Anđelko Košćak
Župa Sv. Marka Evanđelista – Vinica

vinica

Niz: Posebna izdanja, knj. 3. Zagreb 2013.

Anđelko KOŠĆAK
Župa Sv. Marka Evanđelista – Vinica.
Izd. Župa Sv. Marka Evanđelista, Vinica; Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb.

480 stranica.
ISBN 978-953-6729-38-8.
Cijena: 300,00 kuna

Pregled sadržaja:

I. UVOD, str. 5-6. Zemljopisni položaj i gospodarske značajke, str. 7-14. Arheološka nalazišta na sjevernom dijelu Varaždinske županije, str. 15-20. Vinica – trgovište (oppidum) i viničko vlastelinstvo, str. 21-28. Stari grad Vinica, str. 29-46.

Benedikt Thuroczy (†Vinica, 8.XI.1616.), str. 39-40. Nikola Istavánffy (8.XII.1538.-1.IV.1615.), str. 41-45. Vuk Erdődy (oko 1620. – †1647.), str. 45-46.

Župa Vinica i ostale župe Gornjovaraždinskog dekanata, str. 47-52.

Prvi spomen župe i daljnji tijek do 1789. godine, str. 47-49. Osnutak novih župa na području Varaždinskoga arhiđakonata 1789. godine, str. 49-51. Granica viničke župe, str. 51. Jedna sličica iz života župe Vinica, str. 51-52. Patronat nad župom Sv. Marka u Vinici, str. 52.

Župna crkva Sv. Marka Evanđelista, str. 53-114.

Od stoljeća trinaestoga…, str. 53-54. Prikaz župne crkve prema izvješćima kanonskih vizitacija (1638.-1808.), str. 54-60. Gradnja i uređenje nove župne crkve (od 1808. do polovine 20. st.), str. 60-73. Radovi na crkvi nakon Drugoga svjetskog rata do danas, str. 73-78. Današnje stanje unutrašnjosti župne crkve, str. 78-86. Odbornici župne crkve, str. 86-88. Caritas župe Vinica, str. 88. Zvona, str. 89-99.

Od najstarijih do oduzetih zvona u ratne svrhe (1917.), str. 89-91. Oduzeta (rekvirirana) zvona tijekom 1917. godine, str. 91-93. Nabava zvona nakon Prvoga svjetskog rata – 1923. i 1931. godine, str. 93-95. Nabava zvona 1970. godine, str. 95-98. Dva nova zvona – 2005. godine, str. 98. Zvonari, str. 99.

Orgulje, str. 100-106.

Prve orgulje – 1732. godine, str. 100. Druge orgulje – 1855. godine, str. 100-102. Treće orgulje – današnje – 1910. godine, str. 102-105. Orguljaši, str. 105-106.

Liturgijsko ruho i posuđe, str. 106-110. Starije knjige viničke župne knjižnice, str. 111-114.

Knjige na hrvatskom jeziku ili tiskane u Hrvatskoj, str. 113. Viničke knjige u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu, str. 113-114.

Župna nadarbina, str. 115-144.

Prikaz pojedinačnih radova na gospodarskim zgradama i drugdje, str. 123-126. Marijin vrt i vanjski Križni put, str. 127-128. Groblje, nekadašnja grobljanska kapela i kripte u župnoj crkvi Sv. Marka, str. 129.

Groblje i grobljanska kapela, str. 129-133. Kripte župne crkve, str. 133-134.

Misne zaklade (altariae), str. 135-144.

Kapele, oratoriji, pilovi i raspela, str. 145-166.

Kapela Sv. Helene, str. 145-147. Kapela Sv. Martina u (Donjoj) Voći, str. 148. Kapela u kuriji Suzane Thuroczy r. Rattkay (in curia dominae Turoczianae), str. 148. Kapela Sv. Katarine djevice i mučenice u Novoj Vesi, str. 149-150. Kapela Sv. Roka u Marčanu, str. 150-151. Kapela Sv. Donata pokraj kurije u Zelendvoru, str. 151-152. Kapela Blažene Djevice Marije od[!] Čenstohovske (Częstochowa) u Banjskim dvorima, str. 152-154.

Zaklada Terezije grofice Erdődy, str. 154-155. Provala u kapelu, str. 155.

Kapelica Uznesenja Blažene Djevice Marije na Peščenici, str. 155-158

Pilovi (kipovi), str. 159-164. Raspela – “krajputaši”, str. 164-166.

Vinički župnici i kapelani, str. 167-234.

Prijepis pojedinih dopisa iz dekanatskoga ureda, str. 228-231. Prijepisi pojedinih kraćih dijelova iz dopisa, pisama…, str. 231-234.

Svećenička i redovnička zvanja iz župe Sv. Marka u Vinici, str. 235-274.

Pavlini – Red Sv. Pavla pustinjaka Hrvatske provincije, str. 235. Franjevci – Red manje braće, str. 236-239. Isusovci – Družba Isusova, str. 239-245. Biskupijski svećenici, str. 245-266. Salezijanci, str. 267-269. Kapucini – Red manje braće kapucina, str. 269-270. Časne sestre milosrdnice Sv. Vinka Paulskoga, str. 271-272. Isusove male sestre, str. 272-274.

Vjerski život u župi, str. 275-316.

Bratovštine i pobožna društva, str. 276-284

Bratovština kršćanskog nauka, 1720. godine, str. 276. Marijina djevojačka kongregacija, 1912. godine, str. 277-279/284.

Djelovanje kongregacije, str. 279-284.

Ostale bratovštine i pobožna društva, str. 284-285.

Društvo Katoličke akcije, 1935. godine, str. 284-285. Križarsko bratstvo, 1935. godine, str. 285.

Župne svetkovine, procesije i hodočašća, str. 286-293

Župne svetkovine i godišnji dan klanjanja, str. 286-288. Zavjetna hodočašća, str. 288-289. Početak zavjetnoga hodočašća Majci Božjoj na Trški Vrh, str. 289-290. Zapisi u Župnoj spomenici s pojedinih hodočašća, str. 290-291. Dekanatsko hodočašće u marijansko proštenište u Radovan, str. 291-292. Dolazak kipa Majke Božje Bistričke u Vinicu, 6. rujna 1946. godine, str. 292-293.

Pučke misije, str. 293-298.

Misionari u Vinici 1615. godine, str. 293. Pučke misije – apostolski misionar o. Juraj Mulih DI, 1748. godine, str. 293-294. Pučke misije u Varaždinu za grad i okolicu, 25. travnja – 5. svibnja 1858. godine, str. 294-295. Pučke misije u Vinici, 29. ožujka – 7. travnja 1867. godine, str. 295-296. Pučke misije, od 8. do 15. rujna 1929. godine, str. 296. Pučke misije, od 26. svibnja do 2. lipnja 1940. godine, str. 296. Pučke misije, od 21. do 28. veljače 1988. godine, str. 296-297. Pučke misije od 1994. do 2013. godine, str. 297-298.

Slavlje sakramenta Potvrde – “O dođi, Stvorče, Duše Svet”, str. 298-316.

1803. godina, od 27. do 29. kolovoza – “Pohodi duše vjernika”, str. 298-299. 1822. godina, od 28. do 30. lipnja – “Poteci višnjom milosti”, str. 299-300. 1834. godina, od 15. do 17. travnja – “U grudi, štono stvori ih”, str. 300 1845. godina, 3.-4. travnja – “Ti nazivaš se Tješitelj”, str. 300-301. 1864. godina, od 25. do 26. lipnja – “Blagodat Boga svevišnjeg”, str. 301-302. 1885. godina, od 12. do 13. rujna – “Studenac živi, ljubav plam”, str. 303. 1899. godina, od 9. do 10. lipnja – “I pomazanje duhovno”, str. 303-305. 1914. godina, 9.-10. svibnja – “Darova sedam razdaješ”, str. 305-307. 1926. godina, 8. lipnja – “Ti prste desne Očeve”, str. 307-308. 1936. godina, od 19. do 20. svibnja – “Od vječnog Oca obećan”, str. 308-310. 1947. godina, 14. rujna – “Ti puniš usta besjedom”, str. 311. 1954. godina, 25. kolovoza – “Zapali svjetlo u srcu”, str. 311. 1959. godina, 17. kolovoza – “Zadahni dušu ljubavlju”, str. 311-312. 1964. godina, 10. kolovoza – “U nemoćima tjelesnim”, str. 312. 1969. godina, 9. kolovoza – “Potkrepljuj nas bez prestanka”, str. 313. 1974. godina, 28. srpnja – “Dušmana od nas otjeraj”, str. 313-314. 1979. godina, 8. srpnja – “I postojani mir nam daj”, str. 314. 1987. godina, 26. srpnja – “Ispred nas idi, vodi nas”, str. 314.

Dvorci i kurije na području župe Vinica, str. 317-362.

Dvorci, str. 320-351.

Bajnski dvori, str. 320-324/327.

Pljačka u Banjskim dvorima, str. 324-326. Grofica Terezija Erdődy, rođena grofica Raczynska, str. 326-327.

Zelendvor – Curia Viridis, str. 327-331. Opeka, str. 331-334/343.

Obitelj Bombelles, str. 334-336. Marko grof Bombelles, ml., str. 336-340. Marija grofica Bombelles r. pragrofica Salm-Reifferscheidt, str. 340-341. Marija grofica Bombelles, rođena grofica Mitrovsky, str. 341-342. Spomen na grofa Josipa Bombellesa (1894.-1942.) ili kako je nestala grofovska obitelj Bombelles iz Opeke, str. 342-343.

Vinica Donja, str. 344-348. Vinica Gornja, str. 348-351.

Kurije, str. 352-362.

Kurija na Gorici, str. 352-356. Kurija Pucz – Niczky – Drašković – Bombelles – Peschke, str. 356-358. Kurija Josipa pl. Galekovića – Trampuš – Peschke, str. 358. Keglevićeva kurija, str. 358. Kurija obitelji pl. Cziboczy (Ceboci, Ciboci), str. 359. Kurija obitelji Rajner u Marčanu, str. 359-360. Tek usputno spomenute kurije i pojedinci u službi raznih viničkih vlastelina, str. 360-362.

Ustanove i razne organizacije od društvene važnosti, str. 363-422.

Školstvo u Vinici, str. 364-383.

Počeci obrazovnog djelovanja i prvi učitelji, str. 364-365. Schola trivialis – 1784./85. – Pučka škola, str. 365-372. Djevojačka škola, str. 372-378. Srednja škola “Arboretum Opeka”, str. 378-379. Pokoji od učitelja rodom iz gornjovaraždinskoga kotara (19. i početak 20. st.), str. 379-382. Josip Crnko, akademik (Marčan, 14.VI.1916.), str. 382-383.

Poštanski ured… brzojav… telefon, str. 384-385.

Vinički poštari i poštarice, str. 385.

Vinička bolnica ili ubožnica (xenodochium), str. 385-387/393.

Ranarnici (chyrurgi) i liječnici (medici) viničkog kotara, str. 387-393.

Vinička ljekarna i ljekarnici, str. 394-395. Hrvatsko gospodarsko društvo – podružnica varaždinska, str. 396-399. Novčarske ustanove u Vinici, str. 399-400. Vatrogastvo u Vinici, str. 400-404. Lovstvo i lovačko društvo, str. 404-408. Sportska društva, str. 406-409. Udruge, str. 409-412.

Udruga umirovljenika, str. 409. Klub udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, str. 409-410. Udruga vinogradara “Vinea” Vinica, str. 410-411. Pčelari iz viničkog kraja, str. 411-412.

Iskrice domoljubne svijesti – svećenstva, vlastelina i drugih mještana župa Gornjovaraždinskog dekanata, str. 412-415.

U spomen na “umeršega, no ipak neumerloga Jelačića bana”, 1859., str. 412-413. Prikupljanje materijalnih sredstava za kulturne ustanove i druge potrebe, str. 413. U slavu biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, str. 413-414. Zadušnica za srpanjske žrtve, str. 414-415. Zadušnica za rodoljubiva svećenika Franju Žužela, str. 415. Ustoličenje zagrebačkoga nadbiskupa Josipa Mihalovića, str. 415.

Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, str. 416-418.

Članovi Hrvatskoga književnog društva Sv. Jeronima u Zagrebu, str. 416-418.

Matica hrvatska – povjerenstvo i članovi Gornjovaraždinskog dekanata, str. 418-419. Hrvatska narodna čitaonica i KUD “Vinica”, str. 419. Hrvatsko zavičajno društvo viničkoga kraja, str. 420. Udruga za njegovanje puhačke glazbe, str. 421-422.

Prezimena obitelji župe Vinica (od kraja 16. do sredine 20. st.), str. 423-453.

Popis iz 1596. godine, str. 423-425. Popis iz 1649. godine, str. 425-426. Popis iz 1678. godine, str. 426-427. Popis “kuće-gospodara” u mjestima župe Vinica 1820. godine, str. 428-430. Popis prezimena obitelji (od sredine 19. do sredine 20. stoljeća), str. 431-435. Klijeti i vinogradi sredinom 19. stoljeća, str. 436. Statistički pregled kretanja broja župljana župe Vinica, str. 437-438. Židovi u Vinici, str. 438-442. Razni zanatlije i ostala zanimanja i službe, str. 442-453.

Vinički kamen (vinicit), str. 443-444. Vinički majstori napravili kočiju zanadvojvodu Franju Ferdinanda, oko 1900., str. 445. Prva automehaničarska radionica u Vinici i prva motoristička utrka, str. 445. Popis majstora, zanatlija, obrtnika i drugih zanimanja u viničkoj župi, str. 446-452. Vinogradi, klijeti, njihovi vlasnici, vinciliri i njihovi pomoćnici, str. 453.

Poginuli župljani župe Vinica u ratovima i poraću XX. stoljeća, str. 454-468.

‘Soldati’ sredinom 19. stoljeća, str. 455-458. Prvi svjetski rat, str. 458-463. Drugi svjetski rat, str. 464-467. Domovinski rat, str. 467-468.

Zaključak,

Zaključne riječi Evanđelja po Marku sljedeće su: “Oni [apostoli] pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima” (Mk 16, 20). Svako dobro djelo, ali i dobra i istine dostojna ili vjerodostojna riječ jesu dva stupa čovjekova života i odnosa prema ljudima, prema svijetu, prema Stvoritelju svega – dobrome i milosrdnome Bogu. Povijest viničkoga kraja protkana je upravo time – dobrim djelima i riječima, a iza toga stoji dobri vinički čovjek – radnik i vjernik. S osobitim osjećajem poštovanja i svijesti nedostatnosti i nedoraslosti prihvatio sam se istraživanja, proučavanja, obrađivanja, a potom i sastavljanja povijesti viničkoga kraja – bogatoga spomenicima kulture, ispunjenoga življenom vjerom, kraja naprednoga gospodarstva, upravnog te u užem smislu zdravstvenog i obrazovnog središta; u ovaj vinički kraj nije stupila samo grofovska i plemićka noga, to je krajolik kojemu su se divili bani, biskupi, ali i prijestolonasljednici – sve to nije bilo lako objediniti i ispričati priču o prošlosti i sadašnjosti za budućnost. Granice župe Sv. Marka u Vinici tijekom povijest bile su barem tri puta mijenjane: negdje u prvoj polovini 16. st., potom sredinom 17. i krajem 18. stoljeća. Pod današnju župu pripadaju sljedeća mjesta: Vinica, Marčan, Ladanje Gornje, Vratno Donje, Peščenica, Vinica Breg. Od prve polovine 16. st. do sredine 17. st. župi Vinica pripadala je današnja župa Voća, a krajem 18. st. uspostavljena je župa Nadkrižovljan te je selo viničke župe Goruševnjak pripojeno navedenoj župi, a dotadašnja mjesta viničke župe Strmec, Nova Ves i Zelendvor pripojeni su župi Petrijanec. Vinički kraj, osobito mjesta Petrijanec, Babinec, Dubrava i druga bogata su arheološka nalazišta, osobito nalazima iz doba Rimskoga Carstva. U viničkoj župnoj crkvi u zid svetišta uzidan je jedan kameni spomenik rimskoga doba. Osobito važan podatak iz povijesti Vinice jest od samoga kralja (Rudolf II. Habsburgovac, 1580.) kao i vlasnika viničkoga vlastelinstva (braće Đulaj, 1532., Nikola Ištvanović, 1581.) dodijeljen odnosno potvrđen status trgovišta (oppidum). Vlasnici viničkoga vlastelinstva bili su iz obitelji Đulaj, potom podpalatin, diplomat i pisac mađarske povijesti Nikola Ištvanović (1538.-1615.) te hrvatski ban Benedikt Turoci (†1616.) – obojica su pokopani u viničkoj župnoj crkvi. Prigodom obnove župne crkve devedesetih godina 20. st. pronađeno je nekoliko kamenih ulomaka iz stare ili prvotne župne crkve i ti su ulomci datirani na kraj 12. ili pak na početak 13. stoljeća – a to je sam početak odnosno osnutak Zagrebačke biskupije. Zaštitnik župe oduvijek je bio Sv. Marko Evanđelist. 1808. godine započela je gradnja današnje župne crkve, posvećena je 1822. godine. Prvotna orijentacija crkve bila je zapad – istok, dok je danas obrnuto. Toj prvotnoj crkvi bile su prigrađene dvije velikaške kapele – onu sv. Andrije apostola dao je 1597. godine podići podpalatin Nikola Ištvanović (Istvánffy), a drugu posvećenu sv. Josipu, zaštitniku hrvatskoga naroda, dala je podići obitelj Keglević. Sve do današnjih dana ostala je sačuvana gotička kustodija, potom vrlo vrijedan i lijep latinski natpisi na nadgrobnim pločama spomenutog Ištvanovića i njegove supruge Elizabete Bot od Bajne, potom nadgrobni spomenik s isklesanim likom hrvatskoga bana Benedikta Turocija. Voditelji gradnje današnje župne crkve bili su ptujski majstori – za zidarske poslove bio je odgovoran Petar Wagner, a za tesarske Josip Hirtl. Imena ostalih majstora nisu nam ostala zabilježena osim graditelja propovjedaonice, a to je Matija Gallo, kipar iz Ormoža. Glavni oltar podignut je 1862. godine; za taj je posao bio angažiran ptujski kipar Josip Jakober, dok je oltarnu sliku Sv. Marka 1863. godine vrlo vjerojatno naslikao (to je sigurno) bečki slikar Christian Ruben. Za uređenje prostranih zidnih površina župnik Nikola Skukan angažirao je celjskoga kipara Miloša Hohnjeca i slikara Šimuna Frasa. Osim glavnoga oltara, na kojem se u oltarnoj nadogradnji nalaze kipovi s prijašnjega glavnog oltara, u lađi crkve još su oltar Blažene Djevice Marije i Sv. Josipa s kipovima zaštitnika izrađenih od viničkoga kamena te još dva oltara u donjem dijelu lađe, a to su oltar Sv. Antuna Padovanskoga čiju je sliku 1815. naslikao Antun Keller i oltar Sv. Ane s prekrasnom slikom čiji autor nij poznat. U umjetničkim krugovima pozornost plijeni kameni lik Blažene Djevice Marije s Djetetom Isusom ili kako se ona najčešće naziva – Madona. Taj je kameni reljef župnoj crkvi predan iz uništenih Bajnskih dvora te ge je tadašnji župnik Josip Dumbović (1968.) dao postaviti iznad sakristijskih vrata. Orgulje za župnu crkvu izradila je 1910. god. ugledna orguljarska tvrtka Heferer. Uz župnu crkvu podignuta je oko 1774. godine današnja župna kuća koja se svojom veličinom doima poput dvora. Za njezinu gradnju zaslužan je župnik Ivan Joanović te grofica Suzana Malatinski, supruga bana Franje Nadaždija. Nekada je uokolo župne crkve bilo groblje, a ispred nje kapela sv. Fabijana i Sebastijana; krajem 18. stoljeća groblje je ustanovljeno na mjestu gdje se i danas nalazi. Groblje ima nekoliko lijepih spomenika s vrijednim umjetničkim djelima. Tu se posebno ističe grobni spomenik obitelji Kereškenji (Kőrőskeny), potom spomenici obitelji Dolanski, Peške (Peschke), Haslingera, domaćih svećenika i drugih. Na području župe tijekom povijesti bilo je čak devet kapela od kojih su četiri bile dvorske (u kuriji Suzane Turoci, u kuriji udovice Barbare Erdedske) ili uz sam dvorac (Zelendvor, Bajnski dvor). Najstarija kapela vjerojatno je današnja župna crkva Sv. Martina u Donoj Voći koja je sredinom 17. st. postala župnom crkvom, potom kapela Sv. Katarine u Novoj Vesi koja je 1789. godine pripojena župi Petrijanec, kapela Sv. Helene propala je krajem 18. ili početkom 19. stoljeća; prvotna kapela Sv. Roka porušena je, potom je podignuta u obliku današnje male kapele, a ona na groblju – Sv. Fabijana i Sebastijana – također je porušena i više se nije gradila. U novije vrijeme, kao ponos mještana Peščenice, podignuta je kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije u njihovu mjestu. Pilova ili kamenih stupova s kipom sveca ima petnaest, raspela osam. Povelika tema ovoga rada vinički su župnici i kapelani te svećenici, redovnici i redovnice rodom iz viničke župe. Teško je nekoga od župnika ili kapelana posebno izdvojiti jer svaki od njih dao je dio svoga života u vjerski, kulturni i odgojni napredak viničkoga čovjeka. U 17. stoljeću posebno se ističu Petar Jambrehović, Ivan Kunić i Mihael Krajačić, u 18. stoljeću Ignacije Novak i Ivan Joanović, a dalje krajem 18., tijekom 19. i 20. stoljeća – mogli bismo slobodno reći – svi. Karlovčanin prof. Kazimir Pavlačić – rado slušan propovjednik, Varaždinac Mirko Vojskec – graditelj današnje župne crkve, Zagrepčanin Ivan Hanžić – dekan i prisežnik kotarskih sudova, Krapinčanin Lavoslav Firholcer – pisac, sudionik ilirskog narodnog preporoda, Varaždinac Janko Vuković – pisac i pokretač gospodarskog napretka mjesta, Remetinčanin Josip Petek – poticatelj organiziranoga obrazovanja i brižan gospodar, Zagorec Franjo pl. Tompić – vrstan govornik, dekan i začasni kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkoga, Ličanin Nikola Skukan – obnovitelj župne crkve, Voćanec Andrija Jakopanec – dekan i prisjednik Nadbiskupskog duhovnog stola, Varaždinac Miroslav Vernik – mudar i razborit pastir, osobiti štovatelj Blažene Djevice Marije, Varaždinac Josip Dumbović – rado slušan propovjednik, obnovitelj župne crkve, Ivan Jurak – pokretač duhovne obnove župe, i Valent Posavec – župnik, dekan, prebendar Varaždinskog kaptola, duhovni i materijalni obnovitelj i graditelj. Župa Vinica dala je Crkvi lijep broj biskupijskih svećenika i redovnika (franjevci, pavlini, isusovci, salezijanci, kapucini) te sestara redovnica (milosrdne sestre sv. Vinka i Isusove male sestre). Od bratovština valja istaknuti Marijinu djevojačku kongregaciju (od 1912.) koja je okupljala velik broj djevojaka, svesrdno ih je podupirala grofica Ida Festetić i obitelj Bombelles. Župa svake godine, od 1824., obavlja zavjetno hodočašće Majci Božjoj Jeruzalemskoj na Trški Vrh ponad Krapine. Osobita značajka viničkoga kraja jest poveliki broj dvoraca i kurija te raznih ustanova od mjesnog ili pak šireg značenja i potreba. Najstariji je dvorac Stari grad, zatim vlastelinstvo Bajnski dvor, pa Zelendvor i Komar te Opeka. U samoj Vinici još su dva dvorca – Vinica Donja i Vinica Gornja, potom kurija Niczkijevo, kurija obitelji Dolanski te manje kurije pl. Galeković, pl. Ciboci, obitelji Rajner u Marčanu i druge. Vinica je u povijesti školstva imala dvije škole – Dječačku (1783.) i Djevojačku (1888.), a u novije vrijeme i Srednju školu (od 1958.). Od ostalih ustanova spominjemo poštanski ured (1869.) (brzojav /1887./ i telefon /1905./), zatim ubožnicu (potkraj 18. st.), ljekarnu (1888.), štedionicu (1901.), narodnu čitaonicu te više vrijednih društava (podružnica gospodarskog društva /1867./, Vatrogasno društvo /1889./, lovačko /1946./, razna sportska i druga). U zadnjem dijelu knjige istaknuto je nekoliko popisa prezimena obitelji viničke župe, zatim ukratko o pojedinim židovskim obiteljima u Vinici te popis raznih zanatlija, prikupljenih isto tako iz različitih izvora. Na koncu, osobito je važan popis poginulih tijekom rata i poraća u 20. stoljeću. Vinički kraj i danas je sačuvao ono plemenito i lijepo stvarano u stoljećima postojanja. Bilo je razdoblja u povijesti kada se nije previše marilo ni za kulturne i umjetničke vrijednosti mjesta ni za sveukupni napredak. Danas u prvim desetljećima 21. stoljeća nadamo vjerujem da je svijest o važnosti očuvanja kulturne baštine jača i moćnija. To će svakako osiguravati bolje standarde odgoja i obrazovanja, poticat će zdrav vjerski život i istinske vrjednote. Vrlo lako se u monografiji može uočiti kako su gotovo svi naraštaji Viničana dali svoj doprinos, svoj obol razvoju i kulturi ovoga kraja, stoga ne smije ni današnja generacija posustati u “molitvi i radu” te će tako baklju života i vjere predati budućim naraštajima. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pripomogli u oblikovanju ove monografije koja jest opsežna, fotografijama bogato opremljena, ali je zasigurno ostalo još mnogo toga što treba reći, staviti na papir da ostane za buduća pokoljenja. zatvorite odlomak

Zusammenfassung,

Die Schlussworte des Evangeliums nach Markus sind die folgenden: “Sie [die Apostel] gingen weg und predigten überall und der Herr arbeitete mit und festigte das Wort durch die folgenden Zeichen” ( Mk, 16, 20). Jede gute Tat, aber auch das gute und der Wahrheit würdige und glaubwürdige Wort, sind zwei Säulen des menschlichen Lebens und der Beziehungen zu den Menschen, zur Welt, zu dem Schöpfer vor allem – dem guten und barmherzigen Gott. Die Geschichte der Vinica Region ist gerade damit durchgezogen – mit guten Taten und Worten, und dahinter steht der gute Mensch aus Vinica – der Arbeiter und der Gläubiger. Mit einem besonderen Gefühl der Achtung und des Bewusstseins des Mangels und Unangemessenheit nahm ich die Forschung, Studium, Verarbeitnug und dann die Erstellung der Geschichte von Vinica Region an – reich an Denkmälern, mit dem lebendigen Glauben gefüllt, die Region der fortschrittlichen Wirtschaft, des Verwaltungs – und im engen Sinne des Gesundheits – und Bildungszentrums; in die Vinica Region trat nicht nur der Fuß von Grafen und Adeligen, das ist die Landschaft, die Bane, Bischöfe und Thronerben bewunderten – all das war nicht leicht zu sammeln und eine Geschichte über Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft zu erzählen. Die Grenzen der Pfarrei St. Markus in Vinica wurden in der Geschichte mindestens dreimal geändert: ungefähr in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dann in der Mitte des 17. und am Ende des 18. Jahrhunderts. Zur heutigen Pfarrei gehören die Orte: Vinica, Marčan, Ladanje Gornje, Vratno Donje, Peščenica, Vinica Breg. Von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts gehörte zur Pfarrei Vinica die heutige Pfarrei Voća. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Gemeinde Natkrižovljan gegründet und das Dorf Goruševnjak, aus der Pfarrei Vinica, der genannten Pfarrei zugeteilt. Die ehemaligen Orte der Vinica-Pfarrei Strmec, Nova Ves und Zelendvor wurden der Pfarrgemeinde Petrijanec beigefügt. Die Vinica Umgebung, vor allem die Orte Petrijanec, Babinec, Dubrava und andere sind reiche archäologische Fundorte, insbesondere reich an Funden aus dem Römischen Reich. In der Vinica-Pfarrkirche ist in die Wand des Schreins ein steinernes Denkmal aus der römischen Zeit eingemauert. Eine besonders wichtige Information aus der Vinica Geschichte ist der, vom König (Rudolf II. den Habsburger, 1580) sowie von den Landbesitzern (Brüder Gyulay, 1532, Nikola Istvánffy, 1581) zugeteilter beziehungsweise bestätigter Status einer Ortschaft (oppidum). Vinica Gutsbesitzer waren aus Familien Gyulay, dann der Diplomat und Schriftsteller der ungarischen Geschichte Nikola Istvánffy (1538-1615) und der kroatische Ban Benedikt Thuroczy († 1616) – beide wurden in der Vinica-Pfarrkirche begraben. Während der Renovierung der Pfarrkirche in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden mehrere Stein-Fragmente aus der alten oder der ursprünglichen Pfarrkirche gefunden und diese Fragmente datieren aus dem Ende des 12. Jahrhunderts oder aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts – das ist der Anfang bzw. die Zeit der Gründung des Zagreber Bistums. Der Patron der Pfarrei wurde von jeher St. Markus, der Evangelist. Im Jahre 1808 begann der Bau der heutigen Pfarrkirche, die im Jahr 1822 geweiht wurde. Die ursprüngliche Orientierung der Kirche war West – Ost; heute ist es umgekehrt. Der ursprünglichen Kirche wurden zwei aristokratischen Kapellen angebaut – die von St. Andreas des Apostel ließ Nikola Istvánffy 1597 errichten, und die andere dem St. Joseph, dem Patron des kroatischen Volkes gewidmet, ließ die Famile Keglević aufstellen. Bis heute ist eine gotische Kustodia erhalten, dann sehr wertvolle und schöne lateinischen Inschriften auf den Grabsteinen des oben erwähnten Istvánffy und seiner Frau Elizabeth Both von Bajna, dann ein Grabstein mit einer eingemeißelten Figur des kroatischen Ban Benedikt Thuroczy. Die Leiter des Baues der heutigen Pfarrkirche waren die Meister aus Ptuj – für die Bauarbeiten war Peter Wagner verantwortlich und für die Zimmermannsarbeiten Joseph Hirtl. Die Namen der anderen Meister sind nicht notiert, außer dem Baumeister der Kanzel, un zwar ist das Mathias Gallo, der Bildhauer aus Ormož. Der Hauptaltar wurde 1862. gebaut. Für den Auftrag wurde der Bildhauer aus Ptuj Joseph Jakober engagiert, während das Altarbild von St. Markus im Jahr 1863. sehr wahrsheinlich vom wienerischen Maler Christian Ruben gemalt wurde. Für die Dekoration der geräumigen Wandflächen hat der Pfarrer Nikola Skukan den Bildhauer aus Celje, Miloš Hohnjec und den Maler Šimun Fras engagiert. Außer dem Hauptaltar, auf deren Altaraufbau sich Statuen des ehemaligen Hochaltars befinden, im Langhaus der Kirche sind noch der Altar der Jungfrau Maria und St. Joseph mit Statuen der Patronen aus Vinica-Stein gemacht. Noch zwei Altare sind im unteren Teil des Langhauses, und zwar der Altar von St. Antonius von Padua, dessen Bild 1815. Anthon Keller malte und der Altar der St. Anne mit einem schönen Bild, dessen Autor unbekannt blieb. In Künstlerkreisen reißt die Steinfigur der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind oder wie sie gewöhnlich genannt wird – Madona, große Aufmerksamkeit an sich. Dieses Steinrelief wurde der Pfarrkirche aus den zerstörten Bajnski dvori gegeben und der ehemalige Pfarrer Joseph Dumbović (1968) ließ es über die Sakristeitür stellen. Die Orgel für die Pfarrkirche hat im Jahr 1910. die angesehene Orgelfirma Hefferrer hergestellt. Neben der Pfarrkirche wurde ungefähr 1774. das heutige Pfarrhaus gebaut, das mit seiner Größe wie ein Palast aussieht. Für diesen Bau sind Pfarrer Ivan Joanović und Gräfin Susanna Malatinszky, die Frau von Ban Franjo Nadasdy lobenswert. Ehemals befand sich um die Pfarrkirche ein Friedhof, und vor der Kirche die Kapelle von St. Fabian und Sebastian; am Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Friedhof an der Stelle gegründet, wo er auch heute ist. Der Friedhof hat mehrere schöne Denkmäler mit wertvollen Kunstwerken. Da sind das Grabdenkmal der Familie Kőrőskeny, dann die Denkmäler der Familien Dolanski, Peschke, Haslingera, der heimischen Priester und anderen besonders wertvoll. Während der Geschichte, auf dem Pfarreigebiet gab es neun Kapellen, von denen vier höfisch waren (in der Kuria Suzane Thuroczy, in der Kuria der Witwe Barbara Erdődy) oder neben dem Schloss (Zelendvor, Bajnski dvor). Die älteste Kapelle ist wahrscheinlich die heutige Pfarrkirche St. Martin in Donja Voća, die mitten des 17. Jahrhunderts zur Pfarrkirche wurde; dann die Kapelle St. Catharina in Nova Ves, die 1789 der Pfarrei Petrijanec beigefügt wurde; die Kapelle St. Helena fiel im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert durch; ursprüngliche Kapelle von St. Roko wurde zerstört, danach wurde sie in der Form der heutigen kleinen Kapelle aufgehoben; und die Kapelle auf dem Friedhof – St. Fabian und St. Sebastian – wurde ebenfalls zerstört und nie wieder aufgebaut. In der letzten Zeit, als Stolz der Einwohner Peščenica, wurde eine Kapelle der Himmelfahrt der Allerheiligsten Jungfrau Maria in ihrem Ort errichtet. Der Steinsäulen, mit einer Statue des Heiligen, gibt es fünfzehn; Kruzifixe gibt es acht. Ein großes Thema dieser Arbeit sind Pfarrer und Kapläne, Mönche und Nonnen die aus der Vinica-Pfarrei stammen. Es ist schwierig jemanden von den Pfarrern und Kaplänen hervorzuheben, weil jeder von ihnen einen großen Teil ihres Lebens in den religiösen, kulturellen und erzieherischen Fortschritt der Menschen in Vinica gab. Im 17. Jahrhundert besonders wichtig sind Petar Jambrehović, Ivan Kunić und Mihael Krajačić, im 18. Jahrhundert Ignacije Novak und Ivan Joanović; weiter am Ende des 18. und während des 19. und 20. Jahrhundert – wir könnten sagen- alle. Prof. Kazimir Pavlačić aus Karlovac – ein gern gehörter Prediger, Mirko Vojskec aus Varaždin – Erbauer der heutigen Pfarrkirche, Ivan Hanžić aus Zagreb – Dekan und Eidempfänger bei den Bezierksgerichten, Lavoslav Firholcer aus Karlovac – Schriftsteller und Teilnehmer der ilirischen Bewegung, Janko Vuković aus Varaždin – Schriftsteller und Anlasser des wirtschaftlichen Fortschrit des Ortes, Josip Petek aus Remetinec – Anstifter der organisierten Bildung und fürsorglicher Herrscher, Franjo Tompić aus Zagorje – ein ausgezeichneter Redner, Dekan und der ehrenamtlicher Kanoniker des Zagreber Domkapitels, Nikola Skukan aus Lika – Restaurator der Pfarrkirche, Andrija Jakopanec aus Voća – Dekan, Miroslav Vernik aus Varaždin – weiser und verständiger Pfarrer, insbesondere Verehrer der Jungfrau Maria; Josip Dumbović aus Varaždin – gern gehörter Prediger, Restaurator der Pfarrkirche, Ivan Jurak – der Anlasser der geistlichen Erneuerung der Gemeinde, und Valent Posavec – Pfarrer, Dekan, Prebendar des Varazdiner Kapitels, geistiger und materieller Restaurator und Baumeister. Die PfarreiVinica gab der Kirche eine stattliche Anzahl von bischöflichen Priester und Mönchen (die Franziskaner, Paulaner, Jesuiten, Salesianer, Kapuziner) und Schwestern Nonnen (barmherzige Schwestern von St.Vincent und die Kleinen Schwestern Jesu). Von den Brüderschaften sollte man die Maria Mädchen Gemeinde (seit 1912) erwähnen, die viele Mädchen versammelte, von ganzem Herzen unterstützte sie die Gräfin Ida Festetić und Familie Bombelles. Die Pfarrei pilgert jedes Jahr, seit 1824, zu Muttergottes von Jerusalem auf Trski Vrh über Krapina. Besonderheit der Vinica Umgebung sind viele Burgen und Herrenhäuser, verschiedene Institutionen von lokalen oder von breiteren Bedeutungen und Bedürfnissen. Die älteste Burg ist Stari grad, dann Bajnski dvori, Zelendvor, Komar und Opeka. In Vinica sind noch zwei Schlösser – Vinica Donja und Vinica Gornja, dann die Kurie Niczkijevo, die Kurie der Familie Dolanski und kleinere Kurien Galeković, Cziboczy, Familie Rajner in Marčan und andere. In der Schulwesengeschichte hatte Vinica zwei Schulen – für Jungen (1783) und für Mädchen (1888) und in der neuen Zeit Mittelschule (seit 1958). Unter anderen Institutionen erwähnen wir noch ein Postamt (1869), (das Telegramm /1887/ das Telefon /1905/), dann das Armenhaus (Ende des 18. Jahrhunderts), Apotheke (1888), Sparkasse (1901), Nationaler Lesesaal und mehrere wertvolle Gesellschaften (die Filiale der wirtschaftlichen Gesellschaft /1867/, Feuerwehr /1889/ Jagdgemeinschaft /1946/, verschiedene Sportarten und andere). Im letzten Teil des Buches sind mehrere Listen vom Familiennachnamen in der Pfarrei hervorgehoben, dann kurz etwas über die einzelnen jüdischen Familien in Vinica und die Liste verschiedener Handwerker, die auch aus verschiedenen Quellen gesammelt sind. Schließlich, besonders wichtig ist die Liste der verstorbenen während des Krieges und Nachkriegszeit im 20. Jahrhundert. Die Vinica Umgebung erhielt auch heute alles Edelmütige und Schöne, das in Jahrhunderten geschaffen wurde. Es gab Zeiten in der Geschichte, als man um kulturelle und künstlerische Werte des Ortes und um den allgemeinen Fortschritt nicht sorgte. Heute, in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts, glaube ich, dass das Bewusstsein über die Erhaltung des kulturellen Erbes stärker und mächtiger ist. Dies wird sicherlich bessere Standarde in der Ausbildung versichern, ein gesundes religiöses Leben und die wahren Werte fördern. In der Monographie kann man sehr einfach bemerken, dass fast alle Generationen der Einwohner ihren Beitrag zur Entwicklung der Kultur dieser Region gaben, deshalb darf die heutige Generation nicht vom “Beten und Arbeiten” aufgeben, und so die Fackel des Lebens und des Glaubens an künftige Generationen weitergeben. Ich danke allen, die auf irgendwelche Art und Weise bei der Gestaltung dieser Monographie beigetragen haben, die umfangreich ist, mit Fotos reich ausgestattet. Aber es ist sicherlich noch viel mehr übrig geblieben, was man für zukünftige Generationen ans Papier legen soll. (Prevela Danijela Ivančan-Bosilj) zatvorite odlomak

Conclusion,

The last words of the Gospel according to St Mark are: “They, going out, preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word by the signs that accompanied it.” (Mk 16, 20). Every good deed as well as the word worthy of good and truth are two pillars of man’s life and relationship with the people, with the world, with the Creator of everything, the good and merciful God. The history of the Vinica area is interwoven exactly with that – good deeds and words, backed by the good man of Vinica – a worker and a believer. It is with a special feeling of respect, aware of my limitations, that I have undertaken the research, study, and then the compilation of the history of Vinica area – rich in cultural monuments, filled with living faith, an area of advanced agriculture, an administrative and, in a way, a health and cultural centre; this area was not only where counts and noblemen came, this is a scenery admired by the bans, bishops, and heirs apparent – all this was not easy to integrate and tell the story about the past and the present for the future. The borders of St Mark’s parish at Vinica were changed at least three times: somewhere in the first half of the 16th c., then in mid-17th and at the end of the 18th century.The present parish includes the following places: Vinica, Marčan, Ladanje Gornje, Vratno Donje, Peščenica, Vinica Breg. From the first half of the 16th c. to mid-17th c., the parish of Vinica included the present parish of Voća, and at the end of the 18th c. a new parish of Natkrižovljan was established, and the village of Goruševnjak which formerly belonged to the parish of Vinica was attached to the new parish, while the villages of Strmec, Nova Ves and Zelendvor were attached to the parish of Petrijanec. The Vinica area, especially the villages of Petrijanec, Babinec, Dubrava and others are rich in archeological findings, especially from the Roman Empire. In the parish church of Vinica there is a Roman inscription built into the sanctuary wall. An especially important document from the history of Vinica is by the king himself (Rudolf II. of Habsburg, 1580.) as well as the lords of Vinica (the Gyulay brothers, 1532., Nikola Istvánffy, 1581.) which passed and confirmed the status of Vinica as a market town (oppidum). The lords of Vinica belonged to the Gyulay family, followed by the sub-palatine, diplomat and historian Nikola Istvánffy (1538.–1615.) and the Croatian ban Benedict Thuroczy (†1616.) – both of them are buried in the Vinica parish church. During the restoration of the parish church in the 1990ies several stone fragments were found from the old original parish church, dating from the late 12th of early 13th c. which is when the Zagreb diocese was founded. The saint protector of the parish has always been St Mark the Evangelist. In 1808 the construction of the present church began, and the church was consecrated in 1822. The church was originally oriented in the west-east direction, while today it is the opposite. Two chapels belonging to the nobility were later added to the church – one dedicated to St Andrew the apostle, commissioned in 1597 by the sub-palatine Nicholas Istvánffy, and the other dedicated to St Joseph, the protector of Croatia, was commissioned by the Keglević family. A Gothic custodial has been preserved, together with a valuable beautiful Latin inscription on the tombstones of Istvánffy and his wife Elizabeth Both de Bajna, and a tombstone with the carved figure of the Croatian Ban Benedict Thuroczy. The present church was built by Slovenian craftsmen from Ptuj – Petar Wagner was responsible for the brickwork, and Josip Hirtl for the carpentry. The names of other craftsmen are not recorded except for Matija Gallo, a sculptor from Ormož, who made the pulpit. The main altar was erected in 1862, and the Ptuj sculptor Josip Jakober was engaged for the work, while the altar painting of St Mark was probably painted in 1863 by the Vienna painter Christian Ruben. The parish priest Nikola Skukan engaged the sculptor Miloš Hohnjec and the painter Šimun Fras from Celje to decorated the extensive wall surfaces. Together with the main altar, where there are also statues from the former main altar, there is also an altar dedicated to the Blessed Virgin Mary and St Joseph with their sclptures made of Vinica stone, and two more altars in the lower part of the nave, dedicated to St Anthony of Padua, with a painting of the saint by Antun Keller in 1815, and the altar dedicated to St Anne with a beautiful painting by an unknown author. Artists are fascinated by the stone statue of the Blessed Virgin Mary with child Jesus, usually called the Madonna.The stone relief was given to the church from the ruined Bajnski Dvori, and the parish priest Josip Dumbović (1968) had it put over the the door to the sacristy. The organ for the parish church was made in 1910 by Heferer, the well known organ builders. The present big parish house was built near the parish church about 1774. The credit for the building goes to the parish priest Ivan Joanović and the countess Suzana Malatinszky, wife to the Ban Franjo Nadasdy. There used to be a graveyard round the church with the chapel of St Fabian and Sebastian in front of it, but at the end of the 18th c. the cemetery was moved to its present site. The cemetery has several nice gravestones with good art. Of special mention are the tombs of the families Kőrőskeny, Dolanski, Peschke, Haslinger, local priests and others. There used to be as many as nine chapels in the parish, of which four were in palaces (in the manor of Suzana Thuroczy, in the manor of the widow Barbara Erdődy) or near the palace (Zelendvor, Bajnski dvor). The oldest of them is probably the present parish church of St Martin at Donja Voća, which became a parish church in mid-17th c., then the chapel of St Catherine at Nova Ves, which was attached to the parish of Petrijanec in 1789. The chapel of St Helen was ruined in late 18th or early 19th c.; the original chapel of St Roch was demolished and a new small one was erected later, while the one in the churchyard – St Fabian and Sebastian – was also demolished and was never rebuilt again.The people of Peščenica are proud of the new chapel of of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. There are fifteen pillars with statues of saints, and eight crucifixes in the parish. A big part of this text is devoted to the parish priests and chaplains of Vinica, as well as priests, monks and nuns born in the parish. It would be hard to single out one parish priest or chaplain because each of them put a part of his life into the religious, cultural and educational prosperity of the people of Vinica. Specially notable were Petar Jambrehović, Ivan Kunić and Mihael Krajačić in the 17th c., Ignacije Novak and Ivan Joanović in the 18th c., and after that, in the late 18th c., 19th and 20th c. – we may well say – all. Kazimir Pavlačić, also a teacher originally from Karlovac – a popular preacher, Mirko Vojskec from Varaždin – builder of the present parish church, Ivan Hanžić from Zagreb – dean and a jury member of local law county courts, Lavoslav Firholcer from Krapina – writer, member of the Croatian national revival, Janko Vuković from Varaždin – writer and a driving force behind the economic prosperity of the place, Josip Petek from Remetinec – instigator of organized education and a good economist, Franjo Tompić from Zagorje – excellent speaker, dean and honorary canon of the Zagreb Metropolitan Chapter, Nikola Skukan from Lika – restorer of the parish church, Andrija Jakopanec from Voća – dean and assessor of the Metropolitan Spiritual Board, Miroslav Vernik from Varaždin – wise and sensible shepherd, specially revering the Blessed Virgin Mary, Josip Dumbović from Varaždin – a popular preacher, restorer of the parish church, Ivan Jurak – initiator of the spiritual revival of the parish, and Valent Posavec – parish priest, dean, prebendary of the Varaždin chapter, spiritual and material restorer and builder. The parish of Vinica has provided a fair number of diocesan priests and members of religious orders (Franciscans, Paulists, Jesuits, Salesians, Capuchins) and nuns (St Vincent’s sisters of mercy and the Little Sisters of Jesus). Concerning the fraternities, Mary’s girls’ congregation (since 1912) included a great number of girls,and was generously supported by the countess Ida Festetić and the Bombelles family. Every year, since 1824, the parish makes a pilgrimage to Our Lady of Jerusalem on Trški Vrh above Krapina. A special characteristic of the Vinica region is a number of palaces and manor houses and different institutions catering for the local needs and more. The oldest one is the palace of Stari grad (Old Town), the estate of Bajnski dvor, Zelendvor and Komar, and Opeka. In Vinica itself there are two manors – Vinica Donja (Lower Vinica) and Vinica Gornja (Upper Vinica), then the manor of Niczkijevo, the manor of the Dolanski family, and smaller manors of Galeković, Cziboczy, the Rajner family at Marčan and others. Vinica had two schools – a Boys’ school (1783) and a Girls’ school (1888), and lately a Secondary school (since 1958). Other institutions are the Post office (1869), the Telegraph office (1887) and Telephone (1905), almshouse (late 18th c.), pharmacy (1888), savings bank (1901), public library and several active associations (branch office of the economic association – 1867, Fire brigade – 1889, hunting club – 1946, various sports and other clubs). The last part of the book contains several surnames of families in the Vinica parish, a short review of several Jewish families at Vinica and a list of different craftsmen collected from various sources. Finally, there is a significant list of the people killed during the wars and after the wars in the 20th century. The Vinica area has preserved the noble and the beautiful things created during its history. There have been times when there was not enough understanding or care of cultural or art values in the parish or the overall prosperity. Now, in the first decades of the 21st century, we hope and believe there will be increased awareness of the preservation of cultural heritage. This will definitely guarantee better standards of education, stimulate a healthy religious life and true values. It is obvious from this book that each generation of Vinica people has contributed to the development and culture of the area, and the present generation should continue with “prayer and work”, thus passing the torch of life and faith to the future generations. My thanks are due to all who have contributed to this book which is full of facts and photographs, but there definitely remains a lot to be said for the future generations. (Prevela s. Anđelita Šokić ) zatvorite odlomak

Za ustupljene fotografije zahvaljujemo, str. 475. Zahvaljujemo, str. 476-478. Sadržaj, str. 479-480.