Četrnaesta redovita Godišnja skupština

Četrnaesta redovita Godišnja skupština Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” održana je u četvrtak 18. studenoga 2010., od 16,00 do 17,30 sati, u dvorani Nadbiskupskoga duhovnoga stola, Kaptol 31 (kolni ulaz Branjugova 1).

Prema prijedlogu Upravnoga odbora , donesenom na sjednici održanoj 22. rujna 2010., održan je ovaj dnevni red:

  1. Pozdrav i izbor radnih tijela;
  2. Izvješće predsjednika dr. Stjepana Kožula: spomen na pokojne članove (mons. dr. Ivan Tilšer i dr. Josip Barbarić); predstavljanje 14. godišnjaka “Tkalčić”; izvješće o radu Društva od zadnje glavne skupštine; prijedlog programa;
  3. Rizničar Ivan Huzjak podnosi godišnje novčano izvješće;
  4. Nadzorni odbor izvješćuje skupštinu o izvršenom pregledu novčanoga poslovanja Društva;
  5. Predstavljanje objavljenih knjiga: dr. Ivan Mirnik predstavlja knjigu dr. Pavla Mačeka, “Plemeniti rodovi Jelačića” (Radovi br. 20); mr. Anđelko Košćak predstavlja knjigu dr. Stjepana Razuma, “Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije” (Radovi br. 21); dr. Agneza Szabo predstavlja knjigu dr. Miroslava Akmadže, “Crkva i država”, svezak II. (Radovi br. 22);
  6. Program rada za iduću godinu;
  7. Izbor člana uredništva;
  8. Razno.

Prihvaćen je program rada za sljedeću radnu godinu (točka 6):

  1. objavljivanje 15. godišnjaka;
  2. tiskanje knjiga prema novčanim i ljudskim mogućnostima.

Izabran je novi član uredništva (točka 7): dr. Miroslav Akmadža.

Nakon radnog dijela svi su nazočni pozvani na prigodni domjenak.

IKA je objavila vijest o održanoj Skupštini društva “Tkalčić”, na adresi: http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=126640