Godišnjak “Tkalčić” u skupini (kategoriji) časopisa “a2″ Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske, pod predsjedanjem dr. Krešimira Pavelića, na svojim sjednicama, održanim 13. rujna 2007. i 23. listopada 2007. raspravljalo je o prijedlogu Povjerenstva za vrjednovanje časopisa NVZ RH i Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti koje je razmotrilo pristigle zahtjeve za kategorizaciju časopisa (društvo “Tkalčić” uputilo je takav zahtjev ili molbu već 15. rujna 2005., br. 141/2005.), polazeći od znatnosti časopisa u znanstvenoj zajednici, te nakon dobavljenih podataka od Povjerenstva za izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske o bodovanju znanstvene vrsnoće, međunarodnoga značaja i tehničke vrsnoće časopisa, donijelo je zaključak o uvrštenju nekih časopisa u skupine (kategorije) a1 i a2.

Među 12 raspravljanih časopisa, Vijeće je raspravljalo i o godišnjaku “Tkalčić”, kojeg je, bez ikakvih uvjeta, predložilo za dodjelu kategorije a2 (polje: povijest).

O toj svojoj odluci Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske, klasa 640-03/07-01/0019, urbroj 355-03-07-4, od 24. listopada 2007., u podpisu dr. Krešimir Pavelić, predsjednik NVZ RH, obavješćuje Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, odnosno dr. Anu Marušić. Primjerak iste obavijesti, Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH, odnosno njen Odjel za znanost (Savska cesta 41/VIII), proslijedila je društvu “Tkalčić” (nadnevak u poštanskom žigu na omotnici: 20.XII.2007.) (br. 301/2007.).