Iz tiska je 2. lipnja 2011. izišla knjiga Velimira DEŽELIĆA, sina, Kakvi smo bili?, s podnaslovima: Zapisi mojoj unučadi. Život zagrebačke obitelji od 1827. do 1953. I.-II. knjiga. Knjigu u dva sveska objavila je Družba “Braća Hrvatskoga zmaja” iz Zagreba, u sunakladništvu Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” iz Zagreba, a izvršni nakladnik je Izdavačka kuća Meridijani iz Samobora. Zagreb, 2011.: I. knjiga, str. 1-782; II. knjiga, str. 783-1452. To je druga knjiga u knjižnom nizu “Djela pisaca Zagrebačke crkve / Opera scriptorum ecclesiae Zagrebiensis”. Cijena obaju sveska je 279,00 kuna. Knjiga se može nabaviti u sjedištu glavnoga nakladnika.