Iz tiska je 23. kolovoza 2006. izišla knjiga Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupje “Tkalčić”: Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića “Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića”, Zagreb, 24. svibnja 2005. Uredio Stjepan RAZUM. Zagreb 2006., 398 stranica. To je osma knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 200,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.