978. (280), Godina 1979. (280), Godina 1980. (280), Godina 1981. (280), Godina 1982. (280), Godina 1983. (281), Godina 1984. (281), Godina 1985. (281), Godina 1986. (281), Godina 1987. (282), Godina 1988. (282), Godina 1989. (283), Godina 1990. (283), Godina 1991. (284), Godina 1992. (284), Godina 1993. (285), Godina 1994. (286), Godina 1995. (288), Godina 1996. (289), Godina 1997. (292), Godina 1998. (295), Godina 1999. (297), Godina 2000. (300), Godina 2001. (303), Godina 2002. (306), Godina 2003. (311), Godina 2004. (313), Godina 2005. (322), Godina 2006. (332).

SAŽETCI, str. 341-362.

Sažetak: Dr. Stjepan Kožul, kanonik Prvostolnoga kaptola zagreba­čkog i prvi predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić, str. 343-346.

Stjepan Kožul rodio se 15. prosinca 1947. u selu Dautan, župa Nevinac kraj Bjelovara. Sin je Grge i Ivke rođ. Vukoja. Pučku školu polazi u Dautanu (1954.-1958.) i Nevincu (1958.-1962.). Kao pitomac Nadbiskup­skoga dječačkog sjemeništa u Zagrebu na Šalati polazi klasičnu gimnaziju u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika (1962.-1966.). Kao pitomac Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu (1966.-1972.) mudroslovlje i bogoslovlje uči na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1966.-1972.). Istovremeno pohađa i završava tečaj arhivistike i paleografije u tadašnjem Arhivu Hrvatske, današnji Hrvatski državni arhiv (1968.). Svećenički red podijelio mu je nadbiskup Franjo Kuharić u zagrebačkoj prvostolnici 27. lipnja 1971.

Kao mladomisnik, u šestoj, pastirskoj godini studija, pomaže u više župa diljem Zagrebačke nadbiskupije: Čazma (14.-26.VII.1971.), Nevinac (VIII. 1971.), Davor i Slavonski Kobaš (VIII.1971.), Stara Ploščica, Belec (X. 1971.), Samarica (X.1971.), Velika Trnovitica (XI.1971.), ponovno Sama­rica (XI.1971.), Kutina (XII.1971.), te Zagreb-Retkovec (XII.1971.-IV. 1972.).

Kao mladom svećeniku, nadbiskup Kuharić daje mu službu u središnjoj upravi Zagrebačke nadbiskupije. Obnaša dugi niz godina bilježničku i tajničku službu kod raznih tijela. Bilježnik je Metropolitanskog duhovnog suda (1972.-1998.) i Nadbiskupskog ženidbenog suda u Zagrebu (1972.-1999.), te bilježnik i tajnik Nadbiskupskog duhovnog stola (1972.-1998.). Bilježnik je također u Biskupijskom sudištu za postupak proglašenja blaženim Ivana Merza (1973.-1986.). Službu bilježnika Nadbiskupskog duhovnog stola ili tajnika u Nadbiskupskom tajništvu obnaša skoro punih 26 godina. U najnovije vrijeme bio je bilježnik Međubiskupijskog prizivnog suda u Zagrebu (2000.-2005.), a sada je sudac kod istoga suda.

Uz redoviti rad, Stjepan Kožul najprije je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu magistrirao napisavši radnju “Povijest župe Nevinac” i položivši magistarski ispit 22. lipnja 1973., a zatim je na istom fakultetu doktorirao radnjom “Spomenici crkvene umjetnosti bjelovarskog područja”, koju je obranio 19. travnja 1977., a promaknut je 27. lipnja 1977.

Dr. Stjepan Kožul dvadeset i pet godina obavlja službu prvostolnog propovjednika (1977.-2002.). Tijekom tih 25 godina prvostolnica je bila dupkom ispunjena kod sv. Misa nedjeljama i blagdanima u 11,30 kada ih je on predvodio i propovijedao. Česti je propovjednik također po mnogim župama diljem Zagrebačke nadbiskupije. Tijekom devetogodišnje pro­slave hrvatskoga jubileja (1976.-1984.) održao je 1837 naručenih propo­vijedi, nagovora ili duhovnih obnova diljem Zagrebačke nadbiskupije.

Petnaest godina vodi brigu za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije (1984.-1999.). Najprije je čuvar (1984.-1987.), potom ravnatelj Dijecezan­skog muzeja (1987.-1999.), kao i predstojnik Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije (1998.-1999.), te povjerenik u raznim poslovima oko kulturnih dobara.

Dr. Stjepan Kožul, tijekom svoje bilježničko-tajničke te, u najnovije vrijeme, kanoničke službe djelatan je u raznim odborima, vijećima i povjerenstvima. U većini odbora je član, a u nekima i tajnik. To su: Odbor za proslavu Svete godine 1974./75. (1974.-1975.), Arhivski odbor Zagrebačke nadbiskupije (1977.-1998.), Središnji odbori za Euharistijske kongrese u Zagrebačkoj nadbiskupiji (1981.-1984.), Odbor za stožerničku proslavu nadbiskupa Franje Kuharića (1983.), Odbor za proslavu Godine mladih u Zagrebu (VIII.-X.1985.), Dijecezanski odbor za proslavu Marijine godine (1987.), radna skupina za pripremu susreta mladih u Mariji Bistrici (III.-V.1990.), Odbor za pripremu proslave 900. obljetnice Zagrebačke nad/biskupije (1991.-), Odbor za pripremu izložbe “Sakralna umjetnost Zagrebačke nadbiskupije” (1994.), Svećeničko vijeće Zagrebačke nadbisku­pije (1995.-2000., 2004.-) i Poslovni odbor tog Vijeća (1995.-2000., 2004.-), Odbor za oproštaj i nastup zagrebačkoga nadbiskupa (1997.), Odbor Zagrebačke nadbiskupije za pripremu pohoda Svetog oca Ivana Pavla II. Hrvatskoj (V.-X.1998.), Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za kulturu (1998.-1999.), Biskupijsko povjerenstvo za primitak i provjeru vjerodo­stojnosti isprava o vjerojatnom čudesnom ozdravljenju po zagovoru sluge Božjega Ivana Merza (2000.), te Odbor za pogreb nadbiskupa i stožernika Franje Kuharića (2002.). Osim toga, duhovnik je Zbora za svetu glazbu (“Collegium pro musica sacra”) (1.X.1978.-1.X.1982.), kućni ekonom Nadbiskupskog dvora (1981.-1998.), ocjenjivač prikupljenog gradiva u postupku proglašenja blaženim sluge Božjega stožernika Alojzija Stepinca (V.-XI.1992.), djelitelj sv. Potvrde (1995.-), te izvršitelj oporuke nadbiskupa i stožernika Franje Kuharića (2002.).

Stalni je nastavnik na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1993.-1998.) i prigodni predavač na Institutu za teološku kulturu laika KBF-a (1995.-1998.). Vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta priznalo mu na sjednici 27. studenoga 1994. osposo­bljenje za naslovnog ili posebničkog docenta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu pri stolici crkvene povijesti.

Član je Družbe “Braća hrvatskog zmaja” od njene obnove (1990.-). U Družbi obnaša službu meštra kapelana (1993.-2001.), pa je ujedno i član Meštarskog zbora Družbe (25.IV.1993.-28.IV.2001.). Godine 2001. izabran je za člana Zmajskog areopaga, pa kao areopagit, na Glavnom zboru Družbe ima tri glasa.

Dr. Stjepan Kožul predsjednik je Upravnog odbora Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” od njegova osnutka (23. V. 1996.) do danas, tj. u prva dva petogodišnja razdoblja, te predsjednik Društva kao takvog od 23. travnja 1998. do danas. Također je član uredništva godišnjaka “Tkalčić” (16.XII.2003.-).

Nakon 25 godina tajničke službe u Nadbiskupskom tajništvu, dr. Stjepan Kožul postaje kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog (1997.-). Kanonikom ga imenuje nadbiskup i stožernik Franjo Kuharić, malo prije predaje nadbiskupske službe svome nasljedniku. Od 1998. stanuje u kanoničkom dvoru na Kaptolu br. 6. Unutar Kaptola obnaša službu kanonika pjevača (1999.-), te ujedno arhiđakona Bjelovarsko-kalničkoga arhiđakonata (2001.-). Kao arhiđakon vodi brigu i skrb za 40 župa koje su razvrstane u pet dekanata tog arhiđakonata: Bjelovarski, Križevački, Vrbovečki, Cirkvenski i Zelinski. U studenome 2002., te u siječnju, ožujku, travnju i svibnju 2003. pohodio je sve župe svoga arhiđakonata.

U posljednjem desetljeću surađuje s Hrvatskom televizijom, koja je snimila nekoliko kraćih priloga o njegovim knjigama “Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije” i “Terra combusta”, a u nekoliko dokumentarnih emisija je i on izravno sudjelovao i govorio.

Dr. Stjepan Kožul napisao je nekoliko knjiga, koje su tiskom objavljene 1989., 1992., 1994., 1998., 1999., 2001., 2004. i 2005. Sudjeluje u nekoliko knjiga koje su napisali drugi pisci (1991., 1995.-1999., 2003., 2004.). Međutim, njegova pisana djelatnost najviše se očituje u obilnom pisanju u različitim zagrebačkim časopisima. Piše u sljedećim časopisima: “Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke” (1973.-1997.), odnosno “Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije” (2002., 2005.), “Sveta Godina. Obnova i pomirenje” (1974.), “Croatica Christiana periodica” (1978.-1988., 1998.), “Bogoslovska smotra” (1981., 1984.), “Ja sam s vama” (1981.-1983.), “MI – list mladih” (1987., 1990., 1997., 2001.), “Glas Koncila” (1990., 2004.), “Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasnik Postulature” (1996.-1997.), “Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije” (1997.-2006.), “Most” (1997.), “Hrvatski domobran” (1999.), “Marulić” (2000.-2006.), bjelovarski tjednik “Novi Bjelovarac” (1999., 2004.), “Službeni vjesnik Varaždinske biskupije” (2004.), “Hrvatsko slovo” (2004.), “Milosti puna” (2005.), “Crkva na kamenu” (2005.), “Službeni vjesnik Požeške biskupije” (2005.), te “Naša katedrala” (2006.).

U dva priloga u knjizi popisani su svi radovi i razgovori dr. Kožula, objavljeni između 1973. i 2006., kojih je ovdje popisano sveukupno 956, kao i svi članci i knjige u kojima je on naveden pod bilo kojim vidom.

Summary: Dr. Stjepan Kožul, Cannon of the Zagreb Archdiocese and the first president of the “Tkalčić” Historical Society with the Zagreb Archdiocese, str. 346-349.

Stjepan Kožul was born on 15 December 1947 in the village of Dautan, Nevinac parish near Bjelovar. He is the son of Grgo and Ivka, nee Vukoja. He attended primary school in Dautan (1954-1958), and Nevinac (1958-1962). As a recruit of the Archdiocesan Boys’ Minor School in Zagreb on Šalata, he attended classical high school at the Inter-diocesan secondary school in preparation for the priesthood (1962-1966). He enrolled at the Archdiocesan Major Seminary in Zagreb (1966-1972), studying Philosophy and Theology at the Catholic Theological Faculty in Zagreb (1966-1972). At the same time he attended and in 1968 completed a course in archiving and palaeography at the Croatian Archives, today the Croatian State Archive. He was ordained by Archbishop Franjo Kuharić at the Zagreb cathedral on 27 June 1971.

As a young priest, during his sixth pastoral year of study, he assisted in several parishes throughout the Zagreb archdiocese: Čazma (14-26 July 1971); Nevinac (August 1971); Davor and Slavonski Kobaš (August 1971); Stara Ploščica, Belec (October 1971); Samarica (October 1971); Velika Trnovitica (November 1971); again in Samarica (November 1971); Kutina (December 1971); and Zagreb-Retkovec (December 1971 – April 1972).

While he was still a young priest when Archbishop Kuharić appointed him in the central administration of the Zagreb Archdiocese. For several years he conducted notary and secretarial duties for various bodies. He was the notary for the Metropolitan Chancerery Office (1972-1998) and the Archdiocesan Marital Court in Zagreb (1972-1999) and a notary and secretary of the Archdiocesan See (1972-1998). He was also a notary at the Diocesan cause for proceedings to proclaim Ivan Merz blessed (1973 – 1986). He conducted the duties of the notary and secretary of the Archdiocesan Office for a full twenty-six years. Most recently he was a notary in the Inter-diocesan Marriage Tribunal Court in Zagreb (2000-2005) and is now a judge of the same court.

In addition to his regular duties, Stjepan Kožul completed his Master’s degree at the Catholic Theological Faculty with his thesis entitled, “The History of the Nevinac Parish”, and passing a Master’s tests on 22 June 1973. Later he attained his doctorate at the same faculty with a thesis, “Monuments of Sacral Art in the Bjelovar Region” which he successfully defended on 19 April 1977 and was promoted on 27 June 1977.

For twenty-five years, Dr. Stjepan Kožul preached at the cathedral (1977-2002). During those 25 years, the cathedral was always completely full during the 11.30 Sunday Mass and on Feast days that he celebrated and preached at. He was often invited to preach in many parishes throughout the Zagreb Archdiocese. During a nine-year celebration of Croatia’s jubilee (1976-1984) he held 1.837 homilies, speeches or spiritual revivals throughout the Archdiocese.

For fifteen years he was in charge of the cultural good of the Zagreb Archdiocese (1984-1999). At first he was a keeper (1984-1987), later a cu­sto­dian of the Diocesan Museum (1987 – 1999), as well as being the Head of the Office for the Cultural Goods of the Zagreb Archdiocese (1998-1999), and a commissioner in various bodies relating to the archdiocesan cultural goods.

During his career as a notary, secretary and most recently as a Cannon, Dr. Kožul has been active in various committees, councils and commissions. In most of these he is a member and in some he is the secretary. The committees involved with are: Committee to celebrate the Holy Year 1974/75 (1974-1975); Zagreb Archdiocese Archives Committee (1977-1998); Central Committee for the Eucharistic Congress in the Zagreb Archdiocese (1981-1984); Committee to celebrate the promotion to cardinal of Archbishop Franjo Kuharić (1983); Committee to celebrate the Year of the Young in Zagreb (August – October 1985); the Diocesan Committee to celebrate the Marian Year (1987); working group to prepare a youth encounter at the Marija Bistrica shrine (March – May 1990); Committee to prepare the 900th Anniversary of the Zagreb Archdiocese (1991-); Committee to prepare the “Sacral Art of the Zagreb Archdiocese” exhibition (1994); the Zagreb Archdiocese Clerical Council (1995-2000, 2004); and the Business Committee of that Council (1995-2000, 2004); Committee for the retirement of and coming of the new Zagreb’s archbishops (1997); the Zagreb Archdiocesan Committee to prepare Pope John Paul II’s Pastoral Visit to Croatia (May – October 1998); the Croatian Conference of Bishops Council for Culture (1998-1999); Diocesan Commission to receive and verify the validity of documents of probable miraculous healing by the advocacy of God’s servant Ivan Merz (2000); the Committee organising the burial of Archbishop and Cardinal Franjo Kuharić (2002). In addition, he was the spiritual director for the singers of the “Collegium pro musica sacra” (1 October 1978 – 1 October 1982); the finance administrator of the Archbishop’s Palace (1981-1998); evaluator of documents in proceedings for beatification of God’s servant Alojzije Stepinac (May – November 1992); delegate for the Sacrament of Confirmation (1995-); and the executor of Cardinal Franjo Kuharić’s testament (2002).

He was a professor at the Institute of Catechism at the Catholic Theolo­gi­cal Faculty, University of Zagreb (1993-1998); and an occasional lecturer at the Institute of Theological Culture of the Laity at the Catholic Theological Faculty, University of Zagreb (1995-1998). At its session on 27 November 1994, the Catholic Theological Faculty Council recognised him as a titular or private senior professor at the Faculty with the chair of church history.

He has been a member of the “Brotherhood of the Croatian Dragon” association since its revival (1990-). In the association he is a master chaplain (1993-2001) and also a member of the Corp of Masters with the Brotherhood (25 April 1993 – 28 April 2001). In 2001 he was elected as a member of the Dragon areopaga and has three votes at the General Assembly of the Brotherhood.

Dr. Stjepan Kožul has been the president of the Management Board of the “Tkalčič” Zagreb Archdiocese Historical Society since its founding (23 May 1996), to this day, i.e. the first two five-year mandates as well as president of the Society as such since 23 April 1998 to date. He is also a member of the editorial board of the “Tkalčić” annual (16 December 2003-).

After 25 years of duty as the Archdiocesan secretary, Dr. Stjepan Kožul was appointed a Cannon of the Zagreb Archdiocese (1997-). He was appointed by Archbishop Franjo Kuharić just prior to his handing over his archbishop’s chair to his successor. Since 1998, he has lived in the Cannon house located at Kaptol 6. His Cannon duties are as liturgy (1999) and he is also the archdeacon of the Bjelovar-Kalnik Archdeaconate. As archdeacon he is in charge of 40 parishes distributed amongst five deaneries: Bjelovar, Križevci, Vrbovec, Cirkvena and Zelina. In November 2002, January, March, April and May 2003 he visited all the parishes in his archdeaconate.

In the past decade he has actively co-operated with Croatian Television, recording several short footages of his books, “Memoirs to the Victims of Love for the Zagreb Archdiocese” and “Terra combusta”, as well as several documentary programmes in which he took part.

Dr. Kožul has written several books published in 1989, 1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2004 and 2005. He has been involved with several books written by other authors (1991, 1995-1999, 2003, 2004). Nevertheless, his written works can mostly be found in various Zagreb periodicals. He writes for the following periodicals: “Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke” (Zagreb Archdiocesan Bulletin, 1973-1997); i.e. “Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije” (2002, 2005); “Sveta Godina. Obnova i pomirenje” (Jubilee Year. Renewal and reconciliation, 1974); “Croatica Christiana periodica” (1978-1988, 1998.); “Bogoslovska smotra” (Theological Review, 1981, 1984); “Ja sam s vama” (I am with you, 1981.-1983); “MI – list mladih” (Youth magazine, 1987, 1990, 1997, 2001); “Glas Koncila” (Voice of the Council, 1990, 2004); “Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasnik Postulature” (Servant of God Alojzije Stepinac – Bulletin, 1996-1997); “Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije” (Tkalčić. Almanac of the Historical Society of the Zagreb Archdiocese, 1997-2006); “Most” (Bridge, 1997); “Hrvatski domobran” (Croatian militia-man, 1999); “Marulić” (2000-2006); Bjelovar weekly “Novi Bjelovarac” (1999, 2004); “Službeni vjesnik Varaždinske biskupije” (The Varaždin Diocese Bulletin, 2004); “Hrvatsko slovo” (Croatian letter, 2004); “Milosti puna” (Full of grace, 2005); “Crkva na kamenu” (Church on the rock, 2005); “Službeni vjesnik Požeške biskupije” (The Požega Diocese Bulletin, 2005); and “Naša katedrala” (Our cathedral, 2006).

In two editions of the book there is a list of all his works and speeches published between 1973 and 2006 of which 956 are listed here; as well as all the articles and books where there is any reference to him.

Translated by s. Anđelita Šokić.

Résumé: Stjepan Kožul, Ph. D., Chanoine du Chapitre métropoli­tain de Zagreb et premier président de la Société pour l’histoire de l’archevêché de Zagreb «Tkalčić», str. 350-354.

Stjepan Kožul naquit le 15 décembre 1947 dans le village de Dautan, dans la paroisse de Nevinac près de Bjelovar, de Grgo Kožul et de Ivka Kožul, née Vukoja. Il fréquente l’école primaire dans son village natif de Dautan (1954 – 1958) et à Nevinac (1958 – 1962). En tant que pensionnaire du Séminaire archiépiscopal pour garçons à Zagreb il fréquente le lycée classique, au sein du Lycée interdiocésain pour la préparation des prêtres (1962 – 1966). Lors de sa préparation pour sa future vocation ecclésiastique, au Séminaire théologique de l’archevêché de Zagreb (1966 – 1972), il suit les cours de philosophie et de théologie à la Faculté de théologie catholique à Zagreb (1966 – 1972). En même temps, il participe au cours d’archivistique et de paléographie, qu’il termine avec succès, organisé par les anciennes Archives de Croatie, actuellement les Arhives nationales croates (1968). L’archevêque Franjo Kuharić l’a ordonné prêtre dans la cathédrale de Zagreb le 27 juin 1971.

En tant que jeune prêtre, au cours de la sixième année de ses études, l’année pastorale, il aide dans plusieurs paroisses à travers l’archevêché de Zagreb: Čazma (du 14 au 26 juillet 1971), Nevinac (août 1971), Davor et Slavonski Kobaš (août 1971), Stara Ploščica et Belec (octobre 1971), Samarica (octobre 1971), Kutina (décembre 1971), et Zagreb-Retkovec (décembre 1971 – avril 1972).

Au début de son chemin ecclésiastique, l’archevêque Kuharić lui confie le service dans l’administration centrale de l’archevêché de Zagreb. Pendant de longues années il remplit le service de notaire et de secrétaire auprès de différents établissements. Ainsi fut-il notaire auprès du Tribunal métropolitain (1972 – 1998) et du Tribunal archiépiscopal pour les questions de mariage à Zagreb (1972 – 1999). Dans la même période (1972 – 1998) il est chargé des mêmes tâches, celles de notaire et de secrétaire, auprès du Conseil archiépiscopal. Il fut également notaire auprès du Tribunal épiscopal pour la procédure de béatification de Ivan Merz (1973 – 1986). Quant au service de notaire auprès du Conseil archiépiscopal ou celui de secrétaire auprès du Secrétariat de l’archevêché, il est à souligner que Stjepan Kožul s’acquitte des dites fonctions depuis presque 26 ans. Tout récemment il remplit le service de notaire auprès de la Cour d’appel interépiscopale à Zagreb (2000 – 2005), et actuellement celui de juge auprès de la même institution.

Parallèlement à ses tâches quotidiennes M. Kožul obtint d’abord son master, à la Faculté de théologie catholique de Zagreb, avec le thèse intitulé «L’histoire de la paroisse de Nevinac», en étant reçu à l’examen final le 22 juin 1973. Le 19 avril 1977, il soutint, auprès du même établissement, son thèse doctoral intitulé «Les monuments de l’art sacré de la région de Bjelovar». Il fut promu le 27 juin 1977.

Pendant 25 ans (1977 – 2002) Stjepan Kožul remplit les fonctions de prêcheur cathédral. Au cours de ces 25 années, aux saintes Messes le dimanche et les fêtes à 11 heures 30, la cathédrale était pleine à craquer chaque fois que c’était lui qui officiait et prêchait. Egalement il va prêcher dans de nombreuses paroisses à travers l’archevêché de Zagreb. A l’occasion des neuf années que dura la célébration du jubilé croate (1976 – 1984), il tint 1837 sermons, recommandations ou renouveaux spirituels à travers l’archevêché de Zagreb.

Pendant 15 ans il prend soin des bien culturels de l’archevêché de Zagreb (1984 – 1999). D’abord il est conservateur (1984 – 1987), et ensuite directeur du Musée diocésain (1987 – 1999). Plus tard il occupe le poste de chef de l’Office pour les biens culturels de l’archevêché de Zagreb (1998 – 1999) et de commissaire pour différentes affaires concernant les biens culturels.

Tout au long de sa double carrière de notaire – secrétaire et, tout récemment, de son service canonial, Stjepan Kožul fut actif au sein de différents comités, conseils et commissions. Dans la plupart des comités il est membre mais dans certains il remplit les fonctions de secrétaire. On en apporte ici la liste: Comité pour la célébration de l’Année sainte 1974/1975 (1974 – 1975), Comité archivistique de l’archevêché de Zagreb (1977 – 1998), Comités centraux pour les congrès eucharistiques organisés par l’archevêché de Zagreb (1981 – 1984), Comité pour la célébration cardinalice de l’archevêque Franjo Kuharić (1983), Comité pour la célébration de l’Année de la Jeunesse à Zagreb (août – octobre 1985), Comité diocésain pour la célébration de l’Année Mariale (1987), groupe de travail pour la préparation de la rencontre des jeunes à Marija Bistrica (mars – mai 1990), Comité pour la préparation de la célébration du neuvième centenaire de l’archevêché de Zagreb (1991–), Comité pour la préparation de l’exposition «Art sacré de l’archevêché de Zagreb» (1994), Conseil des prêtres de l’archevêché de Zagreb (1995 – 2000, 2004–) ainsi que le Comité d’affaires du même conseil (dans les mêmes périodes), Comité pour la retraite et l’inauguration de l’archevêque de Zagreb (1997), Comité de l’archevêché de Zagreb pour la préparation de la visite pastorale du Saint Père Jean-Paul II en Croatie (mai – octobre 1998), Conseil de la Conférence épiscopale croate pour la culture (1998 – 1999), Commission épiscopale pour la réception et la vérification de l’authenticité des documents concernant la probable guérison miraculeuse à la recommandation du servant de Dieu Ivan Merz (2000) et Comité pour les funérailles du cardinal et archevêque Franjo Kuharić (2002). En plus, il est chargé de la guidance spirituelle au sein de la Chorale pour la musique sacrée («Collegium pro musica sacra») entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982. Ses autres tâches inclurent le service d’économe de la maison auprès de la Cour de l’archevêché (1981 – 1998), de responsable pour l’évaluation du matériel collecté dans la procédure de béatification du servant de Dieu, le cardinal Alojzije Stepinac (mai – novembre 1992), de chargé pour administrer la sainte Confirmation (1995–), et celui d’exécuteur du testament de l’archevêque et cardinal Franjo Kuharić (2002).

Il est maître de conférence à l’Institut cathéchistique de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Zagreb (1993 – 1998) et professeur en visite à l’Institut pour la culture théologique des laïques de la Faculté de théologie catholique (1995 – 1998). Le conseil de la Faculté de théologie catholique a confirmé, à la séance du 27 novembre 1994, son habilitation pour le docent titulaire ou privat-docent de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Zagreb au département de l’histoire de l’Eglise.

Stjepan Kožul est membre, depuis son rétablissement (1990), de la société «Les frères du dragon croate». Au sein de la société il remplit les fonctions de maître chapelain (1993 – 2001), laquelle fonction le fait également participer aux activités de l’Assemblée des maîtres de la Société (du 25 avril 1993 au 28 avril 2001). En l’an 2001 il fut élu membre de l’Aréopage du dragon, si bien qu’en tant qu’aréopagite, il a droit aux trois votes à l’Assemblée principale de la Société.

Stjepan Kožul est président du Conseil d’administration de la Société pour l’histoire de l’archevêché de Zagreb «Tkalčić» depuis sa fondation (le 23 mai 1996) jusqu’à aujourd’hui, i. e. pendant les deux premières périodes quinquennales, et président de la Société en tant que telle depuis le 23 avril 1998. Il est également membre de la rédaction de la revue annuelle «Tkalčić», depuis le 16 décembre 2003.

Après 25 années de service de secrétaire au Secrétariat de l’archevêché, M. Kožul devient chanoine du Chapitre métropolitain de Zagreb (1997 – ). Il fut nommé chanoine par l’archevêque et cardinal Franjo Kuharić, quelque peu avant que le cardinal ne transfère ses services d’archevêque à son successeur. Depuis 1998 il habite à la cour canoniale au numéro 6, rue Kaptol. Au sein du Chapitre il exerce le service de chanoine-chanteur (1999–), ainsi qu’archidiacre de l’archidiaconat de Bjelovar-Kalnik (2001–). En tant qu’archidiacre il prend soin des 40 paroisses dudit archidiaconat, réparties en 5 décanats: celui de Bjelovar, de Križevci, de Vrbovec, de Cirkvena et de Zelina. En novembre 2002, ainsi qu’aux mois de janvier, mars, avril et mai 2003 il visita toutes les paroisses de son archidiaconat.

Durant la dernière décennie il collabore avec la Télévision nationale croate, qui fit plusieurs courtes émissions sur ses publications «Le livre-mémorial des victimes de l’amour de l’archevêché de Zagreb» et «Terra combusta», tandis qu’il prit part, en personne, à plusieurs émissions documentaires.

Stjepan Kožul est l’auteur de plusieurs livres, publiés en 1989, 1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2004 et 2005. Il collabore également aux ouvrages d’autres auteurs (1991, 1995 – 1999, 2003, 2004). Il contribue aux revues suivantes: «Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke», plus tard «Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije» (Courrier officiel de l’archevêché de Zagreb, 1973 – 1997), et encore en 2002 et 2005, «Sveta Godina. Obnova i pomirenje» (L’année sainte. Le renouveau et la réconciliation, 1974), «Croatica Christiana periodica» (1978 – 1988, 1998), «Bogoslovska smotra» (Revue théologique, 1981, 1984), «Ja sam s vama» (Je suis avec vous, 1981 – 1983), «MI – list mladih» (NOUS – le journal de la jeunesse, 1987, 1990, 1997, 2001), «Glas Koncila» (La voix du Concile, 1990, 2004), «Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasnik Postulature» (Le servant de Dieu, Alojzije Stepinac. Le périodique de la Postulature, 1996 – 1997), «Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije» (Tkalčić. La revue annuelle de la Société pour l’histoire de l’archevêché de Zagreb, 1997 – 2006), «Most» (Le pont, 1997), «Hrvatski domobran» (Le ‘domobran’ croate, 1999), «Marulić» (2000 – 2006), l’hebdomadaire de Bjelovar «Novi Bjelovarac» (1999, 2004), «Službeni vjesnik Varaždinske biskupije» (Courrier officiel de l’évêché de Varaždin, 2004), «Hrvatsko slovo» (La lettre croate, 2004), «Milosti puna» (Pleine de grâce, 2005), «Crkva na kamenu» (L’Eglise sur le rocher, 2005), «Službeni vjesnik Požeške biskupije» (Courrier officiel de l’évêché de Požega, 2005) et «Naša katedrala» (Notre cathédrale, 2006).

Deux annexes figurant dans le présent ouvrage recensent tous les entretiens et ouvrages de M. Kožul, publiés entre 1973 et 2006, au nombre de 956, ainsi que tous les articles et livres où figure son nom, quel que soit l’aspect de sa contribution dans les ouvrages cités.

Traduit par Jelena Puškarić.

Zusammenfassung: Dr. Stjepan Kožul, Kanoniker des Zagreber Metropolitankapitels und erster Präsident des Vereins für die Geschichte des Zagreber Erzbistums “Tkalčić”, str. 354-358.

Stjepan Kožul wurde am 15. Dezember 1947 im Dorf Dautan, in der Pfarrei Nevinac in der Nähe von Bjelovar, geboren. Er war der Sohn von Grgo und Ivka, geborene Vukoja. Die Grundschule besuchte er in Dautan (1954-1958) und Nevinac (1958-1962). Als Alumnus des Erzbischöflichen Priesterseminars für Knaben, besuchte er das humanistische Gymnasium an der Interdiözesanen Mittelschule für die Vorbereitung der zukünftigen Priester (1962-1966). Als Alumnus des Erzbischöflichen Theologieseminars in Zagreb (1966-1972), studierte er Philosophie und Theologie an der Katholisch-theologischen Fakultät. Zur selben Zeit besuchte er auch den Lehrgang aus Archivwissenschaften und Paläographie im damaligen Archiv Kroatiens, heute Kroatisches Staatsarchiv (1968). Die Priesterweihe spendete ihm der Erzbischof Franjo Kuharić in Zagreber Metropolitankirche am 27. Juni 1971.

Als Primiziant, im sechsten-, Pastoraljahr des Studiums, hilft er in mehreren Pfarreien in ganz Zagreber Erzbistums aus: Čazma (14.-26.VII.1971), Nevinac (VIII.1971), Davor und Slavonski Kobaš (VIII.1971), Stara Ploščica, Belec (X.1971), Samarica (X.1971), Velika Trnovitica (XI.1971), erneut Samarica (XI.1971), dann Kutina (XII.1971), und Zagreb-Retkovec (XII.1971-IV.1972).

Als junger Priester wurde er vom Erzbischof Kuharić in der Zentralverwaltung des Zagreber Erzbistums angestellt. Jahrelang versieht er das Amt des Notars und Sekretärs bei verschiedenen Körperschaften. Er war der Schriftführer des Metropolitangerichts für geistliche Angelegenheiten (1972-1998) und des Erzbischöflichen Gerichts für kirchliche Ehe und Heirat in Zagreb (1972-1999), sowie Notar und Sekretär des Zagreber Erzbischöflichen Ordinariats (1972-1998) und des Bischöflichen Gerichts­hofs im Seligsprechungsprozess für Ivan Merz (1973-1986). Die Stelle des Notars des Zagreber Erzbischöflichen Ordinariats oder des Sekretärs des Erzbischöflichen Sekretariats, hatte er fast 26 Jahre inne. Letztlich war er der Notar des Interdiözesanen Berufungsgerichtes in Zagreb (2000-2005), und heute ist er an diesem Gericht Richter.

Neben seiner regelmäßigen Arbeit hat Stjepan Kožul an der Katholisch-theologischen Fakultät in Zagreb zuerst den Magistergrad erworben, indem er seine Magisterarbeit “Geschichte der Pfarrei Nevinac” geschrieben und die Magisterprüfung abgelegt hat. Dann erlangte er an derselben Fakultät mit seiner Doktorarbeit “Denkmäler der kirchlichen Kunst auf dem Bjelovarer Gebiet”, die er am 16. April 1977 verteidigte, die Doktorwürde, und promovierte am 27. Juni 1977.

Dr. Stjepan Kožul bekleidet schon 25 Jahre auch das Amt des Metropolitan-Predigers (1977-2002). In diesen 25 Jahre war die Metropo­litan­kriche an Sonntagen und Feiertagen als er predigte und die heiligen Messen um 11,30 zelebrierte, gedrängt voll. Er ist häufig als Prediger in vielen Pfarreien des Zagreber Erzbistums unterwegs. Während der 9-jährigen Feier des kroatischen Jubiläums (1976-1984), hielt er insgesamt 1837 vorbestellte Predigten, Anreden oder geistliche Erneuerungen auf dem ganzen Gebiet des Zagreber Erzbistums.

Um das Kulturgut des Zagreber Erzbistums kümmerte er sich 15 Jahre (1984-1999). Zuerst war er der Bewahrer (1984-1987), dann der Direktor des Diözesenmuseums (1987-1999), als auch der Vorsteher des Amtes für das Kulturgut des Zagreber Erzbistums (1998-1999), und der Beauftragte in verschiedenen Angelegenheiten bezüglich des Kulturgutes.

Dr. Stjepan Kožul wirkte während seines Dienstes als Notar und Sekretär, und letzlich auch als Kanoniker, in verschiedenen Ausschüssen, Räten und Kommissionen. In den meisten ist er Mitglied, und in einigen auch der Sekretär, und das sind: Ausschuss für die Feier des Heiligen Jahres 1974/75 (1974-1975), Archivausschuss des Zagreber Erzbistums (1977-1998), Zentrale Ausschüsse für die Kardinalsfeier der Erzbischofs Franjo Kuharić (1983), Diözesenausschuss für die Feier des Jahres der Maria (1987), Arbeitsgruppe für die Vorbereitung des Jugendtreffens in Marija Bistrica (III.-V.1990), Ausschuss für die Vorbereitung der 900-Jahr-Feier des Zagreber Erz/Bistums (1991-), Ausschuss für die Vorbereitung der Ausstellung “Sakrale Kunst des Zagreber Erzbistums” (1994), Priesterrat des Zagreber Erzbistums (1995-2000, 2004-) und Geschäftsausschuss des erwähnten Rates, Ausschuss für Dienstabschied und -Antritt des Zagreber Erzbischofs (1997), Ausschuss des Zagreber Erzbistums für die Vorbereitung des Besuches des Heiligen Vaters Johannes Paul des Zweiten in Kroatien (V.-X.1998), Rat der Kroatischen bischöflichen Konferenz für Kultur (1998-1999), Bischöfliche Kommission für Übernahme und Überprüfung von Dokumenten über vermutliche Wunderheilung auf Fürbitte des Gottesdieners Ivan Merz (2000), sowie Ausschuss für das Begräbnis des Erzbischofs und Kardinals Franjo Kuharić (2002). Ausserdem, war er auch als Geistlicher des Chores für die heilige Musik (Collegium pro musica sacra) (1.X.1978-1.X.1982), Hausverwalter des Erzbischöflichen Hofes (1981-1998), Schätzer des gesammelten Materials im Seligsprechungsprozess des Gottesdiener und Kardinals Alojzije Stepinac (V.-XI.1992), und Spender der heiligen Firmung, sowie als Vollstrecker des Testaments des Erzbischofs und Kardinals Franjo Kuharić (2002), tätig.

Er ist Lehrer am Katecheten-Institut der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität in Zagreb (1993-1998) und gelegentlicher Vortragender am Institut für die theologische Kultur der Laien der Katholisch-theologischen Fakultät (1995-1998). Der Rat der Katholisch-thologischen Fakultät erkannte ihm auf der Sitzung vom 27. November 1994, die Habilitation für den Titular- oder Privatdozenten der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität in Zagreb, an, und das am Lehrstuhl für Kirchengeschichte.

Er ist Mitglied der Gesellschaft “Brüder des kroatischen Drachen” seit ihrer Erneuerung (1990). In der Gesellschaft versieht er das Amt des Meister-Kaplans (1993-2001), und ist auch Mitglied des Meisterkollegiums (25.IV.1993-28.IV.2001). Im Jahr 2001 wurde er zum Mitglied des Areopags des Drachen gewählt, und so hat er als Areopagit, am Hauptkollegium der Gesellschaft 3 Stimmen.

Dr. Stjepan Kožul ist Präsident des Verwaltungsausschusses des Vereins für die Geschichte des Zagreber Erzbistums “Tkalčić” seit seiner Gründung am 23.V.1996 bis heute, das heißt für die ersten zwei 5-jährigen Zeitabschnitte. Er ist auch Präsident des Vereins als solchen, und das seit 23. April 1998 bis heute, sowie Mitglied der Redaktion des Jahrbuches “Tkalčić” (16.XII.2003-).

Nach 25 Jahren des Sekretärdienstes im Erzbischöflichen Sekretariat, wurde Dr. Stjepan Kožul Kanoniker des Zagreber Matropolitankapitels (1997-). Zum Kanoniker wurde er vom Erzbischof und Kardinal Franjo Kuharić, kurz vor der Übergabe seines erzbischöflichen Dienstes an seinen Nachfolger, ernannt. Seit 1998 wohnt er im Kanonikalhof, in Kaptol Nr. 6. Innerhalb des Kapitels hat er das Amt des Kanoniker-Kantor (1999-), sowie des Archidiakons im Bjelovar-Kalniker Archidiakonat (2001-), inne. Als Archidiakon betreut er 40 Pfarreien, die in fünf Dechanate dieses Archidiakonats eingeteilt sind: Bjelovar, Križevci, Vrbovec, Cirkvena, Zelina. Im November 2002, und dann im Januar, März, April und Mai 2003, besuchte er alle Pfarreien seines Archidiakonats.

In letztem Jahrzehnt arbeitete er mit dem Kroatischen Fernsehen zusammen, das einige kurze Beiträge über seine Bücher “Denkschrift für die Opfer der Liebe des Zagreber Erzbistums” und “Terra combusta” aufgenommen hat, und an einigen Dokumentarsendungen hat er unmittelbar teilgenommen und in ihnen gesprochen.

Dr. Stjepan Kožul ist der Autor von mehreren Büchern, die 1989, 1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2004 und 2005 veröffentlicht wurden, und wirkte in einigen der anderen Autoren auch mit (1991, 1995-1999, 2003, 2004). Aber seine schriftliche Tätigkeit kommt am meisten zum Ausdruck in seiner ergiebigen Arbeit für verschiedene Zagreber Zeitschriften: “Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke” (Amtsblatt des Erzbistums in Zagreb, 1973-1997), beziehungsweise “Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije” (Amtsblatt des Zagreber Erzbistums, 2002, 2005), “Sveta Godina. Obnova i pomirenje” (Heiliges Jahr. Erneuerung und Versöhnung, 1974), “Croatica Christiana periodica” (1978-1988, 1998), “Bogoslovska smotra” (Theologische Zeitschrift, 1981, 1984), “Ja sam s vama” (Ich bin bei Euch, 1981-1983), “MI – list mladih” (WIR-Jugendblatt, 1987, 1990, 1997, 2001), “Glas Koncila” (Stimme des Konzils, 1990, 2004), “Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasnik Postulature” (Gottesdiener Alojzije Stepinac. Verkünder der Postulatur, 1996-1997), “Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije” (Tkalčić. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte des Zagreber Erzbistums, 1997-2006), “Most” (Brücke, 1997), “Hrvatski domobran” (Kroatischer Landwehrmann, 1999), “Marulić” (2000-2006), Bjelovarer Wochenblatt “Novi Bjelovarac” (Neuer Bjelovarer, 1999, 2004), “Službeni vjesnik Varaždinske biskupije” (Amtsblatt des Varasdiner Bistums, 2004), “Hrvatsko slovo” (Kroatische Letter, 2004), “Milosti puna” (Voll der Gnade, 2005), “Crkva na kamenu” (Kirche auf dem Stein, 2005), “Službeni vjesnik Požeške biskupije” (Amtsblatt des Požeganer Bistums, 2005), sowie “Naša katedrala” (Unserer Dom, 2006).

In zwei Beilagen im Buch sind alle zwischen 1973 und 2006 veröffentlichten Arbeiten und Gespräche von Dr. Kožul, verzeichnet, insgesamt sind es hier 956, als auch alle Artikel und Bücher, in denen er, egal in welcher Form und Rolle, erwähnt wurde.

Übersetzung Danijela Marjanić.

Sommario: Dr. Stjepan Kožul, canonico del Capitolo metropoli­tano di Zagreb e il primo presidente della Società di storia dell’arcidiocesi di Zagreb “Tkalčić”, str. 358-362.

Stjepan (Stefano) Kožul nacque il 15 dicembre 1947 nel paese Dautan, nella parrocchia di Nevinac presso Bjelovar, dell’arcidiocesi di Zagreb. E’ il figlio di Grgo (Gregorio) e Ivka (Giovanna), nata Vukoja. Frequentò la scuola primaria a Dautan (1954-1958) e Nevinac (1958-1962.). Come l’alunno del Seminario arcivescovile minore a Zagreb fece il liceo classico nella Scuola interdiocesana per la preparazione dei sacerdoti (1962-1966). Come l’alunno del Seminario arcivescovile maggiore (1966-1972), studiò filosofia e teologia alla Facoltà teologica di Zagreb (1966-1972). Nello stesso tempo frequentò e finì il corso di archivistica e paleografia nell’Archivio di Croazia, odierno l’Archivio di stato di Croazia (1968). L’arcivescovo Franjo (Francesco) Kuharić lo ordinò sacerdote il 27 giugno 1971 nella chiesa metropolitana di Zagreb.

Come neosacerdote, nel sesto anno dello studio, cosiddetto anno pastorale, aiutava nelle diverse parrocchie dell’arcidiocesi di Zagreb: Čazma (14-26 VII. 1971), Nevinac (VIII. 1971), Davor e Slavonski Kobaš (VIII. 1971), Stara Ploščica, Belec (X. 1971), Samarica (X. 1971), Velika Trnovitica (XI. 1971), di nuovo Samarica (XI. 1971), Kutina (XII. 1971) e Zagreb-Retkovec (XII. 1971 – IV. 1972).

Mentre era ancora neosacerdote, l’arcivescovo Kuharić l’ha impiegato nell’amministrazione centrale dell’arcidiocesi di Zagreb. Ha esercitato per molti anni l’ufficio notarile e segretariale presso le istanze diversi. Era notaio del Tribunale ecclesiastico metropolitano (1972-1998) e del Tribu­nale arcivescovile matrimoniale (1972-1999), nonché notaio e segretario dell’Ordinariato arcivescovile di Zagreb (1972-1998). Era notaio anche del Tribunale diocesano nel processo della beatificazione di Ivan (Giovanni) Merz (1973-1986). L’ufficio del notaio dell’Ordinariato arcivescovile oppure del segretario nella Segreteria arcivescovile di Zagreb lo ha esercitato per quasi 26 anni. Nel tempo recentissimo è stato notaio del Tribunale interdiocesano di seconda istanza a Zagreb (2000-2005) ed ora è giudice presso lo stesso tribunale.

Esercitando il lavoro ordinario, Stjepan Kožul ha ottenuto dapprima la licenza nella Facoltà teologica di Zagreb con la tesina “La storia della parrocchia di Nevinac” (“Povijest župe Nevinac”) e con l’esame sostenuto il 22 giugno 1973, e poi ha fatto laurea nella stessa facoltà con la tesi “I monumenti dell’arte ecclesiastica nell’area di Bjelovar” (“Spomenici crkvene umjetnosti bjelovarskog područja”), la quale difese il 19 aprile 1977, dopo di che era stato promosso il 27 giugno 1977.

Stjepan Kožul ha esercitato per 25 anni l’ufficio del predicatore nella chiesa metropolitana a Zagreb (1977-2002). In quel periodo la chiesa metropolitana durante le sante messe celebrate da Stjepan Kožul era ben frequentata. Spesso era predicatore anche in molte parrocchie dell’ar­cidiocesi di Zagreb. Durante la novenne celebrazione del giubileo croato (1976-1984) ha tenuto 1837 prediche, esercitazioni oppure rinnovi spirituali per tutta l’arcidiocesi di Zagreb.

Per quindici anni aveva la cura per i beni culturali dell’arcidiocesi di Zagreb (1984-1999). Dapprima era custode (1984-1987), poi direttore del Museo diocesano (1987-1999), come anche il capo dell’Officio per i beni culturali dell’arcidiocesi di Zagreb (1998-1999) e commissario nei diversi affari sui beni culturali.

Stjepan Kožul, durante il suo notarile-segretariale ufficio e, nel tempo recentissimo, l’ufficio canonicale, è attivo nei diversi comitati, consigli e commissioni. Nella maggior parte dei comitati è membro, in alcuni segretario. Questi sono: Comitato per la celebrazione dell’Anno santo 1974/75 (1974-1975), Comitato archivistico dell’arcidiocesi di Zagreb (1977-1998), Comitato centrale per i congressi eucaristici nell’arcidiocesi di Zagreb (1981-1984), Comitato per la celebrazione cardinalizia dell’ar­civescovo Franjo Kuharić (1983), Comitato per la celebrazione dell’Anno dei giovani a Zagreb (VIII.-X. 1985), Comitato diocesano per la celebrazione dell’anno mariano (1987), il gruppo lavoratorio per la preparazione di convegno dei giovani a Marija Bistrica (III.-V. 1990), Comitato per la preparazione della celebrazione dei 900 anni dell’ar­ci/diocesi di Zagreb (1991-), Comitato per la preparazione d’esposizione “L’arte sacra dell’arcidiocesi di Zagreb” (1994), Consiglio sacerdotale dell’arcidiocesi di Zagreb (1995-2000, 2004-) e Comitato d’affari di questo consiglio (1995-2000, 2004-), Comitato per il condono e l’entrata dell’arcivescovo di Zagreb (1997), Comitato dell’arcidiocesi di Zagreb per la preparazione di visita del santo padre Giovanni Paolo II. a Croazia (V–X. 1998), Consiglio della Conferenza episcopale di Croazia per la cultura (1998-1999), Commissione diocesana per la ricevuta e la verifica d’autenticità dei documenti sulla probabile miracolosa guarigione per intercessione del servo di Dio Ivan Merz (2000) e Comitato per le esequie dell’arcivescovo e cardinale Franjo Kuharić (2002). Inoltre, era padre spirituale di ‘Collegium pro musica sacra’ (1.X.1978 – 1.X.1982), economo domestico della Curia arcivescovile (1981-1998), recensore di materiale acquisito nella causa della beatificazione del servo di Dio cardinale Alojzije Stepinac (V.-XI. 1992), amministratore del sacramento di santa Cresima (1995-) ed esecutore del testamento dell’arcivescovo e cardinale Franjo Kuharić (2002).

È stato insegnante all’Istituto di catechetica alla Facoltà teologica a Zagreb dell’Università di Zagreb (1993-1998) e insegnate all’Istituto per la cultura teologica dei laici della stessa facoltà (1995-1998). Il Consiglio della Facoltà teologica a Zagreb gli riconosce, nella seduta del 27 novembre 1994, l’abilitazione per il docente titolare oppure privato della Facoltà teologica di Zagreb dell’Università di Zagreb presso la cattedra della storia ecclesiastica.

E’ il membro della Compagnia “Fratelli del dragone croato” (Družba “Braća hrvatskog zmaja”) dal suo rinnovo (1990-). Nella Compagnia ha esercitato l’ufficio del maestro cappellano (1993-2001) e conseguentemente è stato membro del Collegio dei maestri della compagnia (25.IV. 1993 – 28.IV. 2001). Nell’anno 2001 viene eletto per il membro dell’Areopago dei dragoni e come areopagita, nell’Assemblea generale della compagnia possiede tre voci.

Stjepan Kožul è presidente del Comitato amministrativo della Società per la storia dell’arcidiocesi di Zagreb “Tkalčić” dalla sua fondazione (23.V.1996) fino ad oggi, cioè nei primi due periodi quinquennali, come anche presidente della società stessa dal 23 aprile 1998 fino ad oggi. E’ anche membro della redazione dell’annuale “Tkalčić” (16.XII. 2003-).

Dopo 25 anni dell’esercizio d’officio segretariale nella Segreteria arcivescovile di Zagreb, Stjepan Kožul diviene canonico del Capitolo metropolitano di Zagreb (1997-). È stato nominato per canonico dall’ar­ci­vescovo e cardinale Franjo Kuharić, poco prima della consegna dell’ufficio arcivescovile da parte di Franjo Kuharić al suo successore. Dal 1998 abita nella curia canonicale a Zagreb, Kaptol 6. Nel collegio dei canonici esercita l’ufficio del canonico cantore (1999-), come anche dell’arcidiacono dell’arcidiaconato di Bjelovar-Kalnik (2001-). Come arcidiacono ha la cura per 40 parrocchie, che sono raggruppate nei cinque decanati di questo arcidiaconato: di Bjelovar, di Križevci, di Vrbovec, di Cirkvena e di Zelina. Nel novembre 2002 e nel gennaio, marzo, aprile e maggio 2003 ha visitato tutte le parrocchie del suo arcidiaconato.

Nell’ultimo decennio collabora con la Televisione croata, la quale ha fatto qualche registrazione su suoi libri “Il memoriale alle vittime della carità dell’arcidiocesi di Zagreb” (“Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije”) e “Terra combusta”. In alcune trasmissioni documentarie ha personalmente partecipato.

Stjepan Kožul ha scritto un certo numero di libri, che sono stati pubblicati nel 1989, 1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2004 e 2005. Ha anche collaborato in alcuni libri, scritti dagli altri scrittori (1991, 1995-1999, 2003, 2004). Però, la sua attività scrittoria è evidente per lo più nell’abbondante numero di contributi scritti in diversi periodici, pubblicati a Zagreb. Scrive nei seguenti periodici: “Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke” (Messaggero ufficiale dell’arcidiocesi di Zagreb, 1973-1997), cioè “Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije” (Messaggero ufficiale dell’Arcidiocesi zagrabiense, 2002, 2005), “Sveta Godina. Obnova i pomirenje” (Anno santo. Rinnovo e riconciliazione, 1974), “Croatica Christiana periodica” (1978-1988, 1998), “Bogoslovska smotra” (Rassegna teologica, 1981, 1984), “Ja sam s vama” (Io sono con voi, 1981-1983), “MI – list mladih” (Noi – rivista di giovani, 1987, 1990, 1997, 2001), “Glas Koncila” (Voce dal Concilio, 1990, 2004), “Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasnik Postulature” (Servo di Dio Alojzije Stepinac. Bollettino della Postulatura, 1996-1997), “Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije” (Tkalčić. Annuale della Società per la storia dell’arcidiocesi di Zagreb, 1997-2006), “Most” (Il ponte, 1997), “Hrvatski domobran” (Soldato della milizia territoriale croato, 1999), “Marulić” (Marulić, 2000-2006), settimanale di Bjelovar “Novi Bjelovarac” (Il nuovo Bjelovarino, 1999, 2004), “Službeni vjesnik Varaždinske biskupije” (Messaggero ufficiale della diocesi di Varaždin, 2004), “Hrvatsko slovo” (La lettera croata, 2004), “Milosti puna” (La grazia piena, 2005), “Crkva na kamenu” (La chiesa sulla roccia, 2005), “Službeni vjesnik Požeške biskupije” (Messaggero ufficiale della diocesi di Požega, 2005) e “Naša katedrala” (La nostra cattedrale, 2006).

In due allegati in questo libro sono elencati tutti gli studi, articoli e intervista del dott. Kožul, pubblicati tra 1973 e 2006. In tutto, vengono elencati 956 lavori scritti. Si presentano anche tutti gli articoli e i libri nei quali dr. Kožul viene nominato in qualche modo.

Traduzione di Stjepan Razum e Ružica Razum.

Popis svjetlopisa, str. 363-367.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 369-419.

Pregled sadržaja, str. 421-423.

Naručbenica

knjiga_razumStjepan RAZUM 
Dr. Stjepan Kožul, kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i prvi predsjednik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”

Zagreb, 2006.
424 stranica.

cijena: 200 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!


Ključne riječi:,