Iz tiska je 7. studenoga 2007. izišla knjiga Stjepana RAZUMA: Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.). Knjiga je objavljena prije prve godišnjice smrti. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Zagreb 2007., 480 stranica. To je petnaesta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 260,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.