Radovi

Stjepan KOŽUL
Kalnički arhiđakonat, danas Bjelovarsko-kalnički arhiđakonat Zagrebačke nadbiskupije.

Zagreb 2005.
396 stranica.
ISBN 953-6729-07-5
Cijena: 200,00 kuna.

Zagrebačka crkvena pokrajina.
Zbornik radova znanstvenoga skupa „150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije“, Marija Bistrica, dom „Salve Regina“, 10.-11. prosinca 2003.
Uredio Stjepan Razum.

Zagreb 2004.,
372 stranice.
ISBN 953-6729-04-0
Cijena: 200,00 kuna

Stjepan KOŽUL
Stradanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji za vrijeme Drugoga svjetskoga rata i poraća.

Zagreb 2004.,
704 stranice.
ISBN 953-6729-03-2
Cijena: 300,00 kuna

Pavao MAČEK
Rod Patačića od Zajezde. Rodoslovna rasprava.

Zagreb 2004., 216 stranica + priloženi list „Rodoslovno stablo“ u zasebnim koricama.
ISBN 953-6729-02-4
Cijena: 300,00 kuna

Miroslav AKMADŽA
Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi i crkveno-državni odnosi od 1945. do 1966. godine.
Primjer Zagrebačke nadbiskupije.

Zagreb 2003.
384 stranice.
ISBN 953-6729-01-6
Cijena: 300,00 kuna

Milivoj KOVAČIĆ
Mihovil Kolarić, svećenik kateheta-vjeroučitelj u Koprivnici

Zagreb 2003.,
94 stranice.
ISBN 953-6729-00-8
Cijena: 50,00 kuna (rasprodano).