Šesnaesta redovita godišnja Skupština

Šesnaesta redovita godišnja Skupština sveukupno devetnaesta skupština Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” održana je u srijedu 12. prosinca 2012., od 16,00 do 17,20 sati, u plavoj dvorani Nadbiskupskoga duhovnog stola, Kaptol 31 (kolni ulaz Branjugova 1).

Prema prijedlogu Upravnoga odbor donesenom na sjednici, održanoj 9. listopada 2012., te na početku Skupštine dopunjen sedmom točkom, održan je ovaj dnevni red:

  1. Pozdravi i izbor radnih tijela;
  2. Izvješće predsjednika mons. dr. Stjepan Kožul: spomen na pokojne članove Srećka Vuzma i [naknadno usvojeno] mons. Vinka Gregura; predstavljanje 16. godišnjaka “Tkalčić”; izvješće o radu Društva od zadnje glavne skupštine; prijedlog programa
  3. Rizničar Ivan Huzjak podnosi godišnje novčano izvješće;
  4. Nadzorni odbor izvješćuje skupštinu o izvršenom pregledu novčanoga poslovanja Društva;
  5. Predstavljanje objavljenih knjiga: Kožul, Stjepan i Razum, Stjepan. Župa Sv. Josipa na Trešnjevki u Zagrebu. Prikaz prvih 75 godina (1937.-2012.). Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Niz: Radovi, knj. 24. Suizd. Župa Sv. Josipa na Trešnjevki. Zagreb, 2012., 324 stranice. — predstavlja dr. Agneza Szabo; Akmadža, Miroslav. Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. III. 1961.-1964. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Niz: Radovi, knj. 25. Suizd. Hrvatski institut za poviejst – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod. Zagreb, 2012. — predstavlja mons. dr. Stjepan Kožul; Mirnik, Ivan. Dvostruki počasni doktorat Zagrebačkoga sveučilišta 1916. godine. Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”. Niz: Radovi, knj. 26. Zagreb, 2012. — predstavlja dr. Ivica Zvonar
  6. Program rada za iduću godinu;
  7. Izbor člana Nadzornoga odbora i izbor predsjednika Nadzornoga odbora.
  8. Razno.

Prihvaćen je program rada za sljedeću radnu godinu:

  1. objavljivanje 17. godišnjaka;
  2. tiskanje knjiga prema novčanim i ljudskim mogućnostima.

Uz dosadašnje članove Nadzornog odbora, mo. Miroslava Martinjaka i dr. Mariju Buzov, za trećeg člana izabran je dr. Pavao Maček, a za predsjednika Nadzornog odbora izabran je mo. Miroslav Martinjak.

Nakon radnog dijela svi su nazočni bili pozvani na prigodni domjenak.