Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“ osnovano je na Osnivačkoj skupštini, održanoj 23. svibnja 1996. u Zagrebu u dvorani Vijenac, Kaptol 29. Osnovalo ga 19 osnivača i osnivačica: mr. Mirna Abaffy, dr. Josip Barbarić, dr. Doris Baričević, dr. Lelja Dobronić, Jozo Ivanović, dr. Josip Kolanović, dr. Juraj Kolarić, dr. Mijo Korade, dr. Stjepan Kožul, Andrija Lukinović, Vladimir Magić, mr. Jasna Marković, mo. Miroslav Martinjak, dr. Olga Maruševski, Vlado Mikšić, dr. Stjepan Razum, dr. Ante Sekulić, dr. Agneza Szabo i Miroslav Vuk-Croata. Na istoj skupštini donesena su Pravila društva, izabrana su radna tijela, te pokrovitelj, biskup dr. Đuro Kokša.

Društvo je upisano 5. rujna 1996. u Popisu udruga kod Ministarstva uprave Republike Hrvatske, pod brojem 2332, knjiga III. U Državnom zavodu za brojidbu dobilo je 13. rujna 1996. matični broj 1221086. Nakon promjene Pravila društvo je 4. svibnja 1998. ponovno upisano u Popisu udruga kod Ministarstva uprave Republike Hrvatske, pod brojem 00000673. Nakon izborne skupštine 2001., društvo je 1. veljače 2002. upisano u Popis udruga Republike Hrvatske kod Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, pod navedenim brojem 00000673.

Počevši od 1997. godine, Društvo godišnje izdaje godišnjak “Tkalčić” u kojem objavljuje radove o prošlosti Zagrebačke nadbiskupije iz bilo kojeg područja ljudske djelatnosti. Također objavljuje pojedine knjige u knjižnim nizovima: “Radovi”, “Opera scriptorum ecclesiae Zagrebiensis / Djela pisaca Zagrebačke crkve”, “Monumenta liturgica ecclesiae Zagrebiensis / Bogoslužni spomenici Zagrebačke crkve”, “Fontes ecclesiae Zagrebiensis / Povijesna vrela Zagrebačke crkve”,“Župne spomenice”, “Posebna izdanja” te “Obavijesna pomagala Nadbiskupijskoga arhiva u Zagrebu”.

Pojedini članovi Društva i Društvo kao cjelina priredilo je i održalo nekoliko znanstvenih skupova i predavanja.

Zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Čazmi Društvo je priredilo predavanje “Razmišljanja o crkvi Čazmanskog kaptola”, koje je održao član Andrija Lukinović, u Čazmi, 19. srpnja 2002.

Zajedno s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu Društvo je priredilo i održalo znanstveni skup “150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije”, održan u Mariji Bistrici, 10.-11. prosinca 2003. Radove s tog skupa Društvo je objavilo u zasebnoj knjizi.

Zajedno sa župom Bl. Dj. Marije Kraljice svete Krunice u Remetincu i Gradom Novim Marofom, Društvo je priredilo i održalo znanstveni skup “Tristota obljetnica Patačićeve kapele Sv. Antuna u Remetincu”, koji je održan u Remetincu 23. listopada 2004. Zbornik radova je tiskan 2006.

Društvo je priredilo i održalo navedeni znanstveni skup “Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića”, u Zagrebu, 24. svibnja 2005. Zbornik radova je tiskan 2006.

Zajedno s Udrugom za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić”, Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Župom Sv. Ane u Križevcima, Župom Blažene Djevice Marije Žalosne i Sv. Marka Krizina u Križevcima, Gradom Križevcima, Ogrankom Matice hrvatske Križevci i Povijesnim društvom Križevci, društvo “Tkalčić” je priredilo znanstveni skup “Život i djelo dr. Stjepana Kranjčića”, koji je održan 5. travnja 2008. u Križevcima. Zbornik radova objavio je Glas Koncila 2009.

Zajedno s Udrugom za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić”, Filozofskim fakultetom Družbe Isusove iz Zagreba i Povijesnim društvom Križevci, društvo “Tkalčić” je priredilo znanstveni skup “Život i djela biskupa Mije Škvorca”, koji je održan 3. listopada 2009. u Križevcima. Zbornik radova objavio je Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove 2010.

Društvo je samostalno priredilo i održalo znanstveni skup “Štovanje Sv. Josipa u hrvatskom narodu – povodom 325. obljetnice proglašenja zaštitnikom hrvatskoga naroda”, u srijedu, 26. rujna 2012., u dvorani Nadbiskupskoga duhovnog stola u Zagrebu, Branjugova ulica br. 1 (iza prvostolnice).

Od javnih događaja treba još navesti da je u sklopu “16. večeri Antuna Dobronića”, u Jelsi, Norka Machiedo-Mladinić predstavila u ponedjeljak, 11. kolovoza 2008. knjigu “Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.)”, koju je objavilo društvo “Tkalčić”. Riječka televizija emitirala je, pak, 9. prosinca 2008., emisiju “Ri kult”, u kojoj je dr. Marijan Jurčević, u 10-minutnom prilogu, predstavio knjigu dr. Miroslava Akmadže, “Crkva i država”, svezak 1.

U izdavačkoj djelatnosti Društvo je surađivalo s Hrvatskim institutom za povijest – podružnicom za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskoga Broda, s društvom Otokar Keršovani d.o.o. iz Rijeke, sa Župom Blažene Djevice Marije Kraljice sv. Krunice iz Remetinca, sa Župom Sv. Martina iz Dugoga Sela, sa Župom Sv. Marka Evanđelista u Vinici i s Ogrankom Matice hrvatske iz Novoga Marofa.

Nakon smrti prvoga pokrovitelja, pomoćnog zagrebačkog biskupa dr. Đure Kokše (†26.11.1998.), članovi Društva izabrali su na Glavnoj skupštini 9. prosinca 1999. zagrebačkoga nadbiskupa Josipa Bozanića za svoga novoga pokrovitelja, pod čijim pokroviteljstvom Društvo i danas djeluje.