Miroslav AKMADŽA
Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi i crkveno-državni odnosi od 1945. do 1966. godine.
Primjer Zagrebačke nadbiskupije.

knjiga_akmadza3Niz: Radovi, knj. 2. Zagreb 2003.

Miroslav AKMADŽA.
Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi i crkveno-državni odnosi od 1945. do 1966. godine.
Primjer Zagrebačke nadbiskupije.

Zagreb 2003., 384 stranice.
ISBN 953-6729-01-6
Cijena: 300,00 kuna

Pregred sadržaja:

Iz ocjene rukopisa (Marijan Maticka), str. 6.

Predgovor (Stjepan Razum), str. 7.

I. UVOD, str. 11-18.

1. Uvodne napomene, str. 11.

2. Uzroci nepovjerenja između Katoličke crkve i države, str. 15.

II. OPĆI PRIKAZ ODNOSA KATOLIČKE CRKVE I DRŽAVE OD 1945. DO 1966. GODINE, str. 19-80.

1. Odnosi Katoličke Crkve i države od 1945. do 1953. godine, str. 19.

1.1. Crkveno-državni odnosi u prvim mjesecima nakon rata, str. 19.

1.2. Donošenje Ustava i nekih zakona koji su utjecali na odnose Katoličke crkve i države, str. 33.

1.3. Sudski postupci pripadnicima Katoličke crkve, str. 35.

1.4. Svećenička udruženja i prekid diplomatskih odnosa Jugoslavije i Svete Stolice, str. 43.

2. Odnosi Katoličke crkve i države od 1953. do 1966. god., str. 53.

2.1. Reakcije na prekid diplomatskih odnosa, str. 53.

2.2. Donošenje Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, str. 55.

2.3. Smirivanje u crkveno-državnim odnosima do 1960. godine, str. 58.

2.4. Prve najave o mogućnosti poboljšanja crkveno-državnih odnosa, str. 60.

2.5. Pregovori Svete Stolice i Jugoslavije i potpisivanje protokola, str. 69.

III. ODUZIMANJE IMOVINE KATOLIČKOJ CRKVI PO ZAKONU O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZA­CIJI IZ 1945. GODINE, str. 81-126.

1. Donošenje Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, str. 81.

2. Provedba agrarne reforme na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 98.

3. Pregled agrarnom reformom oduzete imovine Katoličkoj crkvi na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 119.

Skrižaljka 1) Pregled agrarnom reformom Katoličkoj crkvi oduzetog zemljišta na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 122.

4. Utjecaj agrarne reforme na odnose između Katoličke crkve i države, str. 124.

IV. ODUZIMANJE IMOVINE KATOLIČKE CRKVE PO ZAKONU O KONFISKACIJI IMOVINE I IZVRŠE­NJU KONFISKACIJE IZ 1945. GODINE, str. 127-137.

1. Pljenidba kinematografa Prosvjeta, str. 128.

2. Pljenidba Narodne tiskare, str. 133.

V. UTJECAJ OSNOVNOG ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI IZ 1947. GODINE NA ODUZIMANJE CRKVENE IMOVINE, str. 139-145.

VI. ODUZIMANJE CRKVENE IMOVINE PO PRVOJ I DRUGOJ NACIONALIZACIJI, str. 147-260.

1. Prva nacionalizacija (1946.-1948. god.), str. 147.

2. Druga nacionalizacija (1958. god.), str. 150.

2.1. Pripreme za donošenje Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, str. 150.

2.2. Pravni spisi i tijela za provedbu nacionalizacije, str. 153.

a) Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, str. 153.

b) Tijela za provedbu podruštvljenja i njihove obveze, str. 155.

c) Ostale uredbe, odluke i upute, str. 159.

2.3. Provedba nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, str. 164.

a) Teškoće u početnoj fazi provedbe podruštvljenja (nacionalizacije) , str. 164.

b) Pripreme za provedbu nacionalizacije objekata vjerskih zajednica i reakcije predstavnika Katoličke crkve, str. 169.

c) Upute o podruštvljenju objekata vjerskih zajednica, str. 179.

d) Intervencije pojedinih kanonika za izuzimanje kanoničkih dvorova od podruštvljenja, str. 186.

e) Stav katoličkih biskupa o provedbi podruštvljenja, str. 190.

f) Naknade za podruštvljene nekretnine, str. 194.

2.4. Zahtjevi Katoličke crkve za obnovom postupka podruštvljenja crkvenih zgrada, str. 198.

2.5. Pregled podruštvljenja crkvenih zgrada na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 212.

Skrižaljka 2) Podruštvljene zgrade svih vjerskih zajednica u SR Hrvatskoj, po izvješću iz prosinca 1963. godine, str. 214.

Skrižaljka 3) Podruštvljene zgrade Katoličke crkve na području Zagrebačke nadbiskupije, po kotarevima, str. 215.

a) Zgrade Prvostolnog kaptola zagrebačkog, str. 215.

b) Zgrade Rimokatoličke župe Sv. Ivana u Zagrebu, str. 226.

c) Zgrade Rimokatoličke župe Sv. Blaž u Zagrebu, str. 229.

d) Zgrade Rimokatoličke župe Sv. Petra u Zagrebu, str. 231.

e) Zgrade Družbe Isusove u Zagrebu, str. 232.

f) Zgrade Franjevačkog zavoda, samostana i sjemeništa u Varaždinu, str. 235.

g) Zgrade Zbornog kaptola čazmanskog u Varaždinu, str. 240.

h) Zgrade Uršulinskog samostana u Varaždinu, str. 242.

i) Zgrada Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka u Novoj Gradiški, str. 244.

j) Zgrada župnog dvora župe Margečan (Radovan), str. 246.

k) Ostale podruštvljene zgrade Katoličke crkve na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 248.

2.6. Utjecaj postupne normalizacije crkveno-državnih odnosa na provedbu podruštvljenja, str. 255.

VII. PROBLEM POVRATKA NEPODRUŠTVLJENIH ZGRADA U POSJED KATOLIČKE CRKVE, str. 261-274.

1. Neki primjeri zauzeća crkvenih zgrada od strane tijela vlasti, str. 261.

2. Zahtjevi Katoličke crkve za vraćanje u posjed nepodruštvljenih zgrada, str. 269.

VIII. ZAKLJUČAK, str. 275-278.

PRILOZI, str. 279-353.

I. Pločni pregledi (skrižaljke), str. 281.

1. Pregled agrarnom reformom oduzete imovine rimokatoličkih župa Zagrebačke nadbiskupije, str. 283.

2. Pregled agrarnom reformom oduzetih zgrada, zaliha i poljoprivredne opreme rimokatoličkim župama Zagrebačke nadbiskupije, str. 304.

3. Pregled agrarnom reformom oduzetog zemljišta ženskim redovima i družbama na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 314.

4. Pregled agrarnom reformom oduzetog zemljišta u vlasništvu nadarbine Zagrebačke nadbiskupije, str. 316.

5. Pregled agrarnom reformom oduzetog zemljišta u vlasništvu Prvostolnog kaptola zagrebačkog na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 317.

6. Pregled agrarnom reformom oduzetog zemljišta raznim drugim ustanovama Katoličke crkve na području Zagrebačke nadbiskupije, str. 318.

II. Isprave, str. 321.

1. Predstavka predsjednika Biskupskih konferencija dr. Alojzija Stepinca Predsjedništvu Vlade Federalne Hrvatske od 17. kolovoza 1945., str. 321.

2. Predstavka ravnatelja Bogoslovskog sjemeništa u Zagrebu dr. Franje Šepera Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva od 30. rujna 1945., str. 327.

3. Predstavka mons. dr. Lovre Radičevića (kanonika štioca) Ministarstvu poljoprivrede Federalne Hrvatske od 2. listopada 1945., str. 330.

4. Predstavka biskupa dr. franje Salis-Seewisa predsjedniku hrvatske Vlade dr. Vladimiru Bakariću od 18. ožujka 1946., str. 332.

5. Predstavke kanonika zamjenika štioca dr. Janka Penića Komisiji za nacionalizaciju pri IV Sabora NR Hrvatske od 12. listopada. 1961. i 18. studenog 1961., str. 335.

6. Predstavka Nadbiskupskog duhovnog stola u zagrebu Komisiji za nacionalizaciju pri IV Sabora NR Hrvatske od 12. prosinca 1962., str. 341.

7. Pismo nadbiskupa dr. Franje Šepera Komisiji za nacionalizaciju pri IV Sabora SR Hrvatske od 3. svibnja 1963., str. 343.

8. Tekst sporazuma između Svete Stolice i Jugoslavije od 25. lipnja 1966., str. 345.

III. Izvori i literatura, str. 348.

A. Izvori, str. 348.

1. Arhivski fondovi, str. 348.

2. Tiskani izvori, str. 348.

a) Zbirke, str. 348.

b) Autori, str. 348.

c) Sjećanja, str.348.

3. Novine, str. 349.

B. Literatura, str. 349.

Knjige, str. 349.

Rasprave i članci, str. 350.

IV. Kratice, str. 352.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova (sastavio Stjepan Razum), str. 355.

Pregled sadržaja, str. 377.

Bilješka o piscu, str. 381.

Naručbenica

knjiga_akmadza3Miroslav AKMADŽA. 
Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi i crkveno-državni odnosi od 1945. do 1966. godine. 
Primjer Zagrebačke nadbiskupije.

Zagreb, 2003.
384 stranica.

cijena: 300 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!