Iz tiska je 5.. ožujka 2010. izišla knjiga Pavla MAČEKA: Plemeniti rodovi Jelačića. I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića. S priloženim rodoslovnim stablima. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. To je dvadeseta knjiga u knjižnom nizu “Radovi”. Cijena knjige je 300,00 kuna. Može se nabaviti narudžbenicom, brzoglasno ili osobno u sjedištu Društva, Zagreb, Kaptol 27.