Stjepan RAZUM
Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis, 1648.-1997.

knjiga_razum_2010Niz: Radovi, knj. 21. Zagreb 2010.

Stjepan RAZUM
Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis, 1648.-1997.

Zagreb, 2010, 606 stranica.
ISBN 978-953-6729-29-6
Cijena: 300,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Uvod, str. 5-18.

Crkvene skupštine o župničkoj prisegi, str. 5-7.
Knjige vjeroispovijedi i prisegâ, str. 7-8.
Sadržaj, str. 8-9.
Neke osobitosti najstarijih župničkih prisega, str. 9-10.
Nedoslijednost u redosljedu, str. 10-11.
Svećenici drugih biskupija, str. 11.
Pregled izvornika, str. 11-12.
Opis sveska “Protocollum varium” 10a, str. 12-13.
Opis sveska “Protocollum varium” 10b, str. 13.
Opis sveska “Protocollum varium” 10c, str. 13-14.
Opis sveska “Protocollum varium” 10d, str. 14.
Opis sveska “Protocollum varium” 10e, str. 14-15.
Noršićeve bilježnice župničkih prisega, str. 15-16.

Način objavljivanja, str. 16-18.

Vjeroispovijedi i prisege (confessiones fidei et iuramenta), str. 19-478.

1. Župničke prisege svećenika Zagrebačke biskupije, za razdoblje od 1648. do 1674. godine (svezak 10d), str. 19-58.

God. 1648. (19-20), God. 1649. (20-22), God. 1650. (22-23), God. 1651. (23-24), God. 1652. (24-26), God. 1653. (26), God. 1659. (26), Godine 1649.-1655. (27), God. 1653., nastavak (28), God. 1654. (29), God. 1655. (30), God. 1656. (30-31), God. 1657. (31-33), God. 1658. (33-35), God. 1659. (35-36), God. 1660. (36-37), God. 1661. (37-38), God. 1662. (38-39); Pečatnica pape Aleksandra VII. kojom dodjeljuje mogućnost dobivanja oprosta u franjevačkoj crkvi u Našicama, od 7. veljače 1661. (39); God. 1662. (39-41), God. 1663. (41-42), God. 1664. (42-44), God. 1665. (44-46), God. 1666. (46-47), God. 1667. (47-48), God. 1668. Per reverendissimum dominum Martinum Borkouich sequentes idem promoti, manu propria (48-49), 1668. die 16. Iulii, sub reverendissimo et illustrissimo domino Martino Borkouich (49-51): God. 1669. (51-53), God. 1670. (53), God. 1671. (53-54), God. 1672. (55), God. 1673. (56-57), God. 1674. (57-58); Tekst prisege (58); God. 1665. (58).

2. Vjeroispovijedi te župničke i druge prisege svećenika Zagrebačke biskupije, za razdoblje od 1675. do 1760. godine (svezak 10a), str. 59-182.

Zapisi o primitku 11 svećenika drugih biskupija u Zagrebačku biskupiju, 1735.-1751., str. 60-61.

Iuramentum parochorum, str. 61.

Župničke prisege, str. 61-121.

God. 1675. (61-62), God. 1676. (62-63), God. 1677. (63-64), God. 1678. (64-65), God. 1679. (65-67), God. 1680. (67-78), God. 1682. (69), God. 1681. (69-70), God. 1682. (70), God. 1683. (70-71), God. 1684. (71-73), God. 1685. (73-74), God. 1686. (74-74), God. 1687. (75-76), God. 1688. (76-78), God. 1689. (78-79), God. 1690. (79-81), God. 1691. (81-82), God. 1692. (82), Prisege franjevaca, 1691.-1736. (82-83), God. 1692., nastavak (83-84), God. 1693. (84-85), God. 1694. (85-86), God. 1695. (86-87), God. 1696. (87-88), God. 1697. (88-89), God. 1698. (89-90), God. 1699. (90-91), God. 1700. (91-92), God. 1701. (92-93), God. 1702. (93-94), God. 1703. (94-95), God. 1704. (95), God. 1705. (95-96), God. 1706. (96), God. 1707. (96-97), God. 1708. (97-98), God. 1709. (98-99), God. 1710. (99), God. 1711. (99-100), God. 1712. (100), God. 1713. (100-101), God. 1714. (101-102), God. 1715. (102-103), God. 1716. (103-104), God. 1717. (104-105), God. 1718. (105), God. 1719. (105-106), God. 1720. (106-107), God. 1721. (107), God. 1722. (108), God. 1723. (108-110), God. 1724. (110-111), God. 1725. (111-112), God. 1726. (112-113), God. 1727. (113), God. 1728. (113-114), God. 1729. (114-116), God. 1730. (116-117), God. 1731. (117-118), God. 1732. (119-120), God. 1733. (120), God. 1734. (121).

Capellanorum ad curam animarum proficiscentium – Pravomoćni ispit, ispovijed vjere i obećanje poslušnosti nastupajućih duhovnih pomoćnika, 1732.-1760., str. 121-143.

God. 1732. (121-122), God. 1733. (123), God. 1734. (123-124), God. 1735. (124-125), God. 1736. (125), God. 1737. (125-126), God. 1738. (126-127), God. 1739. (127-128), God. 1740. (128), God. 1741. (128-129), God. 1742. (129-130), God. 1743. (130), God. 1744. (131), God. 1745. (131-132), God. 1746. (132-133), God. 1747. (133-134), God. 1748. (134-135), God. 1749. (135), God. 1750. (136), God. 1751. (136-137), God. 1752. (137-138), God. 1753. (138), God. 1754. (138-139), God. 1755. (139), God. 1756. (139-141), God. 1757. (141), God. 1758. (141-142), God. 1759. (142-143), God. 1760. (143).

Odpust iz Zagrebačke biskupije, 1728., str. 143.

Odpusna pisma studentima bogoslovlja i prisege o obveznom povratku u Zagreb, 1721.-1746., str. 143-146.

Vjeroispovijed duhovnih pomoćnika i upravitelja župa, 1716.-1723., str. 146-157.

Anno Domini 1716. (146), God. 1717. (147), God. 1718. (147-148), God. 1719. (148-150), God. 1720. (150-153), God. 1721. (153-154), God. 1722. (155-156), God. 1723 (156-157).

Zapisi vjeroispovijedi i poslušnosti duhovnih pomoćnika pred glavnim namjesnikom Sigismundom Sinerspergom, 1729.-1732., str. 157-161.

God. 1729. (157-158), God. 1730. (158-159), God. 1731. (159-160), God. 1732. (160-161).

Nastavak vjeroispovijedi i župničkih prisega, 1735.-1760., str. 161-182.

God. 1735. (161-162), God. 1736. (162), God. 1737. (162-163), God. 1738. (163-165), God. 1739. (165), God. 1740. (165-166), God. 1741. (166-167), God. 1742. (167), God. 1743. (167-168), God. 1744. (168-169), God. 1745. (169), God. 1746. (170), God. 1747. (170-171), God. 1748. (171), God. 1749. (171-172), God. 1750. (172-174), God. 1751. (174), God. 1752. (174-175), God. 1753. (175-176), God. 1754. (176-177), God. 1755. (177-178), God. 1756. (178-179), God. 1757. (179), God. 1758. (179-180), God. 1759. (180-181), God. 1760. (181-182).

3. Vjeroispovijedi te župničke i druge prisege svećenika Zagrebačke biskupije, za razdoblje od 1760. do 1795. godine (svezak 10b), str. 183-222.

Professio fidei, str. 184-185.

Iuramentum parochorum, str. 185-186.

Nastavak vjeroispovijedi i župničkih prisega, str. 186-222.

God. 1760., nastavak (186), God. 1761. (186-187), God. 1762. (187-188), God. 1763. (188-189), God. 1764. (189-191); God. 1765. – Incipit vicariatus 1. Ianuarii 1765. Francisci Popovichii (191-192/196): God. 1766. (192), God. 1767. (192-193), God. 1768. (193-194), God. 1769. (194-195), God. 1770. (195-196), God. 1771. (196-197);

Sub episcopatu excellentissimi, illustrissimi et reverendissimi domini, domini Ioannis Baptistae Paxy, professionem fidei et iuramentum deposuit (196-198): God. 1772. (197-198), God. 1773. (198-199);

Sub episcopatu excellentissimi, illustrissimi et reverendissimi domini, domini Iosephi Gallyuff (198-209): God. 1774. (199-200), God. 1775. (200-201), God. 1776. (201), God. 1777. (202-203), God. 1778. (203), God. 1779. (203-204), God. 1780. (204-205), God. 1781. (205), God. 1782. (206-207), God. 1783. (207-208), God. 1784. (208), God. 1785. (209);

Incipit vicariatus illustrissimi domini Antonii Mandich (209): God. 1786. (209-210);

Izvorni zapis o smrti biskupa Josipa Galjufa i izboru kaptolskoga glavnog namjesnika Franje Popovića (209): God. 1787. (210-211), God. 1788. (211-212);

Sub regimine illustrissimi et reverendissimi domini Maximiliani Verhovacz, episcopi (212-222): God. 1789. (212-214), God. 1790. (214-216), God. 1791. (216-217), God. 1792. (217-218), God. 1793. (218-220), God. 1794. (220-221), Godine 1789.-1790., naknadni upisi (221), God. 1795. (221-222).

4. Popis predviđenih župnika i kapelana za nove župe i kapelanije u Gradiškoj pukovniji, Požeškoj županiji i Virovitičkoj županiji, godine 1789. Popis je sastavljen u Novoj Gradiški, 17. listopada 1789., a dopunio ga je pomoćni biskup Antun Mandić (uz svezak 10b), str. 223-225.

God. 1789 (223-225): In Gradiscano regimine (223), In Posegano comitatu (223-224), In Veröcensi comitatu (224), In comitatu Crisiensi (224-225).

5. Popis sažetaka prisegnutih svećenika Zagrebačke biskupije pred pomoćnim biskupom Antunom Mandićem, za nove župe i kapelanije u Gradiškoj pukovniji, Požeškoj županiji i Virovitičkoj županiji, godine 1789. (uz svezak 10b), str. 226-228.

6. Vjeroispovijedi te župničke i druge prisege svećenika Zagrebačke biskupije, za razdoblje od 1795. do 1848. godine (svezak 10c), str. 229-311.

Professio fidei, str. 230-231.

Iuramentum parochorum, str. 231-232.

God. 1795., nastavak (232), God. 1796. (232-233), God. 1797. (234-235), God. 1798. (235-236), God. 1799. (237-238), God. 1800. (238-239), God. 1801. (239-240), God. 1802. (240-242), God. 1803. (242-243), God. 1804. (243-245), God. 1805. (245-246), God. 1806. (246-249), God. 1807. (249-251), God. 1808. (251-252), God. 1809. (252-254), God. 1810. (254-255), God. 1811. (255-256), God. 1812. (256), God. 1813. (257-258), God. 1814. (258-259), God. 1815. (259-260), God. 1816. (260-261), God. 1817. (261-262), God. 1818. (263-264), God. 1819. (264-265), God. 1820. (265-266), God. 1821. (266-267), God. 1822. (267-268), God. 1823. (268-269), God. 1824. (269-270), God. 1825. (270-271), God. 1826. (271-272), God. 1827. (273-274), God. 1828. (274-276), Incipit vicariatus sede vacante (274), God. 1829. (277-279), God. 1830. (279-280), God. 1831. (280-282), God. 1832. (282-284), God. 1833. (285-286), God. 1834. (286-288), God. 1835. (288-290), God. 1836. (290-292), God. 1837. (292-293), God. 1838. (293-295), God. 1839. (295-298), God. 1840. (298-299), God. 1841. (300-301), God. 1842. (301-303), God. 1843. (303-305), God. 1844. (305-307), God. 1845. (307-308), God. 1846. (308-309), God. 1847. (309-311), God. 1848. (311).

7. Vjeroispovijedi te župničke i druge prisege svećenika Zagrebačke nadbiskupije, te nekih drugih biskupija i redovničkih zajednica, za razdoblje od 1848. do 1997. godine (svezak 10e), str. 312-478.

Copia rescripti sacrae Congregationis Concilii, 1284/1913., str. 312-313.

Professio fidei, str. 313-315.

Iuramentum parochorum, str. 315.

God. 1848., nastavak (315-316), God. 1849. (316-318), God. 1850. (318-319), God. 1851. (320-322), God. 1852. (322-323), God. 1853. (324-325), God. 1854. (325-326), God. 1855. (326-328), God. 1856. (328-329), God. 1857. (329-331), God. 1858. (331-332), God. 1859. (332-334), God. 1860. (334-336), God. 1861. (336-337), God. 1862. (338-339), God. 1863. (339-341), God. 1864. (341-342), God. 1865. (342-344), God. 1866. (344-346), God. 1867. (346-347), God. 1868. (347-349), God. 1869. (349-352), God. 1870. (352-353), God. 1871. (353-354), God. 1872. (354-356), God. 1873. (356-357), God. 1874. (357-359), God. 1875. (359-360), God. 1876. (361-363), God. 1877, (363-365), God. 1878. (365-367), God. 1879. (367-368), God. 1880. (368-370), God. 1881. (371-372), God. 1882. (373-374), God. 1883. (374-375), God. 1884. (375-377), God. 1885. (377-378), God. 1886. (378-379), God. 1887. (379), God. 1888. (379-380), God. 1889. (380-381), God. 1890. (381-383), God. 1891. (383-385), God. 1892. (385-387), God. 1893. (387-388), God. 1894. (388-389); Sub regimine illustrissimi ac reverendissimi domini archiepiscopi Dr. Georgii Posilović (388-415): God. 1895 (389-390), God. 1896. (390-391), God. 1897. (392), God. 1898. (392-393), God. 1899. (393-395), Annus 1900. (395-396), God. 1901. (396-397), Anno Domini 1902. (397-399), God. 1903. (399-400), God. 1904. (401-402), God. 1905. (402-404), God. 1906. (404-405), God. 1907. (405-406), God. 1908. (406-408), God. 1909. (408-410), God. 1910. (410-411), God. 1911. (411-414), God. 1912. (414-416), God. 1913. (416-417), God. 1914. (417-418), God. 1915. (418-420), God. 1916. (420-422), God. 1917. (422-423), God. 1918. (423-424), God. 1919. (424-425), God. 1920. (425-427), God. 1921. (427-428), God. 1922. (428-429), God. 1923. (429-430), God. 1924. (431-432), God. 1925. (432-434), God. 1926. (434-436), God. 1927. (436-437), God. 1928. (437-438), God. 1929. (438-440), God. 1930. (440-443), God. 1931. (443-446), God. 1932. (446-448), God. 1933. (448-449), God. 1934. (449-450), God. 1935. (451-452), God. 1936. (452-453), God. 1937. (453-456), God. 1938. (456-457), God. 1939. (457-458), God. 1940. (458-459), God. 1941. (459-460), God. 1942. (460-462), God. 1943. (462-463), God. 1944. (463), God. 1945. (463-464), God. 1946. (464), God. 1947. (464-465), God. 1948. (465), God. 1952. (465), God. 1953. (466), God. 1954. (466-467), God. 1955. (467), God. 1956. (468), God. 1957. (468-469), God. 1958. (469), God. 1959. (469), God. 1960. (470), God. 1961. (470-471), God. 1962. (471), God. 1963. (471), God. 1964. (471-472), God. 1965. (472), God. 1966. (472-473), God. 1967. (473), God. 1968. (473-474), God. 1969. (474), God. 1970. (474-475), God. 1971. (475), God. 1972. (475), God. 1973. (475), God. 1974. (475), God. 1975. (475), God. 1976. (476), God. 1978. (476), God. 1979. (476), God. 1980. (476), God. 1981. (476-477), God. 1982. (477), God. 1983. (477), God. 1986. (477), God. 1991. (477), God. 1995. (478), God. 1997. (478).

Zaključak, str. 479.

Sažetci (zaključak), str. 480-483.

U Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu čuva se u skupini “različitih zapisnika” (“protocolla varia”) pet svezaka rukopisnih knjiga ili uveza (s oznakom 10a, 10b, 10c, 10d i 10e), koje sadrže svećeničke, ponajviše župničke vjeroispovijedi i prisege iz posljednja tri i pol stoljeća, tj. od 1648. do 1997. godine. Pojedina se knjiga izvorno naziva “Album parochorum” ili “Liber parochorum”.

Nakon cjelovitog objavljivanja prisegâ iz najstarijega razdoblja, 1648.-1674. (“Tkalčić”, 8./2004.), ovdje su objavljene, osim ponovljenog izdanja tih najstarijih prisega, sažetci vjeroispovijedi i prisega župnika i drugih svećenika Zagrebačke nadbiskupije iz razdoblja 1675.-1997. Time se javnosti predaje na korištenje bogati sadržaj svih pet svezaka knjiga, koji je vrlo koristan za proučavanje povijesti Zagrebačke nadbiskupije, te osobito povijesti pojedinih župa i života samih župnika.

U dosadašnjoj povjesničkoj književnosti uobičajilo se govoriti o knjigama župničkih prisegâ. No, temeljitim iščitavanjem svih svezaka jasno proizlazi da se tu, osim župničkih prisega, radi i o ispovijedi vjere (confessio fidei) koju su polagali, odnosno ispovijedali svi svećenici prigodom preuzimanja neke službe za koju je bilo predviđeno ispovijedanje vjere. Stoga je sasvim opravdano te knjige označavati dvojnim naslovom, tj. vjeroispovijedi i prisege.

Mnoštvo svećenika i župa, koji su navedeni u ovoj knjizi, lako su dostupni svakom čitatelju preko zajedničkoga kazalo osoba, mjesta i pojmova na kraju same knjige.

Objavljivanjem ove knjige, bogati sadržaj izvornih svezaka nije podpuno iscrpljen. Izvorni zapisi iz razdoblja 1675.-1997. objavljeni su ovdje na način sažetaka, tj. samo nadnevak, ime i prezime svećenika, te služba i mjesto za koje priseže. Ostali podatci, kao što su imena predlagatelja, imena osoba pred kojima se polagala prisega i slično, ostaju za sada u rukopisu. Stoga će se izvorne knjige i dalje koristiti za podrobnije proučavanje njihova sadržaja sve dok i ti zapisi ne budu cjelovito prepisani i objavljeni.

Summary (Conclusion): Confessions of faith and oaths in the Zagreb Archdiocese. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis, 1648-1997, str. 480-481.

The Archdiocesan Archives in Zagreb possess a collection of “protocolla varia” in five volumes of manuscripts (categorised 10a, 10b, 10c, 10d & 10e), which contain priestly – primarily of parish priests – religious confessions and oaths over the past three and a half centuries, i.e. 1648 – 1997. Each book is originally entitled Album parochorum or Liber parochorum.

After the publication of the complete collection of oaths from the earliest period 1648-1674 (Tkalčić, 8/2004), this publication includes a repeated edition of these oldest oaths, summaries and religious confessions and oaths of parish priests and other priests in the Zagreb Archdiocese covering the period 1675-1997. These offers the public with a document rich in content over five volumes of books with very useful texts describing the history of the Zagreb Archdiocese and in particular the history of individual parishes and the lives of parish priests themselves.

It has been customary in historical literature to refer to books with the oaths of parish priests. However a detailed inspection of all five books gives a clear picture that apart from containing oaths by parish priests these books present confession of faith (confessio fidei) which they laid. These are their confessions when taking over a new mission which required a confession of faith. It is entirely justified then to name these volumes with two titles – i.e. confessions and oaths.

Many priests and parishes noted in these books can easily be found by readers in a common index of names, places and notions at the end of each volume.

Publication of these books, rich with content has not entirely exhausted the originals. Original records from the period 1675-1997 are presented here in the form of summaries, i.e. noting only the date, name and surname of the priest, his services and the place the oath was taken. Other details such as the name of the presenter, the name of the person the oath is made to and so on, remain recorded only in the manuscripts. As such the original sources will continue to be used for detailed inspection of their content until these records have been entirely rescribed or published.

(Translated by s. Anđelita Šokić)

Résumé (Conclusion): Professions de foi et serments des curés de l'Archevêché de Zagreb. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebien­sis, 1648-1997, str. 481-482.

Dans les archives de l’Archevêché de Zagreb l’on conserve, dans le fond des protocolla varia, cinq volumes de livres manuscrits (respectivement sous les cotes 10a, 10b, 10c, 10d et 10e) comportant les textes de profession de foi et serments des curés provenant des trois derniers siècles, à savoir de 1648 à 1997. Chaque volume, des cinq mentionnés, porte le titre d’Album parochorum ou de Liber parochorum.

Suite à la publication intégrale des textes de serments provenant de la plus ancienne période, à savoir de 1648 à 1674 (Tkalčić, 8/2004), l’on apporte ici, accompagnés d’une seconde édition des derniers, les résumés des textes de profession de foi et serments des curés et autres prêtres de l’Archevêché de Zagreb remontant à la période de 1675 à 1997. Ainsi le public intéressé pourra désormais consulter le riche contenu de tous les cinq volumes manuscrits, leur matière s’avérant être très utile pour l’étude de l’histoire de l’Archevêché de Zagreb et tout particulièrement celle des paroisses particulières ainsi que des biographies des curés y ayant officié.

La bibliographie de référence qu’on consulta ne fait mention que des livres de serments des curés. Cependant, une lecture attentive de l’intégrité des volumes manuscrits atteste que les livres contiennent également, en plus des textes de serments des curés, ceux de profession de foi (confessio fidei) que prêtaient/prononçaient tous les prêtres à l’occasion de leur entrée en quelque office pour lequel cette cérémonie fut prévue. Pour cette raison il est plus que justifiable de désigner lesdits livres sous un double titre, à savoir les professions de foi et serments.

La multitude des noms de prêtres et paroisses, qu’on mentionne dans le livre, est répertoriée dans l’index des personnes, lieux et mots clés se trouvant à la fin de l’ouvrage.

La publication du présent ouvrage n’épuise cependant pas le riche contenu de l’original. Les manuscrits datant de la période mentionnée (1675-1997) sont présentés ici sous forme de résumés n’affichant que la date, les nom et prénom du prêtre ainsi que l’office pour lequel il prête serment. Les autres données, telles les noms des personnes qui recommandent le prêtre pour l’office désigné ou ceux du “comité” devant lequel le serment est prononcé, et similaires, restent pour autant consultables seulement dans le manuscrit. Ainsi continue-t-on de consulter les livres manuscrits dans le cadre d’une étude plus profonde de leur contenu jusqu’à ce qu’ils ne se voient,à leur tour transcrits et publiés dans leur intégrité.

(Traduit par Jelena Puškarić)

Riassunto (Conclusione): Le professioni della fede ed i giuramenti dell’arcidiocesi di Zagreb. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebien­sis, 1648-1997, str. 482-483.

Nell’archivio arcivescovile di Zagreb si conservano, nel fondo protocolla varia, cinque volumi manoscritti (con la segnatura 10a, 10b, 10c, 10d i 10e), che conservano il testo delle professioni di fede e dei giuramenti di parroci e di altri sacerdoti dell’archidiocesi di Zagreb, dal periodo di tre secoli e mezzo, cioè dall’anno 1648 all’anno 1997. Ogni dei cinque volumi menzionati, porta il titolo Album parochorum oppure Liber parochorum.

Dopo la pubblicazione integra dei giuramenti dei parroci del periodo più antico, cioè dall’anno 1648 all’anno 1674 (Tkalčić, 8./2004), qui sono pubblicati, accanto ad una seconda edizione degli ultimi, i regesti delle professioni di fede e dei giuramenti di parroci e di altri sacerdoti dell’archidiocesi di Zagreb, dall’anno 1675 all’anno 1997. Con questo libro al pubblico si offre la possibilità dello sfruttamento del ricco contenuto di tutti i cinque libri. Il contenuto di questo materiale è utile per lo scrivere la storia dell’arcidiocesi di Zagreb e delle singole parrocchie, come anche le biografie dei singoli sacerdoti.

Nella storiografia normalmente si parla dei libri dei giuramenti di parroci. Però, una lettura attenta di tutti i volumi manoscritti attesta che i libri contengono ugualmente, oltre ai testi dei giuramenti di parroci, anche le professioni di fede (confessio fidei). Queste professioni li deponevano, cioè confessavano tutti i sacerdoti nell’occasione dell’assumere qualche servizio per cui quest’atto era previsto. Per questa ragione è più che giustificabile intitolare questi libri con il doppio titolo: le professioni di fede ed i giuramenti.

La moltitudine di nomi dei sacerdoti e delle parrocchie, che si trovano in questo libro, è facilmente trovabile nell’indice di persone, di luoghi e di cose, alla fine del libro stesso.

Con la pubblicazione di questo libro, il ricco contenuto degli originali volumi manoscritti non è esaurito completamente. I testi dei manoscritti provenienti dal periodo menzionato (1675-1997) sono presentati qui nella forma di regesti, cioè soltanto con la data, il nome e cognome dei sacerdoti, come anche l’ufficio e luogo per il quale il sacerdote giura. Gli altri dati, come per esempio, i nomi delle persone che raccomandavano i sacerdoti per gli uffici disegnati, oppure i nomi dei prelati davanti ai quali i giuramenti erano deposti ecc., restano per adesso consultabili soltanto nei manoscritti. Perciò i volumi originali restano da sfruttare anche in avanti per l’investigare più profondamente il loro contenuto, fino a quando tutto il contenuto non sarà integralmente trascritto e pubblicato.

(Traduzione di Stjepan Razum)

Kazalo osoba, mjesta i pojmova – Index personarum, locorum et rerum, str. 484-601.

Pregled sadržaja, str. 602-606.

Naručbenica

knjiga_razum_2010

Stjepan RAZUM
Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis, 1648.-1997.

Zagreb, 2010
606 stranica.

cijena: 300 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!