Stjepan RAZUM
Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.)

leljaNiz: Radovi, knj. 15. Zagreb 2007.

Stjepan RAZUM
Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.).

Zagreb 2007., 480 stranica
ISBN 978-953-6729-21-0.
Cijena: 260,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Dobrotvori, str. 4.

Ocjena rukopisa (dr. Stjepan Kožul), str. 7-8.

Predgovor, str. 9-10.

1. Obitelj Dobronić, str. 11-13.

2. Školovanje, str. 14-41.

2.1. Državna mješovita pučka škola Gornji grad (1927.-1931.), str. 14.

2.2. Prva klasična gimnazija u Zagrebu (1931.-1939.), str. 17.

2.3. Mudroslovni (Filozofski) fakultet Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu (1939.-1943.), str. 23.

2.4. Stjecanje doktorata mudroslovlja (1946.), str. 33.

2.5. Priznanje fakultetske povelje (1947.), str. 35.

2.6. Studij umjetničke keramike, str. 37.

2.7. Tečaj latinske paleografije, str. 40.

3. Obiteljski život, str. 42-48.

3.1. Život Pavla Vuk-Pavlovića, supruga dr. Lelje Dobronić, str. 42.

3.2. Obitelj Pavla Vuk-Pavlovića i Lelje Dobronić, str. 44.

4. Radni vijek u zagrebačkim muzejskim ustanovama, str. 49-71.

4.1. U Gipsoteci grada Zagreba (1944.-1948.), str. 49.

4.2. U Muzeju grada Zagreba (1948.-1962.), str. 52.

4.2.1. Članica Muzejskog vijeća, str. 53.

4.2.2. Članica uredništva i pisana suradnja, str. 53.

4.2.3. Stručno i plaćevno napredovanje, str. 54.

4.3. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Zagreba (1962.-1964.), str. 57.

4.4. U Muzejskom dokumentacijskom centru (1964.-1967.), str. 59.

4.5. U Povijesnom muzeju Hrvatske (1967.-1980.), str. 63.

4.5.1. Istraživanja materijalne kulture feudalizma (ISMAF) (1975.-1980.), str. 68.

4.5.2. Daljnja suradnja s muzejom, str. 71.

5. Suradnja s drugim ustanovama, str. 72-81.

5.1. Leksikografski zavod “Miroslav Krleža” (1959.-2006.), str. 72.

5.2. Filozofski fakultet u Zadru (1972.-1981.), str. 76.

5.3. Institut za povijest umjetnosti, str. 77.

5.4. Hrvatski mariološki institut (1983./1990.-2006.), str. 77.

5.5. Hrvatski povijesni institut u Beču (1994.-1997.), str. 81.

6. Članstvo u društvima, odborima i povjerenstvima, str. 82-106.

6.1. Hrvatsko muzejsko društvo (1946.-2006.), str. 82.

6.1.1. Članica Uprave, str. 83.

6.1.2. Urednica “Vijesti” (1952.-1965.), str. 84.

6.1.3. Članica uredništva časopisa “Muzeji” (1953.-, 1965.), str. 88.

6.2. Povjerenstvo za prikupljanje i čuvanje povijesnih spomenika i starina, str. 88.

6.3. Hrvatsko planinarsko društvo “Zagreb – Matica” (1949.-2006.), str. 88.

6.4. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (vj. 1953.-2006.), str. 93.

6.5. Ocjenjivački sud za podjelu Nagrade Grada Zagreba (1957.-1958.), str. 96.

6.6. Kajkavsko spravišče (1973.-2006.), str. 97.

6.7. Matica hrvatska (2001., 2006.), str. 98.

6.8. Znanstveni odbor za pripremu znanstvenog skupa “Zagrebački Gradec 1242.-1850.” (1992.), str. 99.

6.9. Odbor za organiziranje znanstvenoga skupa o 900. obljetnici Zagrebačke biskupije (1993.-1995.), str. 99.

6.10. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” (1996.-2006.), str. 101.

6.11. Družba “Braća hrvatskoga zmaja” (1997.-2006.), str. 105.

6.12. Stručna skupina Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba (1997.-2001.), str. 105.

6.13. Stručna povjerenstva za ocjenu doktorskih radova (2003.), str. 106.

7. Neke istaknute djelatnosti, str. 107-139.

7.1. Putovanja po europskim i svjetskim zemljama, str. 107.

7.2. Posjetiteljica Nadbiskupijskoga arhiva, str. 108.

7.3. Spisateljska djelatnost, str. 112.

7.4. Suradnja s Hrvatskim radijom (Radio-Zagreb, Radio-Sljeme, 1957.-1991.), str. 114.

7.5. Suradnja s Hrvatskom televizijom, str. 115.

7.6. Javni nastupi: predavanja, predstavljanja knjigâ i znanstveni skupovi (1952.-2004.), str. 120.

8. Zrelost života, str. 140-154.

8.1. Nagrade i priznanja, str. 140.

8.2. Zagrebačka prebivališta dr. Lelje Dobronić, str. 151.

8.3. Bolest i smrt, str. 152.

8.4. Spomen na pokojnu dr. Dobronić, str. 153.

9. Popis pisanih djela, str. 155-285.

Predhodna napomena (155), God. 1946. (158), God. 1949. (159), God. 1950. (161), God. 1951. (162), God. 1952. (166), God. 1953. (170), God. 1954. (173), God. 1955. (174), God. 1956. (176), God. 1957. (177), God. 1958. (179), God. 1959. (180), God. 1960. (185), God. 1961. (186), God. 1962. (188), God. 1963. (193), God. 1964. (195), God. 1965. (197), God. 1966. (199), God. 1967. (201), God. 1968. (204), God. 1969. (205), God. 1970. (206), God. 1971. (206), God. 1972. (210), God. 1973. (213), God. 1974. (214), God. 1975. (217), God. 1977. (218), God. 1978. (218), God. 1979. (219), God. 1980. (221), God. 1981. (222), God. 1982. (222), God. 1983. (222), God. 1984. (226), God. 1985. (233), God. 1986. (234), God. 1987. (238), God. 1988. (242), God. 1989. (245), God. 1990. (246), God. 1991. (247), God. 1992. (251), God. 1993. (254), God. 1994. (255), God. 1995. (259), God. 1996. (265), God. 1997 (268), God. 1998. (270), God. 1999. (272), God. 2000. (273), God. 2001. (276), God. 2002. (277), God. 2003. (278), God. 2004. (281), God. 2005. (284)

10. Razgovori, str. 286-291.

11. Izvori i tisak (literatura), str. 292-375.

11.1. Izvori, str. 292.

11.2. Tisak (literatura) o Lelji Dobronić, str. 293-375.

God. 1950. (293), God. 1952. (293), God. 1953. (293), God. 1954. (294), God. 1955. (294), God. 1957. (294), God. 1959. (295), God. 1960. (296), God. 1962. (296), God. 1963. (297), God. 1964. (297), God. 1965. (299), God. 1966. (299), God. 1967. (300), God. 1968. (303), God. 1969. (303), God. 1971. (306), God. 1972. (306), God. 1973. (307), God. 1974. (307), God. 1975. (308), God. 1976. (308), God. 1978. (309), God. 1979. (310), God. 1980. (310), God. 1981. (311), God. 1982. (311), God. 1983. (312), God. 1984. (314), God. 1985. (315), God. 1986. (316), God. 1987. (319), God. 1988. (322), God. 1989. (325), God. 1990. (327), God. 1991. (328), God. 1992. (332), God. 1993. (333), God. 1994. (334), God. 1995. (338), God. 1996. (342), God. 1997. (346), God. 1998. (347), God. 1999. (353), God. 2000. (355), God. 2001. (358), God. 2002. (361), God. 2003. (362), God. 2004. (364), God. 2005. (367), God. 2006. (368), God. 2007. (374)

12. Prilozi, str. 376-407.

12.1. Izložbe Povijesnog muzeja Hrvatske, danas Hrvatskoga povijesnog muzeja, u razdoblju ravnateljstva dr. Lelje Dobronić (1967.-1980.). Priredila Jelena Balog, str. 376-379.

12.2. Govor Zvjezdane Gregorine, izrečen na proslavi 80. godišnjice života dr. Lelje Dobronić (Zagreb, 3. studenoga 2000.), str. 380-382.

12.3. Prigodna pjesma Vlade Andrilovića, koju je krasnoslovio prigodom proslave 80. godišnjice života dr. Lelje Dobronić (Zagreb, 3. studenoga 2000.), str. 383.

12.4. Oproštajni govor Ankice Pandžić, na pogrebu dr. Lelje Dobronić (Zagreb – Mirogoj, 23. prosinca 2006.), str. 384.

12.5. Oproštajni govor dr. Franje Husinca, na pogrebu dr. Lelje Dobronić (Zagreb – Mirogoj, 23. prosinca 2006.), str. 385-386.

12.6. Oproštajni govor dr. Vlatka Oštrića, na pogrebu dr. Lelje Dobronić (Zagreb – Mirogoj, 23. prosinca 2006.), str. 386-387.

12.7. Oproštajni govor dr. Stjepana Razuma, na pogrebu dr. Lelje Dobronić (Zagreb – Mirogoj, 23. prosinca 2006.), str. 388-389.

12.8. Spomen-govor Zvjezdane Gregorine, izrečen na Upravnom odboru HPD “Zagreb-Matica” (Zagreb, 27. prosinca 2006.), str. 389-391.

12.9. Spomen-govor dr. Stjepana Razuma, izrečen na Upravnom odboru Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” (Zagreb, 6. ožujka 2007.), str. 391-394.

12.10. Popis pisane ostavštine dr. Lelje Dobronić, str. 395-408.

Napomena uz stjecanje i sređivanje gradiva, str. 395.

Popis gradiva, str. 395.

Popratno slovo (dr. Ivan Mirnik), str. 409-411.

Sažetci, str. 413-421.

Sažetak: Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.), str. 415-416.

Dr. Lelja Dobronić (*19.IV.1920. †19.XII.2006.) priznata je povjesničarka umjetnosti. Cijeli je život provela u Zagrebu. Polazi osnovnu školu na Gornjem gradu (1927.-1931.), a srednju školu u Prvoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1931.-1939.). Na Mudroslovnom fakultetu Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu (1939.-1943.) uči povijest umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom, te nacionalnu i opću povijest, što je diplomirala 1943., a doktorirala je na istom fakultetu 1946. godine. Godine 1947. sklopila je brak s dr. Pavlom Vuk-Pavlovićem (*1894. †1976.), s kojim je živjela zajedno 29 godina. Rodili su sina Stanimira.

Dr. Dobronić radi kao voditeljica muzejskih zbirki (kustosica) u pet muzejskih ustanova u Zagrebu: Gipsoteka grada Zagreba (1944.-1948.), Muzej grada Zagreba (1948.-1962.), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Zagreba (1962.-1964.), Muzejski dokumentacijski centar (1964.-1967.), te kao ravnateljica Povijesnoga muzeja Hrvatske, današnjeg Hrvatskoga povijesnog muzeja (1967.-1980.). Umirovljena kao znanstvena savjetnica 1980. godine, nastavlja se baviti proučavanjem povijesti grada Zagreba, povijesti Zagrebačke nadbiskupije i pojedinih njenih ustanova, te osobito povijesti srednjovjekovnih viteških redova templara, ivanovaca i križnika, te augustinaca. Napisala je veliki broj enciklopedijskih članaka, novinskih članaka, rasprava, knjižica i knjiga, koji su u sklopu ove rasprave svi pojedinačno popisani.

Osim u svojim matičnim ustanovama, djeluje kao suradnica i u drugim ustanovama, kao što su Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu (1959.-2006.), Filozofski fakultet u Zadru (1972.-1981.), Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski mariološki institut pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1990.-2006.), te Hrvatski povijesni institut u Beču, u kojem je voditeljica znanstvenoga istraživanja (1994.-1997.).

Članica je više društava: Muzejsko društvo Hrvatske (1946.-2006.), Hrvatsko planinarsko društvo “Zagreb-Matica” (1949.-2006.), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (vj. 1953.-2006.), Kajkavsko spravišče (1973.-2006.), Matica hrvatska (2001., -2006.), Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” (1996.-2006.), te Družba “Braća hrvatskoga zmaja” (1997.-2006.).

Uređuje “Vijesti” muzejsko-konzervatorskoga društva (1952.-1965.), članica je uredništva časopisa “Muzeji” (1953.-, 1965.) i uredništva časopisa “Peristil” (1992.-2003.). Objavljuje svoje članke i rasprave u mnogim časopisima i zbornicima. Sudjeluje na znanstvenim skupovima, te je za svoj rad primila više nagrada.

Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” zahvaljuje se ovim životopisom svojoj redovitoj članici, dr. Lelji Dobronić, koja je jedna od 19 osnivača Društva.

Summary: The life and work of Lelja Dobronić (1920-2006), str. 416-417.

Dr. Lelja Dobronić (*19.IV.1920 †19. XII. 2006) is a reputable art historian. She spent her entire life in Zagreb. She attended primary school in the Upper Town (1927-1931) and high school in the First Classical High School in Zagreb (1931-1939). She studied the history of art and culture with a major in archaeology and national general history at the Faculty of Philosophy, University of Zagreb where she graduated in 1943 and obtained her doctorate at the same faculty in 1946. In 1947 she married with Dr. Pavao Vuk-Pavlović (*1894 †1976), with whom she lived together for 29 years. She had one son, Stanimir.

Dr. Dobronić worked as a custodian of five museums in Zagreb: Zagreb City Plaster Models Museum (1944-1948), Zagreb City Museum (1948-1962), Zagreb City Institute for the Preservation of Cultural Monuments (1962-1964), Museum Document Centre (1964-1967), and as the director of the Croatian Historical Museum, (1967-1980). She retired as a research scientist in 1980 yet continued to research the history of Zagreb, the history of the Zagreb Archdiocese and several of its institutions and in particular the history of the medieval order of knights of the Templar, Jonathons and Cross and in particular the Augustinians. She wrote a large number of encyclopaedic articles, articles for the press, debates, books and booklets which are all listed individually in this article.

In addition to working for her core institution she was often involved with other institutions at the same time such as the Miroslav Krleža Lexicography Institute in Zagreb (1959-2006), the Faculty of Philosophy in Zadar (1972-1981), the Institute of the History of Art, University of Zagreb, the Croatian Mariology Institute with the Catholic Theological Faculty, University of Zagreb (1990-2006), and the Croatian History Institute in Vienna where she was the head of research (1994-1997).

She was a member of several societies: the Croatian Museum Society (1946-2006), Croatian Mountain Climbing Society “Zagreb-Matica” (1949-2006), Croatian Art Historians’ Society (1953-2006), ‘Kajkavsko spravišče’ – Society for the promotion of the Kajkavian dialect (1973-2006), Matrix Croatica (2001-2006), the “Tkalčić” Historical Society of the Zagreb Archdiocese (1996-2006), and the ‘Brothers of the Croatian Dragon’ Society (1997-2006).

She was the editor of “Vijesti” for the Museum-Conservation Society (1952-1965), a member of the editorial of the “Muzeji” journal (1953-1965) and the editorial of the “Peristil” journal (1992-2003). She published her article and debates in many journals and collections. She often participated in many scientific, academic conferences and was awarded on several occasions for her works.

With this biography the “Tkalčić” Historical Society of the Zagreb Archdiocese wished to thank their regular member Dr. Lelja Dobronić for her work and dedication and having the honour of being one of the first 19 founders of the Society.

Translated by s. Anđelita Šokić

Résumé: La vie et l’oeuvre de Lelja Dobronić (1920-2006), str. 417-418.

Lelja Dobronić (* le 19 avril 1920 † le 19 décembre 2006), docteur ès lettres et historienne de l’art affirmée, a passé toute sa vie à Zagreb. Elle fréquente l’école primaire à la Ville Haute de Zagreb (1927 – 1931) et s’inscrit par la suite au Premier lycée classique de Zagreb (1931 – 1939). A la Faculté des lettres de l’Université croate de Zagreb (1939 – 1943) elle se consacre aux études d’histoire de l’art et de la culture, avec l’archéologie classique, ainsi qu’aux celles d’histoire nationale et générale. Elle obtient un premier diplôme en 1943, suivi d’une thèse de doctorat soutenue, à la même faculté, en 1946. En 1947 elle épouse Pavao Vuk-Pavlović (*1894 †1976), docteur ès lettres, avec qui elle a passé 29 ans ensemble. Dans cette union a vu le jour leur fils Stanimir.

Lelja Dobronić travaille comme conservatrice dans cinq musées de Zagreb: à la Gypsothèque de Zagreb, musée des moulages (1944 – 1948), au Musée de la ville de Zagreb (1948 – 1962), à l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Zagreb (1962 – 1964), au Centre de documentation des musées (1964 – 1967), et enfin, en tant que directrice, au Musée historique de la Croatie, l’actuel Musée historique croate (1967 – 1980). Partie à la retraite au poste de conseillère scientifique en 1980, elle poursuit ses recherches sur l’histoire de la ville de Zagreb et de l’archevêché de Zagreb, ainsi que de ses établissements particuliers. Elle s’est particulièrement consacrée à la recherche de l’histoire des ordres chevaleresques médiévaux (Templiers, Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Chanoines de Saint-Sépulcre de Jérusalem, Augustins ou Chanoines réguliers de Saint-Augustin). Elle a publié un grand nombre d’articles d’encyclopédie et de journaux, d’études, de livrets et de livres, qui se trouvent tous rassemblés dans le cadre de cette étude.

A côté de son travail principal, accompli aux établissements mentionnés ci-dessus, Lelja Dobronić collabore également au sein d’autres établissements, tels que: l’Institut lexicographique “Miroslav Krleža” (1959 – 2006), la Faculté des lettres de Zadar (1972 – 1981), l’Institut pour l’histoire de l’art de l’Université de Zagreb, l’Institut mariologique croate fondé auprès de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Zagreb (1990 – 2006), et l’Institut historique croate de Vienne, où elle était directrice de recherche scientifique (1994 – 1997).

Lelja Dobronić était membre de plusieurs sociétés et associations comme l’Association des musées croates (1946 – 2006), l’Association de randonnée “Zagreb – Matica” (1949 – 2006), l’Association croate des historiens de l’art (probablement de 1953 jusqu’à 2006), “Kajkavsko spravišče”, la société pour la promotion de la littérature et de la culture kajkavienne (1973 – 2006), Matica hrvatska, “Matrice croate” (2001 – 2006), la Société pour l’histoire de l’archevêché de Zagreb “Tkalčić” (1996 – 2006), et la société “Les frères du dragon croate” (1997 – 2006).

Lelja Dobronić était également rédactrice en chef des “Vijesti” – “Nouvelles” de l’Association croate de musées et de conservateurs de musée (1952 – 1965) et membre de la rédaction des revues “Muzeji” – “Musées” (1953 – 1965) et “Peristil” – “Péristyle” (1992 – 2003). Présente, par ses nombreux articles et études dans beaucoup de revues et d’actes de conférence, Lelja Dobronić a participé à maintes conférences scientifiques et s’est vue distinguer par plusieurs prix.

La Société pour l’histoire de l’archevêché de Zagreb “Tkalčić” voudrait remercier, par la présente biographie, son membre régulier, Lelja Dobronić, qui fait partie des 19 fondateurs de notre société.

Traduit par Jelena Puškarić

Zusammenfassung: Leben und Werk von Lelja Dobronić (1920-2006), str. 419-420.

Dr. Lelja Dobronić (*19.IV.1920 †19.XII.2006) ist eine anerkannte Kunsthistorikerin. Sie hat ihr ganzes Leben in Zagreb verbracht und besuchte die Grundschule in Zagreber Stadtteil Gornji Grad (1927-1931) sowie Erstes humanistiches Gymnasium in Zagreb (1931-1939). An der Philosophischen Fakultät der Universität in Zagreb (1939-1943) studierte sie Kunstgeschichte und Kultur mit der klassischen Archeologie, sowie nationale und allgemeine Geschichte. Ihr Studiumdiplom erhielt sie 1943. An derselben Fakultät hat sie 1946 ihre Doktorprüfung abgelegt. Im Jahr 1947 heiratete sie Dr. Pavao Vuk-Pavlović (*1894 †1976). Sie lebten 29 Jahre zusammen und hatten einen Sohn, Stanimir.

Dr. Dobronić arbeitete als Kustodin in fünf Museumseinrichtungen in Zagreb: Gipsothek der Stadt Zagreb (1944-1948), Museum der Stadt Zagreb (1948-1962), Institut für Kulturdenkmalschutz (1962-1964), Museales Dokomentationszentrum (1964-1967), sowie als Direktorin im Historischen Museum Kroatiens (1967-1980), heute das Kroatische Geschichtsmuseum. Als sie dann als wissenschaftliche Rätin 1980 in den Ruhestand versetzt wurde, setzte sie ihre Forschung der Geschichte der Stadt Zagreb, des Zagreber Erzbistums und seiner einzelnen Institutionen, und besonders die Forschung der Geschichte der mittelalterlichen Ritterorden der Templer, Johanniter, Kreuzritter (Reguläre Chorherren vom hl. Grab in Jerusalem) und Augustiner, fort. Sie verfasste viele enziklopädische und Zeitungs­artikel, Abhandlungen, Büchlein und Bücher, die alle im Rahmen dieser Arbeit einzeln verzeichnet wurden.

Ausser der Arbeit in diesen fünf Basisinstitutionen, war sie auch für andere als Mitarbeiterin tätig: für das Lexikographische Institut Miroslav Krleža in Zagreb (1959-2006), für die Philosophische Fakultät in Zadar (1972-1981), für das Insitut für die Kunstgeschichte der Universität in Zagreb, für das Kroatische mariologische Institut der Katholischen theologischen Fakultät der Universität in Zagreb (1990-2006), sowie als Leiterin der wissenschaftlichen Forschung für das Kroatische Geschichtsinsitut in Wien (1994-1997).

Sie war auch Mitglied in mehreren Vereinen und Gesellschaften: in Museumsverein (1946-2006), Kroatischem Bergsteigerverein “Zagreb-Matica” (1949-2006), Verein der Kunsthistoriker Kroatiens (wahrscheinlich 1953-2006), Gesellschaft für die Förderung der kajkawischen Mundart (benannt nach dem Frage- und Relativpronomen “kaj” – was) “Kajkavsko Spravišće” (1973-2006), Kulturverein “Matica hrvatska” (2001-2006), Gesellschaft für die Geschichte des Zagreber Erzbistums “Tkalčić” (1996-2006) und Gesellschaft “Brüder des kroatischen Drachen” (1997-2006).

Sie redigierte auch das perodische Blatt “Vijesti” der museal-konservatorischen Gesellschaft, und war Redaktionsmitglied bei den Zeitschirften “Muzeji” (1953-1965) und “Peristil” (1992-2003). Sie hat ihre Artikel und Abhandlungen in vielen Zeitschriften und Sammelbänden veröffentlicht und an vielen wissenschaftlichen Tagungen teilgenommen. Für ihre Arbiet erhielt sie mehrere Preise.

Die Gesellschaft für die Geschichte des Zagreber Erzbistums “Tkalčić” bedankt sich mit dieser Biographie bei ihrem ordentlichen Mitglied, Dr. Lelja Dobronić, die eine von 19 Personen war, die diese Gesellschaft mitbegründet haben.

Übersetzung Danijela Marjanić

Sommario: La vita e l'opera di Lelja Dobronić (1920-2006), str. 420-421.

Dr. Lelja Dobronić (*19.IV.1920 †19.XII.2006) è una nota storiografa dell’arte. Ha vissuto tutta la sua vita a Zagreb. Frequenta la scuola elementare nella Città superiore di Zagreb (1927-1931) e continua a frequentare il Primo liceo classico a Zagreb (1931-1939). Nella Facoltà di filosofia dell’Università di Croazia a Zagreb (1939-1943) studia la storia dell’arte e della cultura con l’archeologia classica, come anche la storia della Croazia e quella generale. Si è laureata nel 1943, e nel 1946 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca. Nell’anno 1947 conclude il matrimonio con il noto filosofo dr. Pavao Vuk-Pavlović (*1894 †1976), con cui visse per 29 anni. Dal matrimonio nasce il figlio Stanimir.

Dr. Dobronić lavora come conservatrice ai cinque istituti di museo a Zagreb: alla Gipsoteca, della città di Zagreb (1944-1948), al Museo civico di Zagreb (1948-1962), all’Istituto per la tutela dei monumenti di cultura della città di Zagreb (1962-1964), al Centro della documentazione dei musei (1964-1967), e come direttrice del Museo storico di Croazia (1967-1980). Dopo essersi pensionata come consigliatrice scientifica (1980), continua a impegnarsi nello studio di storia della città di Zagreb, di storia dell’arcidiocesi di Zagreb e dei suoi singoli enti, e particolarmente di storia degli ordini medievali cavallereschi, cioè dei Templari, dei Giovanitti (Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme) e dei Crociferi (canonici del Santo Sepolcro di Gerusalemme), come anche degli Agostiniani (Canonici regolari di Sant’Agostino). Ha scritto numerosi articoli enciclopedistici e di giornale, diversi studi, libretti e libri; tutti sono elencati dentro questa biogafia.

Accanto ai suoi istituti principali, dr. Dobronić era attiva come collaboratrice anche negli altri istituti, come per esempio nell’Istituto lessicografico “Miroslav Krleža” (1959-2006), nella Facoltà di filosofia a Zadar (1972-1981), nell’Istituto per la storia dell’arte dell’Università di Zagreb, nell’Istituto mariologico di Croazia presso la Facoltà di teologia dell’Università di Zagreb (1990-2006), e nell’Istituto per la storia croata a Vienna, in cui era moderatrice delle ricerche scientifiche (1994-1997).

Era membro di diverse società, come sono la Società di museo di Croazia (1946-2006), la Società alpinistica di Croazia “Zagreb-Matica” (1949-2006), la Società dei storiografi dell’arte di Croazia (probabilmente 1953-2006), la Società per la promozione del dialetto kajkaviano “Kajkavsko spravišče” (1973-2006), Matix croatica (2001, -2006), la Società di storia dell’arcidiocesi di Zagreb “Tkalčić” (1996-2006) e la Società “Fratelli del dragone croatico” (1997-2006).

Redigeva il periodico “Vijesti” della società di museo e dei conservatori dei monumenti (1952-1965), era il membro di redazione della rivista “Muzeji” (1953-, 1965) e di redazione della rivista “Peristil” (1992-2003). Ha pubblicato i suoi articoli e gli studi nei molti periodici e rassegne. Partecipava ai convegni scientifici e per il suo lavoro ha ricevuto diversi premi.

Con questa biografia la nostra Società per la storia dell’arcidiocesi di Zagreb “Tkalčić” intende rendere omaggio e ringraziare al suo membro ordinario, dr. Lelja Dobronić, che è una dei 19 membri fondatori.

Traduzione di Stjepan Razum

Kazala, str. 423-480.

Popis svjetlopisa, str. 424-427.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 428-476.

Pregled sadržaja, str. 477-480.

Naručbenica

leljaStjepan RAZUM
Život i djelo Lelje Dobronić (1920.-2006.).

Zagreb, 2007.
480 stranica.

cijena: 260 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!


Ključne riječi:,