Miroslav AKMADŽA
Franjo Šeper. Mudrošću protiv jednoumlja.

seper_1Niz: Radovi, knj. 19. Zagreb 2009.

Miroslav AKMADŽA
Franjo Šeper. Mudrošću protiv jednoumlja.

Izd. Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb; Otokar Keršovani d. o. o., Rijeka.
Zagreb, 2009., 436 stranica.
ISBN 978-953-6729-26-5
Cijena: 300,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Riječ urednika ( Stjepan Razum), str. 5.

I. Uvod, str. 6-23.

1. Uvodne napomene, str. 6-8.
2. Pregled odnosa Katoličke crkve i jugoslavenskih vlasti nakon Drugoga svjetskog rata, str. 9-21.
3. Iz životopisa Franje Šepera, str. 21-23.

II. Ravnatelj Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu i župnik u zagrebačkoj župi Krista Kralja u Trnju, str. 24-34.

1. Borba protiv komunističke otimačine sjemenišne imovine, str. 24-28.
2. Šeper u istrazi protiv Antuna Ivandije, str. 28-29.
3. Šeper u istrazi protiv bogoslova u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, str. 30-33.
4. Šeper napušta mjesto ravnatelja sjemeništa i odlazi za župnika u zagrebačkom Trnju, str. 33-34.

III. Nadbiskup supomoćnik (koadjutor), str. 35-84.

1. Šeperovo imenovanje nadbiskupom supomoćnikom (koadjutorom) i susret s Bakarićem, str. 35-39.
2. Borba za povrat otuđenoga nadarbinskoga zemljišta, str. 39-42.
3. Tri posjeta službenika UDB-e Šeperu 1956. godine, str. 42-49.
4. Okružnice o vjerskom odgoju djece i mladeži, str. 49-50.
5. Predstavka državnim vlastima zbog oporezivanja milostinje, str. 50-52.
6. Zahtjev za svetkovanje Božića, str. 52-53.
7. Prosvjed zbog medijskog izrugivanja lurdskih ukazanja, str. 53-54.
8. Šeper u Vjerskoj komisiji povodom pohoda “apostolskim grobovima” i papi 1958. godine, str. 54-66.
9. Zavod Svetog Jeronima u Rimu, str. 67-71.
10. Zabrana zvonjenja, str. 71-73.
11. UDB-a traži od Šepera da spriječi Stepnčevo neprijateljsko djelovanje preko pisama, str. 73-76.
12. Šeperovo izbjegavanje kontakata s predstavnicima državne vlasti, str. 76-78.
13. Zasjedanje Biskupske konferencije u listopadu 1959., str. 78-80.
14. Svećenička udruženja, str. 80-84.

IV. Apostolski upravitelj Zagrebačke nadbiskupije, str. 85-102.

1. Stepinac: “Šeper se ne će dati zastrašiti”, str. 85-86.
2. Pregovori o pokopu kardinala Stepinca, str. 86-89.
3. Osim o Stepinčevu pokopu, razgovaralo se i o drugim temama, str. 89-94.
4. Šeper o suđenju profesorima i bogoslovima Bosansko-Đakovačke i Srijemske biskupije, str. 94-98.
5. Šeper: “Kuće nemaju kotače”, str. 98-102.

V. Nadbiskup zagrebački, str. 103-206.

1. Imenovanje rezidencijalnim nadbiskupom, str. 103-104.
2. Razgovori Šeper-Iveković u svibnju 1960., str. 104-110.
3. Šeperovo odustajanje od odlaska na Euharistijski kongres u Münchenu, str. 110-111.
4. Šeperovi prosvjedi zbog nezakonitih sudskih postupaka protiv pojedinih svećenika, str. 112-116.
5. Biskupska konferencija u rujnu 1960. i prve naznake o spremnosti za normalizaciju odnosa s državom, str. 116-124.
6. Predstavka Vladimiru Bakariću u svezi s pravom na imovinu župne crkve u Lepoglavi, str. 124-128.
7. Ekonom Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa, Rudolf Pukljak, u službi UDB-e, str. 128-140.
8. Razgovor Šeper – Iveković 3. ožujka 1962., str. 140-144.
9. Šeperov prvi posjet Saveznoj komisiji za vjerska pitanja 28. travnja 1962. godine, str. 144-145.
10. Predstavke Biskupske konferencije iz rujna 1962., str. 145-149.
11. Šeper o Drugom vatikanskom saboru, str. 150-157.
12. Najave preustroja nisu promijenile Šeperov stav o Udruženju, str. 157-164.
13. Pritisci na Šepera i biskupe zbog djelovanja iseljenog svećenstva, str. 164-176.
14. Šeper na Drugom vatikanskom saboru, str. 176-184.
15. Pritisci na Šepera zbog izložbe “Crkva šutnje”, str. 185-189.
16. Glas Koncila, str. 190-192.
17. Pokušaj sprječavanja podruštvljenja pojedinih crkvenih zgrada, str. 193-197.
18. Zahtjevi za razdruštvljenjem crkvene imovine, str. 198-201.
19. Rušenje stare i gradnja nove kapele u Kumrovcu, str. 201-206.

VI. Nadbiskup zagrebački i stožernik rimski, str. 207-286.

1. Državne vlasti o Šeperovu govoru na svečanosti povodom imenovanja stožernikom, str. 207-213.
2. Prosvjedi jugoslavenske vlade zbog svibanjske biskupske poslanice 1965. godine, str. 214-222.
3. Šeper na 250. obljetnici Gospe Sinjske, str. 222-227.
4. Šeper među američkim Hrvatima, str. 227-232.
5. Šeper i pregovori Svete Stolice s Jugoslavijom, str. 232-249.
6. Fond pape Ivana XXIII. i gradnja crkvi u Zagrebu, str. 249-263.
7. Zalaganje za obnovu crkve u Voćinu, str. 263-266.
8. Šeperov prosvjed u svezi s ponašanjem prosvjetnih djelatnika, Supekovim Heretikom i odnosom državnih medija prema religiji, str. 266-271.
9. Povrat Valvasorove zbirke, str. 271-276.
10. Na proslavi 900. obljetnice postojanja grada Šibenika, str. 276-277.
11. O Saboru nakon Sabora, str. 278-280.
12. Naknade za podruštvljenu imovinu, str. 280-282.
13. Hrvatsko narodno hodočašće u Rim u Godini vjere 1967., str. 283-284.
14. Thomas Ross, novinar Frankfurter Allgemeine Zeitung-a o kardinalu Šeperu, str. 285-286.

VII. Predstojnik Zbora za nauk vjere, str. 287-343.

1. Imenovanje pročelnikom Zbora za nauk vjere, str. 287-293.
2. Ustanovljenje Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost, “zadarska skupina” i pisanje “Glasa Koncila”, str. 293-298.
3. Teološko društvo Kršćanska sadašnjost, str. 298-308.
4. Susret kardinala Šepera sa srpsko-pravoslavnim patrijarhom Germanom, str. 308-310.
5. Iščekivanje Šeperova nasljednika na čelu Zagrebačke nadbiskupije, str. 310-328.
6. Kardinal Šeper kao papin izaslanik na Mariološkom i Marijanskom kongresu u Zagrebu i Mariji Bistrici, str. 328-339.
7. Smrt i pokop kardinala Šepera, str. 339-343.

VIII. Zaključak, str. 344-347.

IX. Prilozi, str. 348-373.

1. Predstavka nadbiskupa supomoćnika Franje Šepera (br. 130 Pr.) od 12. svibnja 1957. predsjedniku Sabora NR Hrvatske, Vladimiru Bakariću, u svezi s oporezivanjem crkvene milostinje., str. 348-349. 
2. Predstavka nadbiskupa supomoćnika Franje Šepera (NDS, br. 6138/1957.) od 13. prosinca 1957. Izvršnom vijeću Sabora NR Hrvatske u svezi sa svetkovanjem Božića., str. 350.
3. Predstavka nadbiskupa Franje Šepera od 17. prosinca 1964. predsjedniku Komisije za vjerska pitanja SR Hrvatske, Ivi Senjanoviću, u svezi s oduzimanjem zemljišta Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskoga u zagrebačkoj općini Centar., str. 350-352.
4. Izjava kardinala Franje Šepera od 20. srpnja 1965. u svezi s kaznenim postupkom protiv Rimokatoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i odgovornoga urednika Bogoslovske smotre, Ivana Škreblina., str. 352-355.
5. Predstavka kardinala Franje Šepera predsjedniku Sabora SR Hrvatske, Ivanu Krajačiću, od 13. srpnja 1966., u svezi s rušenjem kapele u Kozari Boku, str. 356-357.
6. Predstavka kardinala Franje Šepera Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zagreb, od 28. prosinca 1966., u svezi s planom gradnje šetališta oko zagrebačke prvostolnice, str. 357-359.
7. Predstavka kardinala Franje Šepera Republičkom sekretarijatu za financije SR Hrvatske, od 3. siječnja 1967., u svezi s naknadama za oduzeto zemljište, str. 359-360.
8. Predstavka kardinala Franje Šepera Komisiji za vjerska pitanja SR Hrvatske, od 20. svibnja 1967., u svezi s protuvjerskim djelatnostima u nekim školama, str. 361-362.
9. Govor pomoćnoga biskupa zagrebačkoga Franje Kuharića povodom odlaska kardinala Franje Šepera na dužnost predstojnika Zbora za nauk vjere 1968. godine, str. 362-365.
10. Pismo kardinala Franje Šepera biskupu Frani Franiću od 30. studenoga 1968., u svezi s prijevodom Holandskoga katekizma, str. 366.
11. Pismo biskupa Marijana Oblaka kardinalu Franji Šeperu, od 17. prosinca 1968., u svezi s prijevodom Holandskoga katekizma, str. 367-368.
12. Pismo kardinala Franje Šepera nadbiskupu Franji Kuhariću, od 28. srpnja 1969., u svezi s neprihvatljivim promjenama u pisanju Glasa Koncila, str. 368-370.
13. Pismo profesora Bogdana Radice kardinalu Franji Šeperu, od 10. studenoga 1975., povodom Šeperovog 70-og rođendana, str. 371-372.
14. Izjava kardinala Franje Šepera o TDKS-u na Radiju Vatikanu, 12. listopada 1977., str. 372-373.

X. Izvori i literatura, str. 374-377.

A. Izvori, str. 374.

1. Arhivski fondovi, str. 374.
2. Novine, str. 374.

B. Literatura, str. 374-377.

XI. Kratice, str. 378-379.

XII. Sažetci, str. 380-390.

Sažetak: Franjo Šeper – mudrošću protiv jednoumlja, str. 380-381.

Franjo Šeper (1905.-1981.) istaknuti je hrvatski svećenik, koji je ostavio duboki trag u suvremenoj povijesti Katoličke crkve, kako u Hrvatskoj tako i u Crkvi uopće. Još u vrijeme školovanja za svećenički poziv upoznao je Alojzija Stepinca, uz kojega će usko biti vezan i njegov daljnji životni put. Kada je Alojzije Stepinac 1934. imenovan zagrebačkim nadbiskupom koadjutorom, nadbiskup Antun Bauer imenuje Šepera nadbiskupskim tajnikom, što će ostati i u prvo vrijeme samostalne uprave nadbiskupa Stepinca, sve do jeseni 1941. godine. Te godine ga nadbiskup Stepinac imenuje rektorom Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Na toj dužnosti Šeper provodi cijeli Drugi svjetski rat, te prve poratne godine do 1951., kada je zbog pritiska komunističkih vlasti premješten za župnika župe Krista Kralja u Zagrebu. S obzirom na to da su 1946. komunističke vlasti osudile i zatvorile nadbiskupa Stepinca, Sveta Stolica je tražila pogodnu osobu koja će ga zamjenjivati do izvršenja kazne. Tako je 1954., na prijedlog nadbiskupa Stepinca, Sveta Stolica Šepera imenovala naslovnim nadbiskupom filipopolskim i zagrebačkim nadbiskupom koadjutorom, s pravima rezidencijalnoga biskupa, za vrijeme dok je nadbiskup Stepinac u zatočeništvu u Krašiću bio spriječen u vršenju svoje biskupske dužnosti. Zbog sve težeg zdravstvenoga stanja kardinala Stepinca, Sveta Stolica je 1958. odlučila da u slučaju ispražnjenja biskupskog mjesta upravu Zagrebačke nadbiskupije u svojstvu apostolskog upravitelja preuzme nadbiskup koadjutor Franjo Šeper.

U tim godinama, dok je Stepinac u zatočeništvu, Šeper se upravljajući Zagrebačkom nadbiskupijom, morao suočavati s komunističkim vlastima u nastojanju obrane interesa i prava Katoličke crkve. Svjestan nastojanja komunističkih vlasti da oslabi snagu Crkve i pokuša je staviti pod svoj utjecaj, Šeper se s puno opreza i mudrosti odnosi prema državnim vlastima. Stojeći čvrsto na stajalištima Svete Stolice i kardinala Stepinca postupno preuzima na sebe ne samo teret odgovornosti prema Zagrebačkoj nadbiskupiji nego i prema cjelokupnoj Crkvi u Jugoslaviji. Bez obzira na okolnosti Stepinčeva zatočeništva, Šeper nastoji biti s njime u što češćem kontaktu, uz pomoć raznih posrednika, želeći imati njegovo mišljenje kod svih važnijih pitanja. Međutim, smrću kardinala Stepinca 1960. godine, Šeper je prisiljen preuzeti na sebe svu težinu odgovornosti za Crkvu u Jugoslaviji. Iako je do tada nastojao što manje kontaktirati s državnim vlastima, nove okolnosti primorale su ga na sve češće pregovore s komunistima. Naime dolaskom na čelo Crkve pape Ivana XXIII., mijenja se politika prema komunističkim državama, s ciljem započinjanja dijaloga, što je poslije pretočeno i u odluke Drugoga vatikanskog sabora. Pod vodstvom pape Pavla VI. pokrenuti su pregovori Svete Stolice i Jugoslavije, s ciljem normalizacije odnosa. Šeper osobno nije sudjelovao u pregovorima, ali je Sveta Stolica vodila računa o njegovom mišljenju, kao i o mišljenju svih jugoslavenskih biskupa. Nezadovoljan nekim točkama sporazuma, Šeper je pokušao uvjeriti papu da odgodi podpisivanje sporazuma, do kojeg je ipak došlo 1966. godine, jer je papa Pavao VI. smatrao taj čin važnim za budućnost Crkve u zemljama pod komunističkom vlašću.

Šeper se istaknuo svojim radom na Drugom vatikanskom saboru, te je 1965. imenovan kardinalom, a 1968. i predstojnikom Zbora za nauk vjere, zbog čega napušta dužnost zagrebačkog nadbiskupa i odlazi u Rim. Tako je kardinal Šeper izabran na najvišu crkvenu dužnost na koju je jedan Hrvat ikada došao u povijesti Katoličke crkve. To će natjerati jugoslavenske vlasti na dodatno ublažavanje politike prema Svetoj Stolici, zbog spoznaje da bi Šeper na tako visokoj crkvenoj dužnosti mogao utjecati na stavove zapadnih diplomata o prilikama u Jugoslaviji. Uslijedila je uspostava diplomatskih odnosa Jugoslavije i Svete Stolice 1970. i posjet jugoslavenskoga predsjednika Josipa Broza papi Pavlu VI. godine 1971. Šeper je sve vrijeme dok je bio na toj dužnosti pomno pratio stanje u Jugoslaviji i brinuo o položaju Crkve. I nasljednici pape Pavla VI., Ivan Pavao I. i Ivan Pavao II. zadržali su Šepera na dužnosti predstojnika Zbora za nauk vjere. Kada je Poljak Ivan Pavao II. preuzeo vodstvo Katoličke crkve i zadržao Šepera na mjestu predstojnika Zbora za nauk vjere, može se reći da su Crkvom upravljala dvojica svećenika iz slavenskih zemalja pod komunističkim vodstvom, što je sigurno imalo utjecaja i na politiku komunističkih vlasti u tim zemljama, kao i općenito na promjene na komunističkom istoku. Tek 1980. papa Ivan Pavao II. udovoljit će Šeperovoj molbi za razrješenje s navedene dužnosti, nakon čega će ubrzo Šeper umrijeti, krajem 1981. godine.

Franjo Šeper se svojim ustrajnim radom i izuzetnom mudrošću uspješno nosio s komunističkim vlastima, štiteći interese Katoličke crkve, ali i hrvatskog naroda u teškom razdoblju njihove povijesti. Čvrsto je ostao odan politici Svete Stolice i na liniji djelovanja svoga predhodnika kardinala Stepinca u odnosu prema komunističkim vlastima u Jugoslaviji

Summary: Franjo Šeper – with wisdom against single-mindedness, str. 382-383.

Franjo Šeper (1905 – 1981.) is a renown Croatian priest who left a deep trace in the modern history of the Catholic Church, in Croatia as well as the Church as a whole. During his schooling for the priesthood he met Aloysius Stepinac, whose further life path will narrowly be linked. In 1934 Aloysius Stepinac was elected Zagreb Archbishop Coadjutor, and then Archbishop Antun Bauer named Šeper as the Archbishop’s private secretary. Šeper remained in that position for some time even during the time of Archbishop Stepinac, more precisely until 1941. Archbishop Stepinac named Šeper as rector of the Archdiocesan Major Seminary in Zagreb In 1941. Šeper held that role during the entire time of WW II and after, until 1951. As a result of Communist pressure he was transferred as a Parish priest to the parish of Christ the King in Zagreb. Taken into consideration that the Communist regime condemned and imprisoned Archbishop Stepinac, the Holy See looked for a suitable person to replace Stepinac until the accomplishment of the verdict (penalty). On the suggestion of Archbishop Stepinac, the Holy See named Šeper titular archbishop of Philipai? and Zagreb Archbishop Coadjutor, with the bishop’s residential rites during Archbishop Stepinac’s detention in Krašić, as he was deprived of his pastoral duties. Due to the ill health of Archbishop Stepinac, The Holy See decided in 1958, that Franjo Šeper, be Archbishop Coadjutor and that he take leadership of the Zagreb Archdiocese as an Administrator in case that the Archbishop’s Seat be emptied with the death of Cardinal Stepinac.

All those years while Stepinac was imprisoned, Šeper as the Zagreb Archbishop had to face the Communist regime and defend the rights and interests of the Catholic Church. Šeper was fully aware of the regime’s endeavors to weaken authority of the Church trying to have her under its control (influence). Šeper related to the regime with great caution and wisdom. Archbishop Šeper firmly followed the stand of the Holy See and Cardinal Stepinac and slowly took on the burden of not only caring for the Zagreb Archdiocese but for the entire Church in the then Yugoslavia. Despite the circumstances of Cardinal Stepinac, who was under house arrest, Šeper tried to be in regular contact using various means, wanting to have his opinion with regard to the important matters.

After Cardinal Stepinac’s death, Šeper was faced with a heavy responsi¬bility for the whole Church in Yugoslavia. At first, Šeper did not have much contact with the communist regime, but circumstances forced him to negotiate with them. With the election of Pope John XXIII, the politics towards the Communist countries changed, beginning dialogue with them, and decant decisions of the II Vatican Council. The negotiations began at the time of Pope Paul VI, between the Holy See and Yugoslavia, with one aim, normalization of the relations. Šeper, personally did not partake in negotia¬tions. However, the Holy See took into consideration all his opinions, as well as those of the bishops in Yugoslavia. Šeper was not at all satisfied with some points of the agreement and tried to convince the Pope to prolong the signing of it. In 1966, the agreement was signed, for Pope Paul thought that was an important act for the future of the Church in Communist countries.

Šeper showed his work potentials during Vatican Council and in 1965 he was elected Cardinal and in 1968 became President for the Propagation of Faith. He had to leave the Zagreb Archdiocese and go to Rome to take up that office. He was elected to the highest position in the Catholic Church Hierarchy, being the only Croatia to ever hold such a high position. Due to Šeper’s position in Vatican, the Communist authorities were forced to alleviate politics towards the Holy See. They knew that Šeper holding such a high post in the Church could influence the Western diplomats with regard to the circumstances in Yugoslavia. In 1970 diplomatic relations were reestablished, followed by the visit of the Yugoslav president Josip Broz Tito to Pope Paul VI in 1971. All the time that Šeper was in that role, he closely and carefully followed the situation in Yugoslavia and paid extra attention to the position of the Church. Successors of Pope Paul VI, John Paul I and John Paul II kept Šeper in the same position. When, Pope John Paul II, a Pole overtook leadership of the Catholic Church, he kept Šeper in the same position; one could say that at that time the were the only two priests who came from Slav countries under communist regime. This fact, for sure had its implications on the politics of the Communist authorities in those countries, as well as the changes in the communist east.

Pope John Paul II took into consideration in 1980 Šeper’s application to release him of the aforementioned duty. Not long after, Šeper died at the end of 1980.

Franjo Šeper, with his unremitting work and extraordinary prudence managed to cope with the communist authorities, safeguarding the interests of the Catholic Church and the Croatian people in those hard times. He remained firm and faithful to the politics of the Holy See and in line of his predecessor Cardinal Stepinac in relations towards the communist authorities in Yugoslavia.

(Translated by s. Anđelita Šokić)

Résumé: Franjo Šeper – par sagesse contre la pensée unique, str. 384-386.

Franjo Šeper (1905 – 1981), éminent prêtre croate, laissa une trace profonde dans l’histoire contemporaine de l’Église catholique, tant en Croatie qu’au sein de l’Église en général. Sa connaissance avec le futur cardinal Alojzije Stepinac date de ses années de séminaire. Dès ce temps-là, le jeune Franjo Šeper liera étroitement son chemin à celui du futur cardinal. Lorsque Alojzije Stepinac assume la fonction d’évêque coadjuteur, en 1934, l’archevêque Antun Bauer revêt Franjo Šeper de l’office de secrétaire de l’archevêché, lequel poste Šeper continuera d’occuper également pendant les premières années de la direction autonome du nouvel archevêque, Stepinac, jusqu’en automne 1941. En cette année, l’archevêque Stepinac le nomme au poste du recteur du séminaire de l’Archevêché de Zagreb. Les années de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celles de l’immédiat après-guerre, le voient s’acquitter de la même fonction, jusqu’à ce qu’en 1951 il se voie transféré, sous pression du gouvernement communiste, dans la paroisse du Christ-Roi à Zagreb, en tant que son curé. Vu qu’en 1946 le gouvernement communiste condamna et incarcéra l’archevêque Stepinac, le Saint-Siège cherchait la personne qui le remplacera jusqu’à la mise en oeuvre de la sentence prononcée contre l’archevêque. C’est ainsi qu’en 1954, sur la proposition de l’archevêque Stepinac, le Saint-Siège nomma Franjo Šeper évêque en titre de Philippopoli (Plovdiv) et évêque coadjuteur de Zagreb, avec tous les droits d’un évêque résidentiel, pour la période durant laquelle l’archevêque Stepinac, placé en résidence forcée à Krašić, fut empêché de s’acquitter de ses obligations épiscopales. Conscient de l’état de santé s’aggravant du cardinal Stepinac, le Saint-Siège décide, en 1958, de confier la direction de l’Archevêché de Zagreb, en capacité d’administrateur apostolique, à l’évêque coadjuteur Franjo Šeper, si le poste de l’évêque de Zagreb se trouve vacant.

Pendant les années de l’internement du cardinal Stepinac, Šeper, se trouvant à la tête de l’Archevêché de Zagreb, employait ses efforts à lutter contre le gouvernement communiste dans ayant sous les yeux la défense des intérêts et des droits de l’Église catholique. Conscient de l’empressement que le gouvernement communiste yougoslave met à affaiblir la puissance de l’Église et à la soumettre à son influence, Šeper se comporte, dans ses relations avec l’État, avec beacoup de précaution et de sagesse. Adhérant fermement aux positions du Saint-Siège et du cardinal Stepinac, Šeper va graduellement assumer tout le fardeau de la responsabilité envers l’Archevêché de Zagreb et l’Église catholique en Yougoslavie, dans son ensemble. Malgré les circonstances difficiles entourant l’internement de Stepinac, Šeper essaye d’entretenir un contact régulier avec le cardinal, par l’intermédiaire de diverses personnes, voulant savoir son opinion dans toute affaire d’importance. Cependant, au moment de la mort du cardinal Stepinac, survenue en 1960, Šeper se voit contraint d’assumer tout le poids de responsabilité pour l’Église catholique en Yougoslavie. Bien qu’il essaye, jusqu’alors, de contacter le moins possible avec les autorités officielles, les nouvelles circonstances le contraignent à entrer, de plus en plus souvent, dans des négociations avec les communistes. En fait, avec l’arrivée à la tête de l’Église du pape Jean XXIII, la politique du Saint-Siège envers les états communistes prend un tournant important, visant une ouverture du dialogue, ce qui, par la suite, trouva son reflet dans les décisions du Second concile du Vatican. Sous la direction du pape Paul VI furent entamées les négociations entre le Saint-Siège et la Yougoslavie, lesquelles discussions visaient une normalisation des relations entre les deux pays. Quoique, en personne, Šeper ne prenne pas part aux négociations, le Saint-Siège insiste à savoir son opinion, ainsi que celle des évêques yougoslaves. Peu content de certaines clauses de l’accord, Šeper a essayé de convaincre le pape de reporter la signature du même, lequel protocole a eu lieu en 1966, le pape Paul VI considérant l’acte comme important pour l’avenir de l’Église dans les pays sous le régime communiste.

S’étant fait distinguer par ses interventions pendant le Second concile du Vatican, Šeper est, par conséquent, nommé cardinal, en 1965, et trois ans plus tard, en 1968, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui l’éloigne du siège de l’archevêque de Zagreb et le fait résider à Rome. Ainsi, le cardinal Šeper se vit élu à la fonction la plus haute dans la hiérarchie de l’Église catholique que jamais un Croate ait assumée. Craignant fortement l’influence que Šeper puisse exercer, de son poste élevé, sur les opinions des diplomates occidentaux concernant la situation en Yougoslavie, le gouvernement yougoslave se décidera à un apaisement supplémentaire de sa politique envers le Saint-Siège. Il s’en ensuivit, en 1970, l’établissement des relations diplomatiques entre la Yougoslavie et le Saint-Siège, suivi, l’année suivante, par la visite du président yougoslave, Josip Broz, au pape Paul VI. Pendant tout le temps qu’il assumait la fonction du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Šeper suivait de près l’état des choses en Yougoslavie et oeuvrait pour l’amélioration de la position de l’Église. Les successeurs de Paul VI, Jean-Paul I et Jean-Paul II, garderont Šeper à la fonction du préfet de la Congrégation. Lorsque le Polonais, Jean-Paul II, assume la direction de l’Église catholique, Šeper continue d’occuper le même poste distingué, ce qui fait que dans un moment donné l’Église était gouvernée par deux prêtres venant des pays slaves, à l’époque, sous régime communiste, lequel fait n’aurait certainement pas été sans influence sur la politique des gouvernements communistes dans ces pays, ainsi que sur les changements qui prenaient place à l’Est. Ce n’est qu’en 1980 que Jean-Paul II gratifie la demande personnelle de Šeper d’être relevé de ses fonctions. Peu de temps après Šeper meurt.

Par son travail assidu et une sagesse exceptionnelle, dont il faisait constamment preuve, Franjo Šeper réussit à faire face, d’une façon efficace, au gouvernement communiste en Yougoslavie, en protégeant, en même temps, les intérêts de l’Église catholique et ceux du peuple croate, dans une période difficile de leurs histoires respectives. Dans ses relations avec le gouvernement communiste yougoslave, il resta fermement attaché à la politique du Saint-Siège et sur la ligne de conduite indiquée par son prédécesseur, le cardinal Stepinac.

(Traduit par Jelena Puškarić)

Zusammenfassung: Franjo Šeper – mit Weisheit gegen Gleichschaltung, str. 386-388.

Franjo Šeper (1905-1981) war ein herausragender kroatischer Priester, der in der gegenwärtigen Geschichte der Katholischen Kirche sowohl in Kroatien als auch im allgemeinen tiefe Spuren hinterlassen hat. Noch während seiner Ausbildung zum Priester lernte er Alojzije Stepinac kennen und diese Bekanntschaft bestimmte auch seinen ganzen Lebensweg. Als Alojzije Stepinac im Jahr 1934 zum Erzbischof-Koadjutor ernannt worden war, wurde Šeper vom Erzbischof Antun Bauer als erzbischöflicher Sekretär eingesetzt. Zu Beginn der selbständigen Verwaltung des Erzbischofs Stepinac hatte Šeper auch weiterhin diese Stelle inne, eigentlich bis zum Herbst 1941. Dann ernannte ihn Erzbischof Stepinac zum Rektor des Erzbischöflichen Priesterseminars in Zagreb. Dieses Amt bekleidete er während des Zweiten Weltkrieges sowie der Nachkriegszeit bis 1951, als er dann unter Druck der kommunistischen Regierung versetzt wurde und die Stelle des Pfarrers der Pfarrei Christus König in Zagreb bekam. Hinsichtlich der Verurteilung und Einsperrung des Erzbischofs Stepinac seitens der Kommunisten im Jahr 1946, suchte der Heilige Stuhl nach einer geeigneten Person, die den Erzbischof während seines Strafvollzuges in Krašić vertreten konnte. Auf Vorschlag des Erzbischofs selbst ernannte der Heilige Stuhl Šeper zum Titularerzbischof von Philippopolis und zum Zagreber Erzbischof-Koadjutor mit Befugnissen eines Residenzbischofs. Somit übernahm Šeper die Verpflichtungen des Erzbischofs Stepinac während seiner Haft. Infolge der angeschlagenen Gesundheit des Kardinals Stepinac faßte der Heilige Stuhl 1958 die Entscheidung, falls des Bischofssitzes vakant bleiben sollte, ihn mit Franjo Šeper als Apostolischen Administrator zu besetzen und mit der Leitung des Zagreber Erzbistums zu betrauen.

Zur Zeit als Stepinac interniert war, konfrontierte sich Šeper als Verwalter des Zagreber Erzbistums immer wieder mit kommunistischen Behörden in seiner Bemühung die Interessen und Rechte der Katholischen Kirche zu verteidigen. Da er sich bewußt war, daß die Kommunisten die Kraft der Kirche zu schwächen und sie unter ihr Einfluß zu stellen versuchten, handelte er gegenüber der staatlichen Gewalt sehr vorsichtig und besonnen. Indem er hartnäckig die Standpunkte des Heiligen Stuhles und Kardinals Stepinac befolgte, übernahm er allmählich die größte Verantwortungslast nicht nur bezüglich des Zagreber Erzbistums sondern auch der Kirche in ihrer Gesamtheit. Ohne Rücksicht auf die Umstände der Internierung von Stepinac, blieb Šeper mit Hilfe von verschiedenen Mittelsmännern mit ihm in ständigem Kontakt, um sich seine Meinung zu allen wichtigen Fragen zu holen. Aber nachdem Kardinal Stepinac im Jahr 1960 gestorben war, mußte Šeper dann doch die ganze Verantwortung auf sich nehmen. Obwohl er mit der Regierung so wenig wie möglich zu tun haben versuchte, zwangen ihn neue Umstände häufiger mit den Kommunisten zu verhandeln. Nämlich nach dem Amtsantritt des Papstes Johannes XXIII. veränderte sich die Politik gegenüber den kommunistischen Ländern. Nach neuen Richtlinien trachtete man danach, ein Dialog zustandezubringen, was später auch in den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck kam. Unter Anführung vom Papst Paul VI. fanden auch die Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Jugoslawien statt, welche die Normalisierung der Verhältnisse zum Ziel hatten. Šeper nahm persönlich nicht an diesem Dialog teil, aber der Heilige Stuhl berücksichtigte sowohl seine Meinung als auch die Meinung aller jugoslawischen Bischöfe. Da Šeper mit einigen Punkten des Abkommens unzufrieden war, versuchte er den Papst dazu zu bewegen, die Unterzeichnung zu verschieben. Aber im Jahr 1966 wurden die Verhandlungen abgeschlossen und der Vertrag unterzeichnet, da der Papst darauf bestand, daß dieser Akt für die Zukunft der Kirche in den Ländern unter kommunistischer Herrschaft von großer Bedeutung sei.

Šeper hat sich durch seine Arbeit bei dem Zweiten Vatikanischen Konzil hervorgetan. Er wurde 1965 zum Kardinal und 1968 zum Vorsteher der Kongregation für die Glaubenslehre berufen. Er verließ Zagreb und ging nach Rom und wurde somit in eines der höchsten Kirchenämter, das ein Kroate je in der Geschichte der Katholischen Kirche bekleidete, gewählt. Die Erkenntnis, daß Šeper aufgrund seines Amtes in der Lage war, die Haltung der westlichen Diplomaten hinsichtlich der Situation in Jugoslawien zu beeinflussen, zwang die jugoslawische Regierung zu einer weiteren Milderung der Politik gegenüber dem Heiligen Stuhl. Dann erfolgten auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1970 und der offizielle Besuch des jugoslawischen Präsidenten Josip Broz 1971. Šeper verfolgte während seiner ganzen Amtszeit aufmerksam die Lage in Jugoslawien und sorgte sich um die Position der Kirche. Auch die Nachfolger des Papstes Paul VI., die Päpste Johannes Paul I. und Johannes Paul II. behielten ihn im Amt, und als Pole Johannes Paul II. die Führung der Katholischen Kirche übernahm und Šeper auch weiterhin Vorsteher für die Glaubenskongre¬gation blieb, wurde die Kirche von zwei Priestern aus slawischen Ländern mit kommunistischen Regierungen geleitet, was sicher auch die Politik dieser Staaten unter Druck setzte sowie den Wandel im kommunistischen Osten im ganzen beeinflußte. Erst im Jahr 1980 erfüllte der Papst Johannes Paul II. die Bitte von Šeper und enthob ihm seiner Verpflichtungen. Šeper starb bald danach Ende 1981.

Franjo Šeper konnte sich mit Hilfe seiner beharrlichen Arbeit und großer Weisheit erfolgreich bei den kommunistischen Behörden durchsetzen, indem er die Interessen der Katholischen Kirche aber auch des kroatischen Volkes in dieser schweren Zeit ihrer Geschichte schützte. In seiner Haltung zur kommunistischen Regierung Jugoslawiens hielt er fest an der Politik des Heiligen Stuhles und an den Grundsätzen seines Vorgängers Kardinal Stepinac.

(Übersetzung Danijela Marjanić)

Riassunto: Franjo Šeper – con saggezza contro il pensiero unico, str. 388-390.

Franjo Šeper (1905-1981), illustre sacerdote croato, ha lasciato una traccia profonda nella storia contemporanea della Chiesa cattolica, sia in Croazia che a livello di Chiesa universale. Egli conobbe Alojzije Stepinac ancora al tempo degli studi in preparazione al sacerdozio, e a lui sarà strettamente legato il suo cammino di vita anche negli anni successivi. Quando nel 1934 Alojzije Stepinac fu nominato arcivescovo coadiutore di Zagabria, l’arcivescovo Antun Bauer nominò Šeper suo segretario, ruolo che Šeper avrebbe svolto anche nei primi anni dopo la successione di Bauer da parte di Stepinac, e ciò fino all’autunno del 1941. Quell’anno Stepinac lo nominò rettore del Seminario Maggiore Arcivescovile di Zagabria, carica che Šeper ricoprì durante l’intera Seconda Guerra Mondiale nonché nei primi anni postbellici, fino a quando, a seguito di pressioni delle autorità comuniste, fu trasferito, diventando parroco della parrocchia di Cristo Re a Zagabria. In considerazione del fatto che nel 1946 le autorità comuniste avevano condannato ed imprigionato l’arcivescovo Stepinac, la Santa Sede cercò una persona adatta che lo sostituisse fino all’espiazione della condanna. Così nel 1954, su proposta dell’arcivescovo Stepinac, la Santa Sede nominò Šeper vescovo titolare di Filippopoli e arcivescovo coadiutore di Zagabria con i diritti di vescovo residenziale per il tempo in cui l’arcivescovo Stepinac, in prigionia a Krašić, fosse impedito a svolgere le proprie funzione vescovili. A causa dello stato di salute sempre più grave del cardinale Stepinac, nel 1958 la Santa Sede decise che in caso di vacanza della sede vescovile l’arcivescovo coadiutore Franjo Šeper assumesse il governo dell’Arcidiocesi di Zagabria in qualità di amministratore apostolico.

In quegli anni, durante la detenzione di Stepinac, amministrando l’Arcidiocesi di Zagabria Šeper dovette affrontare le autorità comuniste in difesa degli interessi e dei diritti della Chiesa cattolica. Cosciente del tentativo delle autorità comuniste di indebolire la forza della Chiesa e di porla sotto la loro influenza, nei confronti delle autorità dello Stato Šeper agì con molta prudenza e saggezza. Saldo sulle posizioni della Santa Sede e del cardinale Stepinac, gradualmente assunse su di sé il peso della responsabilità con riferimento non solamente all’arcidiocesi di Zagabria ma anche all’intera Chiesa in Jugoslavia. Nonostante la detenzione di Stepinac, grazie all’aiuto di diversi intermediari Šeper cercò di essere il più frequentemente possibile in contatto con l’arcivescovo, desiderando avere il parere di quest’ultimo su tutte le questioni più importanti. Tuttavia, alla morte del cardinale Stepinac nel 1960, Šeper fu obbligato ad assumere su di sé l’intero peso della responsabilità per la Chiesa in Jugoslavia. Sebbene fino ad allora avesse cercato di entrare in contatto il meno possibile con le autorità dello Stato, le nuove circostanze lo obbligarono a trattative sempre più frequenti con i comunisti. Difatti, con l’arrivo al vertice della Chiesa di papa Giovanni XXIII cambiò la politica nei confronti degli Stati comunisti allo scopo di avviare un dialogo, circostanza che in seguito fu inserita anche nelle decisioni del Concilio Vaticano II. Sotto la guida di papa Paolo VI furono avviate trattative tra la Santa Sede e la Jugoslavia per giungere alla normalizzazione dei rapporti. Šeper non partecipò personalmente alle trattative, ma la Santa Sede tenne conto del suo parere nonché di quello di tutti i vescovi jugoslavi. Insoddisfatto di alcuni punti dell’accordo, Šeper cercò di convincere il Papa a rinviare la firma dell’accordo, alla quale tuttavia si giunse nel 1966, giacché papa Paolo VI riteneva questo atto importante per il futuro della Chiesa nei Paesi sotto regime comunista.

Šeper si distinse per il suo lavoro in occasione del Concilio Vaticano II; nel 1965 fu nominato cardinale e nel 1968 prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, per cui egli lasciò l’ufficio di arcivescovo di Zagabria e si trasferì a Roma. In questo modo il cardinal Šeper fu scelto alla carica ecclesiale più importante alla quale, nella storia della Chiesa cattolica, sia mai giunto un croato. Tale circostanza costrinse le autorità jugoslave ad ammorbidire ulteriormente la propria politica nei confronti della Santa Sede, coscienti del fatto che Šeper, in un ufficio ecclesiale così alto, avrebbe potuto influenzare le posizioni dei diplomati occidentali sulle circostanze esistenti in Jugoslavia. Seguì l’allacciamento di relazioni diplomatiche tra la Jugoslavia e la Santa Sede nel 1970 e la visita del presidente jugoslavo Josip Broz a papa Paolo VI nel 1971. Per tutto questo tempo, mentre ricopriva la sua carica, Šeper seguì attentamente la situazione in Jugoslavia e si impegnò in favore della Chiesa. Anche i successori di Paolo VI, vale a dire Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, confermarono Šeper nell’ufficio di prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quando il polacco Giovanni Paolo II assunse la guida della Chiesa cattolica e mantenne Šeper nella sua carica, si può dire che la Chiesa fosse governata da due sacerdoti provenienti da Paesi slavi a guida comunista, circostanza che sicuramente influenzò la politica delle autorità comuniste in quei Paesi, nonché, più in generale, i cambiamenti nell’est comunista. Solamente nel 1980 papa Giovanni Paolo II acconsentì alla richiesta di Šeper di dispensarlo dall’ufficio sopra menzionato. Poco tempo dopo, alla fine del 1981, Šeper morì.

Con il suo lavoro tenace ed eccezionalmente saggio, Franjo Šeper tenne testa con successo alle autorità comuniste, proteggendo gli interessi della Chiesa cattolica, ma anche del popolo croato, in questo difficile periodo della sua storia. Egli fu incrollabilmente fedele alla politica della Santa Sede e alla linea d’azione del suo predecessore Cardinal Stepinac nei rapporti con le autorità comuniste in Jugoslavia.

(Traduzione a cura di dott. Guido Villa (Studio di traduzioni IPD JEZICI))

Ocjena rukopisa, I. (dr. Zdenko Radelić), str. 391-394.

Ocjena rukopisa, II. (dr. Agneza Szabo), str. 395-397.

Pojašnjenje (mons. dr. Velimir Čapek), str. 398-400.

Popis svjetlopisa, str. 401-403.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 404-432.

Pregled sadržaja, str. 433-436.

Naručbenica

seper_1Miroslav AKMADŽA
Franjo Šeper. Mudrošću protiv jednoumlja.

Zagreb, 2009.
436 stranica.

cijena: 300 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!